Văn bản & bảng

Thêm siêu kết nối vào trang chiếu

Thêm siêu kết nối vào bản chiếu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cách nhanh nhất để tạo một siêu kết nối web cơ bản trên một trang chiếu PowerPoint là nhấn ENTER sau khi bạn nhập địa chỉ của một trang web hiện có (chẳng hạn như http://www.contoso.com).

Người trong Office có thể ngay thay đổi màu siêu kết nối.

Nếu bạn muốn thay đổi hiển thị văn bản của nối kết mà bạn đã tạo, bấm chuột phải vào nó và chọn Sửa nối kết.

Bạn có thể nối kết đến một trang web, nối kết đến một nơi khác trong bản trình bày của bạn, mở bản trình bày khác nhau, mở một tệp mới hoặc bắt đầu thư đến một địa chỉ email.

Nối kết đến một trang web hoặc tệp từ web

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới nối kết đến, bấm trang Web hoặc tệp hiện có, sau đó bấm duyệt Web Ảnh nút .

  Hiển thị hộp thoại với tùy chọn chèn nối kết đến website được chọn
 4. Định vị và chọn trang, trang web hoặc tệp mà bạn muốn nối kết đến, sau đó bấm OK.

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

  một dạng xem của ribbon hiển thị tab chèn và nút siêu kết nối
 3. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , dưới nối kết đến, bấm vị trí trong tài liệu này.

  Hiển thị hộp thoại với phần chèn nối kết trong cùng một tài liệu được chọn
 4. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến một trang chiếu trong bản trình bày hiện tại, bên dưới chọn một vị trí trong tài liệu này, hãy bấm vào trang chiếu là đích của siêu kết nối.

  • Để nối kết đến một chiếu hình tùy chỉnh (một nhóm được chọn của trang chiếu) trong bản trình bày hiện tại, bên dưới chọn một vị trí trong tài liệu này, bên dưới Hiển thị tùy chỉnh, bấm chiếu chuyên biệt đại diện cho đích đến của siêu kết nối. Sau đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị và trả về .

Để biết thông tin liên quan, hãy xem thay đổi màu của văn bản siêu kết nốiloại bỏ gạch chân từ văn bản siêu kết nối.

Tiếp tục làm việc liên kết của bạn:    Nếu bạn thêm một nối kết từ bản trình bày vào bản trình bày khác, và sau đó sao chép bản trình bày của bạn tới một PC khác, hãy đảm bảo cũng có thể sao chép bản trình bày khác vào cùng thư mục. Nếu bạn không thể sao chép bản trình bày bạn nối kết với — hoặc nếu bạn đổi tên, di chuyển hoặc xóa nó — nối kết sẽ không hoạt động.

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

 4. Định vị và chọn tệp bản trình bày chứa trang chiếu bạn muốn nối kết đến đó.

 5. Bấm thẻ đánh dấu, sau đó bấm vào tiêu đề của bản chiếu mà bạn muốn nối kết đến.

  Hiển thị hộp thoại với phần chèn nối kết đến tệp khác được chọn

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

 4. Trong hộp địa chỉ email , hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn nối kết đến, hoặc trong hộp địa chỉ email sử dụng gần đây , hãy bấm một địa chỉ email.

 5. Trong hộp Chủ đề hãy nhập chủ đề cho email.

  Hiển thị hộp thoại với phần chèn nối kết đến email được chọn

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tạo Tài liệu Mới.

 4. Trong hộp tên của tài liệu mới , hãy nhập tên của tệp mà bạn muốn tạo và nối kết đến.

  Nếu bạn muốn tạo một tài liệu ở vị trí khác, bên dưới đường dẫn đầy đủ, hãy bấm thay đổi, hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn tạo tệp, sau đó bấm OK.

 5. Bên dưới khi sửa, bấm xem bạn muốn sửa tài liệu mới sau hoặc sửa tài liệu mới ngay.

  hộp thoại nơi bạn có thể nối kết đến tài liệu mới

Xem thêm

Loại bỏ dấu gạch chân từ văn bản siêu kết nối

Thay đổi màu của văn bản siêu kết nối trong toàn bộ bản trình bày

Bạn có thể nối kết đến một trang web, nối kết đến một nơi khác trong bản trình bày của bạn, mở bản trình bày khác hoặc bắt đầu thư đến một địa chỉ email.

2016

Chọn đầu đề dưới đây để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Liên kết đến trang web

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối.

  Hộp thoại Chèn siêu kết nối sẽ xuất hiện.

  Hộp thoại Siêu kết nối trong Office cho Mac

  1 - văn bản để hiển thị: văn bản được nối kết trong tài liệu.

  2 - mẹo màn hình: văn bản Hiển thị khi bạn trỏ chuột vào văn bản được nối kết trên trang chiếu.

 3. Nhập địa chỉ web trong hộp địa chỉ . (Ví dụ: https://www.contoso.com)

Đổi màu của siêu kết nối

Tính năng mới này sẵn dùng trong phiên bản PowerPoint 2016 cho Mac 16.14.18061000. Tìm phiên bản Office của bạn

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu.

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, chọn mũi tên kế bên nút Màu phông xuống để mở menu màu.

  Chọn một màu phông
 3. Chọn màu bạn muốn siêu kết nối.

 1. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , bấm Tài liệu này.

 2. Bên dưới chọn một vị trí trong tài liệu này, hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn nối kết đến.

 1. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , bấm trang Web hoặc tệp.

 2. Bấm chọn , sau đó bấm vào bản trình bày hoặc các tệp bạn muốn nối kết đến.

  Lưu ý: PowerPoint for Mac không thể nối kết đến một trang chiếu cụ thể trên bản trình bày khác.

 1. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , bấm Địa chỉ Email.

 2. Trong hộp địa chỉ Email , hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn nối kết đến, hoặc trong hộp địa chỉ email sử dụng gần đây , hãy bấm địa chỉ email.

 3. Trong hộp chủ đề , nhập Chủ đề của thông điệp email.

2011

Chọn đầu đề dưới đây để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn để tạo thành một siêu kết nối.

 2. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm văn bản, sau đó bấm siêu kết nối.

  Tab Nhà, nhóm Chèn

 3. Trong hộp nối kết đến , nhập địa chỉ Web.

  Lưu ý: Để nối kết đến một vị trí cụ thể trên một trang Web, bấm vào tab trang Web , và sau đó dưới neo, hãy làm theo các hướng dẫn.

Bạn có thể thêm văn bản hoặc đối tượng dưới dạng siêu kết nối mở ra một trang chiếu cụ thể trong bản trình bày PowerPoint hoặc tùy chỉnh chiếu hình. Bạn cũng có thể nối kết đến tài liệu Word, sổ làm việc Excel, một tệp hoặc địa chỉ email.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn để tạo thành một siêu kết nối.

 2. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm văn bản, sau đó bấm siêu kết nối.

  Tab Nhà, nhóm Chèn

 3. Bấm vào tab tài liệu hoặc Địa chỉ email đối với kiểu siêu kết nối mà bạn muốn chèn.

 4. Hãy làm theo các hướng dẫn để tạo một nối kết.

  Lưu ý: Siêu kết nối đang hoạt động trong dạng xem chiếu hình.

Bạn có thể nối kết đến các vị trí khác nhau trong một bản trình bày, chẳng hạn như trang chiếu đầu tiên, trang chiếu cuối cùng, trang chiếu tiếp theo hoặc tiêu đề bản chiếu.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn để tạo thành một siêu kết nối.

 2. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm văn bản, sau đó bấm siêu kết nối.

  Tab Nhà, nhóm Chèn

 3. Bấm vào tab tài liệu , sau đó dưới neo, bấm Tìm.

 4. Chọn vị trí trong tài liệu mà bạn muốn nối kết đến.

  Lưu ý: Siêu kết nối đang hoạt động trong dạng xem chiếu hình.

Chiếu chuyên biệt là một cách nhanh để dẫn hướng đến các chuyên biệt từ bản trình bày chính. Bạn cũng có thể tạo một bảng nội dung trang chiếu để nối kết từ. Thiết kế bản trình bày của bạn theo cách này cho phép bạn dẫn hướng từ bảng nội dung trang chiếu đến các phần khác nhau của bản trình bày của bạn, do đó bạn có thể chọn các phần để hiển thị cho khán giả của bạn tại một thời gian cụ thể. Hướng dẫn sau đây sẽ giải thích cách tạo một hoặc nhiều chuyên biệt, và sau đó thêm một siêu kết nối từ bản trình bày chính để hiển thị tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo siêu kết nối từ một bản trình bày đến bản trình bày hoàn toàn khác, bạn có thể thêm siêu kết nối đến tài liệu khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, sửa, hoặc loại bỏ siêu kết nối.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn dùng để tạo chiếu chuyên biệt.

 2. Trên tab chiếu hình , bên dưới phát trình chiếu, bấm Chiếu chuyên biệt, sau đó bấm Sửa tùy chỉnh hiển thị.

  Tab Trình Chiếu, nhóm Phát Trình Chiếu

 3. Bấm vào Mới.

 4. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn chọn. Để chọn nhiều bản chiếu không tuần tự, nhấn giữ lệnh trong khi bạn bấm vào từng bản chiếu mà bạn muốn chọn.

 5. Để thay đổi thứ tự mà trang chiếu xuất hiện, bên dưới trang chiếu trong chiếu hình tùy chỉnh, bấm bản chiếu, sau đó bấm Mũi tên Lên Thay đổi Thứ tự hoặc Mũi tên Xuống Thay đổi Thứ tự để di chuyển trang chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 6. Nhập tên trong hộp tên hiển thị trang chiếu , sau đó bấm OK. Để tạo chiếu chuyên biệt bổ sung từ bất kỳ trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy lặp lại bước 2 đến 6.

 7. Để tạo một siêu kết nối từ bản trình bày chính để hiển thị tùy chỉnh hỗ trợ, trong bản trình bày của bạn, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn đại diện cho siêu kết nối. Bạn cũng có thể tạo một bảng mục lục và siêu kết nối từ mỗi mục nhập văn bản như một cách để dẫn hướng qua hình tùy chỉnh của bạn. Làm như vậy, chèn một trang chiếu mới vào bản trình bày của bạn, hãy nhập một bảng mục lục và rồi nối kết từ mỗi mục nhập.

 8. Trên tab trình chiếu , dưới Thiết lập, bấm Thiết đặt hành động.

  Tab Trình Chiếu, nhóm Thiết lập

 9. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 1. Chọn siêu kết nối mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu chèn , bấm siêu kết nối.

 3. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng đại diện cho siêu kết nối mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm văn bản, bấm siêu kết nối, sau đó bấm Loại bỏ nối kết.

  Tab Nhà, nhóm Chèn

 1. Tô sáng văn bản mà bạn muốn nó làm một siêu kết nối.

  Tô sáng văn bản
 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối.

  Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Hộp thoại nối kết mở ra.

 3. Trong hộp văn bản Hiển thị , hãy nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên bản chiếu cho siêu kết nối.

  Chèn siêu kết nối
 4. Nhập địa chỉ web trong hộp địa chỉ . (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 5. Chọn Chèn.

 6. Để thử siêu kết nối, chọn tab dạng xem trên ruy-băng, chọn Từ trang chiếu hiện tại trong nhóm bắt đầu trình chiếu , sau đó bấm theo nối kết.

Lưu ý: 

 • Bạn cũng có thể tạo các siêu kết nối đến địa chỉ email. Thay vì nhập địa chỉ web trong hộp Địa chỉ (bước 3 ở trên), hãy gõ: mailto://<EmailAddress>

 • Không giống như PowerPoint ứng dụng trên máy tính, bạn không thể nối kết đến trang chiếu trong cùng bản trình bày hoặc bản trình bày khác từ trang chiếu trong PowerPoint Online. Ngoài ra; bạn hiện đang không thể thêm một nối kết vào một ảnh hoặc hình dạng.

Chèn siêu kết nối

 1. Trên trang chiếu, hãy nhập văn bản bạn muốn chuyển thành một siêu kết nối.

 2. Gõ nhẹ vào văn bản để chọn nó.

 3. Trên chèn tab của ruy-băng, hãy chọn nối kết.

 4. Chọn chèn nối kết.

  Hoặc: Bạn có thể thực hiện một nối kết đến một địa chỉ web gần đây hoặc gần đây mở tệp bằng cách chọn mục từ danh sách Mục gần đây xuất hiện.

 5. Trong hộp thoại nối kết , trong hộp địa chỉ , nhập địa chỉ mà bạn muốn nối kết đến. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 6. Chọn Áp dụng.

Đổi màu của siêu kết nối

Tính năng chỉ sẵn dùng với Người dùng nội bộ Office Tính năng này hiện chỉ sẵn có với Người dùng nội bộ Office.

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu.

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, hãy gõ nhẹ vào nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu Phông
 3. Gõ nhẹ vào màu bạn muốn siêu kết nối.

Chèn siêu kết nối

 1. Trên trang chiếu, hãy nhập văn bản bạn muốn chuyển thành một siêu kết nối.

 2. Gõ nhẹ vào văn bản để chọn nó.

 3. Trên chèn tab của ruy-băng, hãy chọn nối kết.

 4. Chọn chèn nối kết.

  Hoặc: Bạn có thể thực hiện một nối kết đến một địa chỉ web gần đây hoặc gần đây mở tệp bằng cách chọn mục từ danh sách Mục gần đây xuất hiện.

 5. Trong hộp thoại nối kết , trong hộp địa chỉ , nhập địa chỉ mà bạn muốn nối kết đến. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 6. Chọn Áp dụng.

Đổi màu của siêu kết nối

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu.

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, gõ nhẹ vào mũi tên kế bên nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu Phông
 3. Gõ nhẹ vào màu bạn muốn siêu kết nối.

Chèn siêu kết nối

 1. Trên trang chiếu, hãy nhập văn bản bạn muốn chuyển thành một siêu kết nối.

 2. Chọn văn bản.

 3. Trên chèn tab của ruy-băng, hãy chọn nối kết.

 4. Chọn chèn nối kết.

  Hoặc: Bạn có thể thực hiện một nối kết gần đây mở tệp bằng cách chọn từ danh sách Mục gần đây xuất hiện.

 5. Trong hộp thoại mở ra, trong hộp địa chỉ , nhập địa chỉ mà bạn muốn nối kết đến. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 6. Chọn Chèn.

Đổi màu của siêu kết nối

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu.

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, gõ nhẹ vào mũi tên kế bên nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu Phông
 3. Gõ nhẹ vào màu bạn muốn siêu kết nối.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×