Thêm, sửa, tìm và xóa bỏ hàng bằng cách dùng biểu mẫu dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi một hàng dữ liệu rất rộng và cần phải cuốn dọc, hãy cân nhắc sử dụng biểu mẫu dữ liệu để thêm, sửa, tìm và xóa bỏ hàng.

Tìm hiểu về biểu mẫu dữ liệu

Biểu mẫu dữ liệu cung cấp một cách tiện lợi để nhập hoặc hiển thị toàn bộ một hàng thông tin trong một phạm vi hoặc một bảng mà không cần phải cuốn theo chiều dọc. Bạn có thể thấy rằng sử dụng biểu mẫu dữ liệu có thể giúp nhập liệu dễ dàng hơn là di chuyển từ cột này tới cột khác khi mà số cột dữ liệu của bạn nhiều hơn những gì có thể hiển thị trên màn hình. Hãy sử dụng biểu mẫu dữ liệu khi mà một biểu mẫu chứa các hộp văn bản trong đó liệt kê các tiêu đề cột dưới dạng các nhãn là đủ dùng và bạn không cần các tính năng tùy chỉnh hoặc phức tạp của biểu mẫu, chẳng hạn như hộp danh sách hoặc nút ghim.

Ví dụ về biểu mẫu dữ liệu thông thường

Microsoft Excel có thể thự động tạo một biểu mẫu dữ liệu dựng sẵn cho phạm vi hoặc bảng của bạn. Biểu mẫu dữ liệu hiển thị tất cả các tiêu đề cột dưới dạng các nhãn trong một hộp thoại duy nhất. Mỗi nhãn có một hộp văn bản trống liền kề, trong đó bạn có thể nhập dữ liệu cho mỗi cột, tối đa là 32 cột. Trong biểu mẫu dữ liệu, bạn có thể nhập các hàng mới, tìm hàng bằng cách điều hướng hoặc (tùy theo nội dung ô) cập nhật và xóa bỏ các hàng. Nếu ô có chứa công thức, thì kết quả của công thức được hiển thị trong biểu mẫu dữ liệu, nhưng bạn không thay đổi được công thức bằng biểu mẫu dữ liệu.

Lưu ý: Bạn không in được biểu mẫu dữ liệu. Ngoài ra, vì biểu mẫu dữ liệu là một hộp thoại mô thái, cho nên bạn không dùng được lệnh In hoặc nút In của Excel cho tới khi bạn đóng biểu mẫu dữ liệu. Thay vào đó, bạn có thể dùng phím Windows Print Screen để chụp ảnh biểu mẫu, rồi sao chép nó vào Microsoft Paint hoặc một chương trình khác.

Thêm nút biểu mẫu vào ruy-băng

 1. Nếu cần, bạn hãy thêm tiêu đề vào mỗi cột trong phạm vi hoặc bảng. Excel sử dụng những tiêu đề cột này để tạo nhãn cho mỗi trường trên biểu mẫu.

  Quan trọng: Hãy bảo đảm không có dòng trống nào trong phạm vi dữ liệu.

 2. Bấm vào một ô trong phạm vi hoặc bảng mà bạn muốn thêm biểu mẫu vào đó.

 3. Để thêm nút biểu mẫu Nút Điều khiển Biểu mẫu vào Thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào mũi tên kế bên Thanh công cụ Truy cập Nhanh, rồi bấm Thêm Lệnh.

  2. Trong hộp chọn lệnh từ , bấm Tất cả các lệnh, sau đó chọn biểu mẫu nút Nút Điều khiển Biểu mẫu trong danh sách.

  3. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 4. Trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm vào biểu mẫu Nút Điều khiển Biểu mẫu .

Quan trọng: Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Có quá nhiều trường trong biểu mẫu dữ liệu", bạn sẽ cần giảm bớt số cột, vì biểu mẫu dữ liệu chỉ có thể chứa tối đa 32 cột. Một giải pháp (khi làm việc với một phạm vi cột) là chèn một cột trống để tách một phạm vi ra làm hai. Sau đó, nếu cần hãy tạo một biểu mẫu dữ liệu riêng biệt cho các cột ở bên phải cột trống.

Sử dụng biểu mẫu dữ liệu

Bạn có thể dùng biểu mẫu dữ liệu để thêm, tìm, thay đổi và xóa bỏ các hàng trong một phạm vi hoặc bảng.

Thêm một hàng dữ liệu mới

 1. Trong biểu mẫu dữ liệu, bấm Mới.

 2. Trong biểu mẫu dữ liệu mới xuất hiện, hãy nhập dữ liệu cho hàng mới trong các trường được cung cấp.

  Để chuyển tới trường kế tiếp trong hàng, hãy nhấn phím Tab. Để chuyển tới hàng trước đó, nhấn phím Shift+Tab.

 3. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, bạn hãy nhấn Enter để lưu các thay đổi và thêm hàng đó vào dưới cùng của phạm vi hoặc bảng.

  Quan trọng: Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Không mở rộng được danh sách hoặc cơ sở dữ liệu", thì có nghĩa là dữ liệu hiện tại có thể bị ghi đè nếu bạn tiếp tục. Nếu bạn thêm một hàng vào bảng hoặc phạm vi bằng cách dùng biểu mẫu dữ liệu, Excel sẽ mở rộng nó xuống phía dưới. Nếu việc mở rộng bảng có thể khiến ghi đè lên dữ liệu hiện tại, Excle sẽ hiển thị thông báo Không mở rộng được danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Hãy sắp xếp lại dữ liệu trên trang tính của bạn để có thể mở rộng phạm vi hoặc bảng xuống phía dưới kể từ hàng cuối cùng.

Lưu ý: Trước khi nhấn Enter, bạn có thể hoàn tác bất kỳ thay đổi nào bằng cách bấm Khôi phục trong biểu mẫu dữ liệu. Mọi dữ liệu mà bạn đã nhập vào các trường sẽ bị hủy bỏ.

Tìm một hàng bằng cách điều hướng

Thực hiện một trong các bước sau:

 • Để chuyển qua một hàng mỗi lần, bạn hãy dùng mũi tên của thanh cuốn trong biểu mẫu dữ liệu.

 • Để chuyển qua 10 hàng mỗi lần, bạn hãy bấm vào thanh cuốn, ở vùng nằm giữa các mũi tên.

 • Để chuyển đến hàng kế tiếp trong phạm vi hoặc bảng, hãy bấm Tìm Kế tiếp.

 • Để chuyển đến hàng trước đó trong phạm vi hoặc bảng, hãy bấm Tìm Trước đó.

Tìm một hàng bằng cách nhập tiêu chí tìm kiếm

 1. Bấm Tiêu chí, rồi nhập tiêu chí so sánh vào biểu mẫu dữ liệu.

  Tất cả các mục bắt đầu bằng tiêu chí so sánh đó sẽ được lọc ra. Ví dụ, nếu bạn nhập văn bản Dav làm tiêu chí, Excel sẽ tìm "Davidovski" và "Davis". Để tìm những giá trị văn bản có chung một vài ký tự nhưng có một số ký tự khác nhau, hãy dùng ký tự đại diện làm tiêu chí.

  Bạn có thể dùng những ký tự đại diện sau đây làm tiêu chí so sánh cho bộ lọc và khi bạn tìm kiếm và thay thế nội dung.

Sử dụng

Để tìm

? (dấu hỏi)

Bất kỳ ký tự đơn nào
Ví dụ, sm?th tìm "smith" và "smyth"

* (dấu hoa thị)

Bất kỳ số ký tự nào
Ví dụ, *east tìm "Northeast" và "Southeast"

~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

Dấu hỏi, dấu hoa thị hoặc dấu ngã
Ví dụ: fy91~? tìm "fy91?"

 1. Để tìm các hàng khớp với tiêu chí, hãy bấm Tìm Kế tiếp hoặc Tìm Trước đó.

 2. Nếu bạn muốn trở về biểu mẫu dữ liệu để thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hàng, hãy bấm Biểu mẫu.

Thay đổi dữ liệu trong hàng

 1. Tìm hàng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Thay đổi dữ liệu trong hàng.

  Để chuyển tới trường kế tiếp trong hàng, hãy nhấn phím Tab. Để chuyển tới hàng trước đó, nhấn phím Shift+Tab.

 3. Sau khi thay đổi xong dữ liệu, bạn hãy nhấn Enter để cập nhật hàng.

  Excel sẽ tự động chuyển tới hàng kế tiếp.

  Lưu ý: Trước khi nhấn Enter, bạn có thể hoàn tác bất kỳ thay đổi nào bằng cách bấm Khôi phục.

Xóa bỏ một hàng

 1. Trong biểu mẫu dữ liệu, hãy tìm hàng mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Bấm Delete.

  Cảnh báo: Excel sẽ nhắc bạn xác nhận thao tác này. Bạn sẽ không hoàn tác được thao tác xóa hàng sau khi đã xác nhận.

Đóng biểu mẫu dữ liệu

Để đóng biểu mẫu dữ liệu và trở về trang tính, hãy bấm Đóng trong biểu mẫu dữ liệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×