Thêm, sửa hoặc xóa mục danh sách

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một trang web SharePoint có thể bao gồm nhiều danh sách, chẳng hạn như liên hệ, lịch, thông báo và theo dõi vấn đề. Bất kể loại danh sách, quy trình được tương tự như thêm, sửa hoặc xóa mục danh sách. Danh sách của bạn có thể bao gồm văn bản, số, lựa chọn, tiền tệ, ngày và thời gian, tra cứu, có/không và cột được tính toán. Bạn cũng có thể đính kèm tệp vào một mục danh sách để cung cấp chi tiết bổ sung, chẳng hạn như một bảng tính có chứa số hỗ trợ hoặc tài liệu có chứa thông tin nền. Để xóa một danh sách đầy đủ, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc xóa một danh sách hoặc thư viện trên một trang.

Lưu ý: Để thêm, sửa hoặc xóa các mục trong danh sách, bạn phải có quyền đóng góp vào danh sách. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để thêm hoặc sửa mục danh sách, hãy liên hệ với người quản trị SharePoint hoặc trình quản lý của bạn.

Cập Nhật 30 tháng mười một, 2016 nhờ phản hồi của khách hàng.

Thêm một danh sách vào trang

 1. Trên trang mà bạn muốn thêm danh sách, hãy bấm trang và sau đó bấm sửa. Nếu bạn không thấy tab trang, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Sửa trang.

  Chỉnh sửa Trang

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa bị tắt hoặc không xuất hiện, bạn có thể không có quyền sửa trang. Liên hệ với người quản trị hoặc người quản lý của bạn.

  Lưu ý: 

  • Office 365 hoặc SharePoint_online màn hình của bạn trông khác với các ví dụ ở đây? Nếu vậy, bạn có thể bấm trở lại cổ điển SharePoint để thực hiện theo các bước trong bài viết này. Thiết đặt về trải nghiệm cổ điển là phiên phụ thuộc và không cố định, trừ khi người quản trị của bạn cấu hình nó. Để quay trở lại, đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt, mở lại trình duyệt và đăng nhập trở lại vào Office 365 và SharePoint.

  • Nếu bạn là một danh sách hoặc chủ sở hữu trang hoặc người quản trị, hãy xem chuyển mặc định cho thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển để biết các bước để thiết lập trải nghiệm mặc định. Các bước đều giống nhau dù bạn sẽ muốn bấm danh sách các thiết đặt, thay vì thiết đặt thư viện.

 2. Bấm vào vị trí trên trang nơi bạn muốn hiển thị danh sách, và bấm chèn rồi bấm Phần ứng dụng.

 3. Chọn Phần ứng dụng cho danh sách và bấm Thêm.

 4. Khi bạn hoàn tất sửa trang, hãy bấm lưu. Tùy thuộc vào cách site của bạn được cấu hình, bạn có thể có tùy chọn lưu dưới dạng bản thảo hoặc lưu và phát hành.

Quan trọng: Để thêm một danh sách vào trang, bạn cần phải có TE000129976 để sửa trang. Thường có nghĩa là bạn đã có trong nhóm thành viên của site. Một số trang không thể sửa được--ví dụ, trang nội dung trang.

Thêm mục vào danh sách

Không có hai cách để thêm mục vào danh sách, một mục trong dạng xem danh sách hoặc nhiều mục trong dạng xem sửa nhanh.

 1. Dẫn hướng đến trang chứa danh sách mà bạn muốn thêm một mục.

 2. Bấm vào nối kết + mục mới ở phía trên danh sách.

  Lưu ý: Một trang web có thể được sửa đổi đáng kể về diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể tìm thấy một tùy chọn, chẳng hạn như một lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 3. Nhập thông tin cho danh sách mục.

  • Bạn phải nhập dữ liệu vào một cột (trường) có dấu hoa thị * kế bên nó.

  • Để đính kèm một tệp hoặc các tệp vào mục danh sách, trên tab sửa bản, trong nhóm hành động , bấm Đính kèm tệp, sau đó bấm duyệt để định vị tệp. Nhấn giữ phím vàoCTRLphím khi chọn tệp để đính kèm nhiều hơn một tệp.

   Sửa tab trên ribbon với tệp đính kèm được tô sáng.

   Bấm mở và sau đó bấm OK. Nếu lệnh Đính kèm tệp không sẵn dùng, danh sách của bạn không hỗ trợ phần đính kèm.

  • Tùy thuộc vào danh sách, lệnh bổ sung có thể có sẵn trong tab Lệnh Tùy chỉnh trên ruy-băng.

 4. Bấm Lưu.

Thêm nhiều mục trong dạng xem sửa nhanh

 1. Dẫn hướng đến trang chứa danh sách mà bạn muốn thêm một mục.

 2. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách. Đây là tương tự như cách chọn lệnh Sửa nhanh trên tab danh sách .

  Thêm một mục vào danh sách tại chỗ

  Bạn có thể dễ dàng chuyển từ dạng xem danh sách dạng xem sửa nhanh từ ruy-băng bằng cách chọn các lệnh dạng xemSửa nhanh trong tab danh sách.

 3. Nhập thông tin cho danh sách mục.

  Đối với cột yêu cầu thông tin, thông báo lỗi hiển thị nếu bạn không nhập bất kỳ điều gì.

  Quan trọng: Bạn không thể đính kèm tệp vào nhiều danh sách mục khi sửa trong dạng xem sửa nhanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đính kèm tệp vào mục danh sách riêng lẻ trong dạng xem sửa nhanh. Làm theo các bước trong Thêm phần đính kèm vào một mục hiện có , nhưng bấm hình elip () trong danh sách nhanh sửa bên cạnh mỗi mục.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Khi bạn đã kết thúc việc nhập thông tin, hãy bấm dừng sửa danh sách này.

  • Để xóa một mục, bấm vào dấu chấm lửng ... bên cạnh mục và sau đó bấm Xóa mục trong menu thả xuống.

Sửa một hoặc nhiều mục và thêm phần đính kèm

Giống như với việc thêm mục, có hai cách để sửa một mục trong danh sách. Bạn có thể sửa một mục trong dạng xem danh sách, đây là phương pháp mặc định, hoặc bạn có thể sửa nhiều mục trong dạng xem sửa nhanh.

Sửa Mục

Sửa một mục đơn lẻ trong dạng xem danh sách

 1. Dẫn hướng đến trang chứa danh sách mà bạn muốn sửa mục.

 2. Bấm vào tên hoặc tiêu đề của danh sách.

 3. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh mục bạn muốn sửa sau đó bấm Sửa mục trong menu thả xuống.

 4. Sửa thông tin trong danh sách mục.

 5. Bấm Lưu.

Sửa nhiều mục trong dạng xem sửa nhanh

 1. Dẫn hướng đến trang chứa danh sách mà bạn muốn thêm một mục.

 2. bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách để nhập nhanh sửa dạng xem.

  Thêm một mục vào danh sách tại chỗ

  Bạn có thể cũng có thể bấm vào tab danh sách, sau đó bấm sửa nhanh. Bạn có thể chuyển từ dạng xem danh sách sang dạng xem sửa nhanh từ ruy-băng bằng cách chọn các lệnh dạng xemSửa nhanh trên tab danh sách.

 3. Sửa thông tin mục như bạn thường trong bảng tính.

  Quan trọng: Bạn không thể đính kèm tệp vào nhiều danh sách mục khi sửa trong dạng xem sửa nhanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đính kèm tệp vào mục danh sách riêng lẻ trong dạng xem sửa nhanh. Làm theo các bước trong Thêm phần đính kèm vào một mục hiện có , nhưng bấm hình elip () trong danh sách nhanh sửa bên cạnh mỗi mục.

 4. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa thông tin, hãy bấm dừng sửa danh sách này.

Thêm phần đính kèm vào một mục hiện có

 1. Dẫn hướng đến trang chứa danh sách mà bạn muốn sửa mục.

 2. Bấm vào tên hoặc tiêu đề của danh sách.

 3. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh mục bạn muốn sửa sau đó bấm Sửa mục trong menu thả xuống. Nếu bạn đang ở trong dạng xem sửa nhanh, bấm hình elip () bên cạnh một mục. _

 4. Bấm sửa, trong nhóm hành động , bấm Đính kèm tệp, sau đó bấm duyệt để định vị tệp.

  Sửa tab trên ribbon với tệp đính kèm được tô sáng.

  Bấm mở và sau đó bấm lưu hoặc OK. Nếu lệnh Đính kèm tệp không sẵn dùng, danh sách của bạn không hỗ trợ phần đính kèm. Nói chuyện với người quản trị SharePoint của bạn hoặc người quản lý.

 5. Để xóa bỏ phần đính kèm khỏi mục danh sách, hãy bấm Sửa mục. Trong phần đính kèm trên biểu mẫu bên cạnh phần đính kèm bạn muốn loại bỏ, bấm xóa.

  Xóa phần đính kèm

 6. Bấm Lưu.

Xóa một hoặc nhiều mục khỏi danh sách

Thận trọng: Xóa các mục có thể cố định và bạn có thể không được khôi phục chúng. Cân nhắc việc di chuyển hoặc lưu trữ các mục thay vào đó. Tùy thuộc vào cách site của bạn được cấu hình, bạn có thể khôi phục các mục và nội dung từ Thùng rác. Hãy xem khôi phục mục đã xóa trong thùng rác của Site để biết thêm thông tin.

 1. Dẫn hướng đến trang chứa danh sách mà bạn muốn xóa bỏ các mục.

 2. Bấm tiêu đề của danh sách mà bạn muốn làm việc.

  Phần Web danh sách với mũi tên trỏ nối kết tiêu đề.

  Lưu ý: Một trang web có thể sửa đổi đáng kể trong diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể xác định một tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị hoặc người quản lý của bạn.

 3. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục để xóa bỏ tại một thời điểm. Bấm vào dấu kiểm ở bên trái của các mục bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa bỏ mục khỏi phần quản lý của tab mục .

  Xóa Mục

Khôi phục mục đã xóa từ thùng rác

Nếu bạn xóa một mục từ danh sách của bạn, nhưng muốn khôi phục, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Nội dung trang.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem thùng rác nút bên trong nội dung Site.
 2. Chọn mục các mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm Khôi phục lựa chọn để khôi phục các tệp đã chọn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, nó có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm và đã bị xóa. Nhưng tất cả không bị mất. Bạn có thể liên hệ với người quản trị người có thể khôi phục nó.

Để thêm cột vào danh sách, hãy xem tạo một cột trong danh sách hoặc thư viện.

Để xóa cột từ danh sách, hãy xem xóa bỏ cột trong danh sách hoặc thư viện.

Dạng xem có thể hiển thị các cột khác nhau, vì vậy bạn có thể ẩn các cột mà không xóa bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, thay đổi, hoặc xóa dạng xem của danh sách hoặc thư viện.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng là cụ thể như càng và bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước, khắc phục lỗi và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×