Thêm sổ ghi chép OneNote vào nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để thêm sổ ghi chép OneNote mới hoặc hiện có lên một kênh, hãy bấm Thêm một tab Nút Thêm ở phía trên cùng của kênh và chọn OneNote.

Từ đây, chọn một tùy chọn:

  • Để bắt đầu từ đầu, bấm tạo sổ ghi chép, thêm tên vào trường tên sổ ghi chép , và bấm lưu.

  • Để thêm một sổ ghi chép hiện có, hãy bấm duyệt sổ ghi chép, hãy chọn sổ ghi chép và phần và bấm lưu.

  • Để thêm một nối kết đến một sổ ghi chép hiện có, bấm dán nối kết OneNote, thêm địa chỉ và bấm lưu.

Hộp thoại thiết lập OneNote tab

Sau khi bạn thêm OneNote tab, mọi người trong kênh sẽ có thể xem và chỉnh sửa (được cung cấp họ có quyền truy nhập vào sổ ghi chép). Chặn để xem sổ ghi chép bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu truy nhập ngay từ tab.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×