Thêm số trang vào bản phân phát

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bản trình bày của bạn dài, nhưng bạn vẫn muốn in các bản phân phát cho khán giả, bạn hãy thêm số trang vào bản phân phát để dễ theo dõi. Bạn có thể làm việc này với ba bước nhanh gọn.

  1. Bấm Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  2. Trong hộp Đầu trang và Chân trang, bấm tab Ghi chú và Bản phân phát, đánh dấu hộp kiểm Số trang.

  3. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Rất nhanh - số trang xuất hiện ở góc dưới bên trái của bản phân phát.

Để biết thêm thông tin về đầu trang và chân trang trong PowerPoint, hãy xem

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×