Thêm phụ đề hoặc chú thích vào video trong Office 365 video

Lưu ý: Office 365 Video đang được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ video doanh nghiệp mới bổ sung tính năng thông minh cho khả năng cộng tác qua video và tìm hiểu về các gói chuyển đổi cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem mục Di chuyển sang Stream từ Office 365 Video.

Phụ đề hoặc chú thích là các dòng văn bản xuất hiện ở dưới cùng của video và cung cấp một bảng điểm của phần âm thanh của video. Bạn cũng có thể sử dụng phụ đề hoặc chú thích để cung cấp một bảng điểm video của bạn bằng các ngôn ngữ khác.

Bạn có thể thêm phụ đề hoặc chú thích vào bất kỳ video nào trong một kênh Office 365 Video bằng cách tải lên một hoặc nhiều tệp phụ đề hoặc chú thích.

Quan trọng: Office 365 video chỉ hỗ trợ định dạng tệp video theo dõi văn bản video (. VTT). Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các tệp theo dõi văn bản video (WebVTT), hãy xem tạo tệp WebVTT hoặc TTML với nhà sản xuất chúthích.

Lưu ý: Hiện tại, việc sử dụng phụ đề hoặc chú thích WebVTT, như sử dụng trong Office 365 Video, không được hỗ trợ bằng trình phát video iOS gốc. Kết quả là, phụ đề hoặc chú thích sẽ không xuất hiện trên thiết bị iOS.

Để thêm phụ đề hoặc chú thích vào video trong Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Ở góc trên cùng bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 rồi chọn lát video .

  Lát xếp công cụ khởi động ứng dụng video O365

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video, hãy chọn Kênh.

  Nút Kênh trong thanh dẫn hướng ở trên cùng Office 365 Video

 4. Chọn kênh bạn có quyền sở hữu hoặc chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh.

 5. Trên trang kênh, hãy chọn video mà bạn muốn thêm phụ đề hoặc chú thích.

 6. Trên trang video, chọn quản lý và sau đó chọn phụ đề hoặc chú thích

  Phụ đề video trong Office 365

 7. Trong ngăn Phụ đề hoặc chú thích, chọn Tải lên một tệp mới.

  Danh sách phụ đề video trong Office 365

 8. Trong ngăn tải lên tệp , hãy chọn ngôn ngữ cho phụ đề hoặc chú thích của bạn, rồi bấm vào tải lên.

  Phụ đề tải lên Office 365 video

 9. Dẫn hướng đến tệp phụ đề hoặc chú thích mà bạn muốn tải lên, rồi bấm mở. Tệp phụ đề hoặc chú thích sẽ được tải lên và người xem sẽ nhìn thấy văn bản lần sau họ xem video.

Xóa tệp phụ đề hoặc chú thích từ video trong Office 365 Video

Bạn cũng có thể xóa tệp phụ đề hoặc chú thích mà bạn không còn cần nữa từ video.

Để xóa một tệp phụ đề hoặc chú thích từ video trong Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Ở góc trên cùng bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 rồi chọn lát video .

  Lát xếp công cụ khởi động ứng dụng video O365

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video, hãy chọn Kênh.

  Nút Kênh trong thanh dẫn hướng ở trên cùng Office 365 Video

 4. Chọn kênh bạn có quyền sở hữu hoặc chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh.

 5. Trên trang kênh, hãy chọn video mà bạn muốn thêm phụ đề hoặc chú thích.

 6. Trên trang video, chọn quản lý và sau đó chọn phụ đề hoặc chú thích

  Phụ đề video trong Office 365

 7. Trong ngăn phụ đề hoặc chú thích, bên cạnh tệp phụ đề hoặc chú thích mà bạn muốn xóa, hãy chọn Nút Xóa video trong Office 365 .

  Các phụ đề của Office 365 video xóa

 8. Bấm vào xóa để xác nhận.

  Video O365 xóa xác nhận phụ đề

Tải xuống một tệp phụ đề hoặc chú thích từ video trong Office 365 Video

Nếu bạn tải về video từ Office 365 Video, bạn cũng cần tải xuống tệp phụ đề hoặc chú thích đi kèm với video nếu bạn muốn xem phụ đề hoặc chú thích khi bạn xem video ngoại tuyến.

Để tải xuống một tệp phụ đề hoặc chú thích cho video trong Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Ở góc trên cùng bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 rồi chọn lát video .

  Lát xếp công cụ khởi động ứng dụng video O365

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video, hãy chọn Kênh.

  Nút Kênh trong thanh dẫn hướng ở trên cùng Office 365 Video

 4. Chọn kênh bạn có quyền sở hữu hoặc chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh.

 5. Trên trang kênh, hãy chọn video mà bạn muốn thêm phụ đề hoặc chú thích.

 6. Trên trang video, chọn quản lý và sau đó chọn phụ đề hoặc chú thích

  Phụ đề video trong Office 365

 7. Trong ngăn phụ đề hoặc chú thích, bên cạnh tệp phụ đề hoặc chú thích mà bạn muốn tải xuống, hãy chọn Nút tải xuống video O365 .

  Phụ đề tải video O365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×