Thêm nhãn hoặc hộp văn bản vào trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn sử dụng nhãn và hộp văn bản với nhau để nhập dữ liệu cơ bản.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về nhãn và hộp văn bản

Thêm nhãn (điều khiển biểu mẫu)

Thêm nhãn (điều khiển ActiveX)

Thêm hộp văn bản (điều khiển ActiveX)

Tìm hiểu về nhãn và hộp văn bản

Nhãn là văn bản đã xác định mục đích của một ô hay hộp văn bản hoặc hiển thị văn bản mô tả, chẳng hạn như tiêu đề, chú thích hoặc hướng dẫn tóm lược. Ngoài ra, một nhãn có thể hiển thị ảnh mang tính mô tả. Sử dụng nhãn cho các vị trí linh hoạt của hướng dẫn, để làm nổi bật văn bản, và khi ô phối hoặc một vị trí cụ thể ô không phải là giải pháp thực tế.

Một hộp văn bản là một hộp hình chữ nhật mà bạn có thể xem, hãy nhập hoặc sửa văn bản hoặc dữ liệu được gắn kết một ô. Một hộp văn bản cũng có thể là một trường văn bản tĩnh mà trình bày thông tin chỉ đọc. Dùng một hộp văn bản một cách khác thay vì nhập văn bản trong một ô, khi bạn muốn hiển thị một đối tượng nổi tự do. Bạn cũng có thể dùng một hộp văn bản để hiển thị hoặc xem văn bản được nối kết ranh giới hàng và cột, Giữ nguyên bố trí của một lưới hoặc các bảng dữ liệu trên trang tính.

Nhãn (điều khiển biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển nhãn Biểu mẫu

Nhãn (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển nhãn ActiveX

Hộp văn bản (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển hộp văn bản ActiveX

Đầu trang

Thêm nhãn (Điều khiển biểu mẫu)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  1. Bấm tab tệp , bấm tùy chọnvà bấm Tùy chỉnh ruy-băng.

  2. Dưới Tab Chính , hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn và sau đó, bên dưới Điều khiển biểu mẫu, bấm nhãn Ảnh Nút .

  nhóm điều khiển

 3. Bấm vào vị trí trang tính bạn muốn góc trái trên cùng của nhãn xuất hiện.

 4. Để xác định thuộc tính điều khiển, hãy bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm Định dạng Điều khiển .

Đầu trang

Thêm nhãn (điều khiển ActiveX)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  1. Bấm tab tệp , bấm tùy chọnvà bấm Tùy chỉnh ruy-băng.

  2. Dưới Tab Chính , hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn và sau đó, bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm nhãn Ảnh nút .

  nhóm điều khiển

 3. Bấm vào vị trí trang tính bạn muốn góc trái trên cùng của nhãn xuất hiện.

 4. Để sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 5. Bấm vào vị trí trang tính bạn muốn góc trái trên cùng của nhãn xuất hiện.

 6. Để xác định các thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào nhãn, rồi sau đó bấm Thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề Trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

  Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Đậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang, Gạch dưới, Độ dày (Biểu mẫu)

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Cách căn chỉnh văn bản trong điều khiển (trái, giữa hoặc phải).

Căn chỉnh Văn bản (Biểu mẫu)

Có thể tự động ngắt nội dung của điều khiển vào cuối dòng được không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung được không.

Tự động đổi cỡ (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ)

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu của đường viền.

Màu viền (Biểu mẫu)

Kiểu đường viền (đường kẻ đơn hoặc không có viền).

Kiểu viền (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình dạng trực quan của đường viền (phẳng, nổi, chìm, khắc lõm hoặc lồi).

Hiệu ứng đặc biệt (Biểu mẫu)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình ảnh so với chú thích của nó (trái, trên, phải .v.v.).

Vị trí Ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Phím lối tắt cho điều khiển.

Accelerator (Biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Đầu trang

Thêm hộp văn bản (điều khiển ActiveX)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  1. Hiển thị tab Nhà phát triển

  1. Bấm tab tệp , bấm tùy chọnvà bấm Tùy chỉnh ruy-băng.

  2. Dưới Tab chính , hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển , và sau đó bấm OK

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, và sau đó bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Hộp văn bản Ảnh Nút .

  nhóm điều khiển

 3. Bấm vào vị trí trang tính bạn muốn góc trái trên cùng của hộp văn bản xuất hiện.

 4. Để sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 5. Để xác định các thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào hộp văn bản, rồi sau đó bấm Thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề Trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

  Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Một từ hoặc ký tự có là đơn vị cơ bản được dùng để mở rộng lựa chọn hay không.

AutoWordSelect (Biểu mẫu)

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Đậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang, Gạch dưới, Độ dày (Biểu mẫu)

Văn bản được chọn có còn được tô sáng không khi điều khiển không có tiêu điểm.

HideSelection (Biểu mẫu)

Chế độ thời gian chạy mặc định của Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME).

IMEMode (Biểu mẫu)

Kích cỡ của điều khiển có điều chỉnh để hiển thị toàn bộ hoặc một số dòng của văn bản.

IntegralHeight (Biểu mẫu)

Số ký tự tối đa mà người dùng có thể nhập.

MaxLength (Biểu mẫu)

Điều khiển có hỗ trợ nhiều dòng văn bản không.

MultiLine (Biểu mẫu)

Ký tự chỗ dành sẵn, ví dụ như hiển thị dấu hoa thị (*) thay vì ký tự thực tế.

PasswordChar (Biểu mẫu)

Người dùng có thể chọn một dòng văn bản bằng cách bấm vào bên trái văn bản được không.

SelectionMargin (Biểu mẫu)

Văn bản trong điều khiển.

Văn bản (Biểu mẫu)

Cách căn chỉnh văn bản trong điều khiển (trái, giữa hoặc phải).

Căn chỉnh Văn bản (Biểu mẫu)

Có thể tự động ngắt nội dung của điều khiển vào cuối dòng được không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Dữ liệu và gắn kết:

Phạm vi được nối kết đến giá trị của điều khiển.

Ô được nối kết (Excel)

Nội dung hoặc trạng thái của điều khiển

Giá trị (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung được không.

Tự động đổi cỡ (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ)

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu của đường viền.

Màu viền (Biểu mẫu)

Kiểu đường viền (đường kẻ đơn hoặc không có viền).

Kiểu viền (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình dạng trực quan của đường viền (phẳng, nổi, chìm, khắc lõm hoặc lồi).

Hiệu ứng đặc biệt (Biểu mẫu)

Tab tự động có xuất hiện khi người dùng nhập số ký tự cho phép tối đa vào điều khiển không.

AutoTab (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Có bật tính năng kéo và thả không.

DragBehavior (Biểu mẫu)

Hành vi chọn khi nhập điều khiển (chọn tất cả hay không chọn gì cả).

EnterFieldBehavior (Biểu mẫu)

Hiệu lực của việc nhấn ENTER (tạo một dòng mới hoặc chuyển tiêu điểm).

EnterKeyBehavior (Biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Có cho phép tab trong vùng sửa không.

TabKeyBehavior (Biểu mẫu)

Đặc trưng cho Hộp Văn bản:

Điều khiển có thanh cuộn đứng, thanh cuộn ngang hoặc cả hai không.

Thanh cuộn (Biểu mẫu)

Lưu ý: 

 • Để tạo một hộp văn bản với một bộ các ký tự chỗ dành sẵn chấp nhận một mật khẩu, hãy dùng thuộc tính PasswordChar . Hãy đảm bảo rằng bạn bảo vệ ô được nối kết hoặc vị trí khác trong đó văn bản được lưu trữ.

  Ghi chú Bảo mật: 

  • Sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không kết hợp các yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải gồm 8 ký tự trở lên. Một cụm mật khẩu có 14 ký tự trở lên sẽ tốt hơn.

  • Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

 • Để tạo hộp văn bản cuộn, nhiều dòng với thanh cuộn ngang và dọc, hãy đặt MultiLine thành True, Tự động đổi cỡWordWrap thành False, Thanh cuộn thành 3Ô được nối kết thành địa chỉ ô (ví dụ như D1) mà bạn muốn chứa văn bản. Để nhập dòng mới, người dùng phải nhấn CTRL+ENTER hoặc SHIFT+ENTER để tạo ra một ký tự đặc biệt được lưu trữ trong ô được nối kết.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×