Thêm nhân viên mới vào Office 365

Bài viết này giúp bạn trình bày cho một nhân viên mới về Office 365 dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi giả định bạn là một Người quản trị và bạn đã hoàn thành thiết lập Office 365, đồng thời hiện giờ, bạn có một người mới gia nhập vào công ty của mình.

Bạn đang ở đúng chỗ nếu nhân viên mới của bạn cần Office 365 và bạn đang sử dụng gói Office 365 cho phép bạn cài đặt các ứng dụng Office như Word và Excel trên máy tính.

Bạn không phải là người quản trị? Tự tìm hiểu Office 365 sẽ giúp người dùng doanh nghiệp và tại gia trong việc thiết lập Office 365.

Không có ứng dụng Office nào trong gói của bạn? Hãy làm theo các bước dưới đây nhưng bỏ qua các mục về việc cài đặt ứng dụng. Sử dụng Các phiên bản Office trực tuyến để thay thế.

Đây là phần tổng quan nhanh:

Bước

Tại sao thực hiện như vậy?

Bước 1: Tạo một tài khoản Office 365 cho nhân viên

Mỗi lần có nhân viên mới gia nhập doanh nghiệp của bạn, hãy tạo tài khoản cho họ để họ có thể bắt đầu sử dụng Office 365.

Bước 2: Cấp ID người dùng và mật khẩu Office 365 cho nhân viên

Khi bạn tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được ID và mật khẩu mà bạn có thể truyền đến nhân viên của mình để họ có thể đăng nhập.

Bước 3: Giải thích về nơi đăng nhập vào Office 365

Vị trí đăng nhập là https://www.office.com

Bước 4: Giúp nhân viên của bạn bắt đầu

Hướng dẫn nhân viên cách sử dụng OneDrive hoặc bất kỳ site nhóm nào trong tổ chức của bạn.

Bước 1: Tạo tài khoản Office 365 cho nhân viên

Để biết về các hướng dẫn, hãy xem mục Thêm từng người dùng hoặc hàng loạt người dùng vào Office 365 - Trợ giúp Người quản trị. Khi bạn thiết lập nhân viên mới của mình, bạn có thể chọn gửi các chi tiết đăng nhập Office 365 vào tài khoản cá nhân của nhân viên. Bằng cách này, họ sẽ nhận được email từ Nhóm Dịch vụ Trực tuyến Microsoft thông báo cho họ biết cách đăng nhập vào Office 365.

Bước 2: Cấp ID người dùng và mật khẩu Office 365 cho nhân viên

Nếu bạn không gửi thông tin đến địa chỉ email cá nhân của họ, hãy in tên đăng nhập và mật khẩu Office 365 của nhân viên, rồi đưa cho họ. Hoặc cho họ biết thông tin qua điện thoại.

Vì họ sẽ chưa có quyền truy nhập vào email Office 365 của mình, đừng gửi thông tin đến địa chỉ email đó.

Bước 3: Giải thích về nơi để đăng nhập vào Office 365

Giống như Facebook, Amazon hoặc Gmail, nhân viên của bạn đăng nhập để sử dụng Office 365. Cung cấp cho họ thông tin đăng nhập sau đây:

  • Đăng nhập tại https://www.office.com

  • Chọn Đăng nhập, rồi nhập ID người dùng và mật khẩu.

Bước 4: Giúp nhân viên của bạn bắt đầu

Chia sẻ với họ Hướng dẫn nhanh dành cho nhân viên để đăng nhập, cài đặt phần mềm, thiết lập email và nhiều thao tác khác. Xem mục Tự tìm hiểu về Office 365 để biết những điểm mới trong dịch vụ.

Và đây là một tham chiếu nhanh để giúp họ bắt đầu:

Tác vụ

Tìm chi tiết

Đăng nhập vào Office

Truy nhập https://www.office.com, chọn Đăng nhập, rồi nhập ID người dùng và mật khẩu Office 365 của bạn.

Cài đặt các ứng dụng Office trên máy tính của bạn.

Khi bạn đăng nhập, trang chủ Office 365 sẽ có liên kết để tải xuống và cài đặt các ứng dụng như Word và Outlook. Chọn Cài đặt Office 2016 như được minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây. Hiện màn hình ngay khi bạn đăng nhập tại Office.com. Chọn Cài đặt Office (trên cùng bên phải màn hình) để cài đặt các ứng dụng như Word, Excel và PowerPoint lên máy tính của bạn.
Để biết hướng dẫn, hãy xem Cách cài đặt Office.

Thiết lập email trongOutlook 2016 .

Khi các ứng dụng Office được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy thiết lập email của bạn. Để biết các hướng dẫn, hãy xem mục Cách thiết lập Outlook.

Thiết lập Skype for Business để bạn có thể kết nối với các đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh trong công ty của bạn hoặc trên khắp thế giới. Bạn có thể bắt đầu cuộc hội thoại bằng IM, cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video.

Cài đặt Skype for Business trên máy tính.

Để tìm hiểu cách sử dụng Skype for Business, hãy xem video

Bạn đã thiết lập Skype for Business để các nhân viên có thể liên hệ với những người ở bên ngoài doanh nghiệp đang sử dụng ứng dụng Skype miễn phí chưa? Nếu chưa, hãy cho nhân viên mới biết về những gì họ có thể kỳ vọng khi sử dụng Skype for Business.

Cài đặt các ứng dụng trên thiết bị di động nếu bạn muốn nhận email hoặc sử dụng Skype for Business trên điện thoại.

Nếu bạn muốn thiết lập các ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động để bạn có thể nhận email thông qua điện thoại. Để biết các hướng dẫn, hãy xem iOS | Android | Windows Phone

Nếu bạn muốn sử dụng Skype for Business trên thiết bị di động, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động. Để biết các hướng dẫn, hãy xem iOS | Android | Windows Phone

Hoàn thành khóa đào tạo OneDrive for Business để giúp bạn tìm hiểu cách lưu trữ và sắp xếp các tài liệu, bản trình bày và bảng tính trên điện toán đám mây.

Giữ các tài liệu liên quan đến công việc của bạn trên điện toán đám mây bằng cách sử dụng OneDrive for Business. Bạn luôn có thể xem nội dung của mình, ngay cả khi bạn đã đăng nhập vào Office 365 trên một máy tính khác. Xem video để tìm hiểu cách sử dụng OneDrive for Business

Nội dung đào tạo: Nội dung đào tạo về OneDrive for Business (Chọn OneDrive for Business).

Hoàn thành khóa đào tạo SharePoint Online để giúp bạn cộng tác với các đồng nghiệp và chia sẻ nội dung.

Nơi tốt nhất để giữ tài liệu mà các đồng nghiệp của bạn sẽ cũng có thể truy nhập là trong SharePoint Online.

Nội dung đào tạo: Video: Cộng tác với nội dung nhóm bằng SharePoint Online

Tìm hiểu: Cách tổ chức của bạn sử dụng SharePoint Online và loại tài liệu được lưu trữ ở đó. Ngoài ra, tài liệu nào được lưu trữ trong OneDrive for Business.

Chủ đề Liên quan

Loại bỏ nhân viên cũ khỏi Office 365
Thêm từng người dùng hoặc hàng loạt người dùng vào Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×