Thêm người dùng bổ sung vào Microsoft 365 Business

Thêm người dùng mới

Trong trung tâm quản trị, đi tới thẻ Người dùng > Thêm người dùng.

Chọn Thêm người dùng trên thẻ Người dùng trong trung tâm quản trị

Trong panel Người dùng mới, hãy nhập thông tin bắt buộc.

Bạn cũng có thể nhập thông tin bổ sung bên dưới Thông tin liên hệ, chọn cách đặt mật khẩu bên dưới cài đặt Mật khẩu, cũng như gán vai trò bên dưới Vai trò.

Nhập thông tin người dùng trong thẻ Người dùng mới

Trong mục Giấy phép sản phẩm, hãy Bật cài đặt giấy phép sản phẩm Microsoft 365 Business.

Đặt cài đặt giấy phép ở vị trí Bật

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×