Thêm ngôn ngữ soạn thảo hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn ngôn ngữ Office để thêm ngôn ngữ hoặc chọn hiển thị ngôn ngữ mà mục Trợ giúp và Mách nước hiển thị.

Các tùy chọn ngôn ngữ đều nằm trong hộp thoại Đặt Tùy chọn ngôn ngữ Office, bạn có thể truy nhập vào hộp thoại này bằng cách đi tới Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ. Có thể đặt độc lập ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ trợ giúp. Ví dụ: bạn có thể đặt mọi thứ khớp với ngôn ngữ của hệ điều hành hoặc sử dụng kết hợp các ngôn ngữ cho hệ điều hành, soạn thảo, hiển thị và Trợ giúp.

Tùy chọn ngôn ngữ trong Word 2013

Các ngôn ngữ sẵn dùng sẽ tùy thuộc vào phiên bản ngôn ngữ của Office và gói ngôn ngữ bổ sung, gói giao diện ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ Mách nước bất kỳ được cài đặt trên máy tính của bạn. 

Thêm ngôn ngữ

Bạn có thể thêm một ngôn ngữ vào các chương trình Office bằng cách thêm một ngôn ngữ soạn thảo. Ngôn ngữ soạn thảo bao gồm bố trí bàn phím và công cụ kiểm lỗi cho ngôn ngữ đó. Công cụ kiểm lỗi bao gồm các tính năng dành riêng cho ngôn ngữ, chẳng hạn như từ điển để kiểm tra chính tả và ngữ pháp hoặc nút hướng đoạn văn. (Ngôn ngữ soạn thảo mặc định sẽ xuất hiện ở đầu danh sách in đậm. Nếu cần, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ soạn thảo này bằng cách chọn ngôn ngữ mà bạn muốn, rồi bấm Đặt làm Mặc định.)

 1. Mở một chương trình Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo, hãy chọn ngôn ngữ soạn thảo mà bạn muốn thêm từ danh sách Thêm ngôn ngữ soạn thảo bổ sung, rồi bấm Thêm.

  Ngôn ngữ được thêm sẽ xuất hiện trong danh sách ngôn ngữ soạn thảo.

Nếu Chưa kích hoạt xuất hiện trong cột Bố trí Bàn phím, hãy thực hiện như sau:

 1. Bấm vào liên kết Chưa kích hoạt.

 2. Trong hộp thoại Thêm Ngôn ngữ, bấm vào Thêm ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ của bạn trong danh sách, rồi bấm vào Thêm.

 3. Đóng hộp thoại Thêm Ngôn ngữ. Ngôn ngữ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Đã kích hoạt dưới mục Bố trí Bàn phím trong mục Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo.

Nếu Chưa cài đặt xuất hiện trong cột Kiểm lỗi, bạn có thể cần mua một gói ngôn ngữ hoặc gói giao diện ngôn ngữ để nhận được công cụ kiểm lỗi cho ngôn ngữ của bạn.

 • Để truy nhập trực tuyến hoặc nhận được gói ngôn ngữ bạn cần, hãy bấm vào liên kết Chưa cài đặt.

Ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ Trợ giúp là các ngôn ngữ được sử dụng trong Office cho các yếu tố hiển thị, chẳng hạn như mục menu, lệnh và tab, ngoài ngôn ngữ hiển thị tệp Trợ giúp.

Ngôn ngữ mặc định sẽ xuất hiện in đậm ở đầu danh sách. Thứ tự các ngôn ngữ trong danh sách hiển thị và danh sách Trợ giúp sẽ là thứ tự mà Office sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ: nếu thứ tự ngôn ngữ hiển thị của bạn là tiếng Tây Ban Nha <mặc định>, tiếng Đức rồi đến tiếng Nhật và công cụ ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha đã bị loại bỏ khỏi máy tính thì tiếng Đức sẽ trở thành ngôn ngữ hiển thị mặc định của bạn.

Để đặt ngôn ngữ mặc định:

 1. Mở một chương trình Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn Ngôn ngữ Hiển thị và Ngôn ngữ Trợ giúp, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm Đặt làm Mặc định.

Chương trình Office nào đang sử dụng ngôn ngữ hiển thị nào ?

Nếu bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ và đã tùy chỉnh Office cho phù hợp với cách bạn muốn làm việc, bạn có thể xem lại tất cả các chương trình Office để xem ngôn ngữ nào là ngôn ngữ hiển thị mặc định cho mỗi chương trình đó.

 • Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn ngôn ngữ hiển thị và Trợ giúp, hãy bấm Xem các ngôn ngữ hiển thị được cài đặt cho từng chương trình Microsoft Office.

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho các chương trình Office sau: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio và Word. Tính năng này không sẵn dùng cho các chương trình Office 2016.

Mẹo màn hình là những cửa sổ nhỏ bật lên cung cấp phần trợ giúp ngắn gọn, tùy theo ngữ cảnh khi bạn đặt con trỏ lên một yếu tố hiển thị như nút, tab, điều khiển hộp thoại hoặc menu. Đặt ngôn ngữ Mẹo màn hình trong một chương trình Office sẽ đặt ngôn ngữ đó cho toàn bộ các chương trình Office mà bạn đã cài đặt.

 1. Mở một chương trình Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn Ngôn ngữ Mẹo màn hình, hãy chọn ngôn ngữ Mẹo màn hình của bạn.

  Lưu ý: 

  • Tính năng này không sẵn dùng trong Office 2016.

  • Nếu ngôn ngữ bạn muốn không được liệt kê, bạn có thể cần thêm nhiều dịch vụ ngôn ngữ hơn. Bấm vào Làm thế nào tôi có thể nhận thêm nhiều ngôn ngữ Mách nước hơn từ Office.com, rồi làm theo hướng dẫn tải xuống và cài đặt.

  • Sau khi cài đặt một ngôn ngữ Mẹo màn hình mới, ngôn ngữ đó sẽ trở thành ngôn ngữ Mẹo màn hình mặc định của bạn.

Để biết thêm thông tin về Mách nước, hãy xem mục Hiển thị hoặc ẩn Mách nước.

Xem thêm

Kích hoạt hoặc thay đổi ngôn ngữ bố trí bàn phím

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác

Bật tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động

Tự động chuyển đổi bàn phím để phù hợp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×