Thêm ngày vào ngày

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng một công thức trong Microsoft Office InfoPath 2007 để tự động thêm một số ngày cụ thể vào một ngày trong một điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn.

Bài viết này giải thích cách thêm một số cụ thể của ngày là ngày và hiển thị kết quả trong một điều khiển trên biểu mẫu bằng cách dùng hàm addDayshôm nay .

Trong bài viết này

Công thức là gì?

Bước 1: Chèn một điều khiển bộ chọn ngày mà ngày hiện tại Hiển thị theo mặc định

Bước 2: Chèn một hộp văn bản có chứa hàm addDays

Bước 3: Thay đổi cách hiển thị ngày trong hộp văn bản

Công thức là gì?

Công thức là một biểu thức XPath thực hiện các giá trị, trường hoặc nhóm, hàm và toán tử được dùng để tính toán và hiển thị các giá trị khác. Công thức có thể dùng để thực hiện các tác vụ sau đây:

 • Tính toán giá trị từ giá trị mà bạn xác định khi thiết kế mẫu biểu mẫu hoặc giá trị mà người dùng nhập vào điều khiển khi họ điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn...

 • Hiển thị cụ thể ngày và thời gian.

 • Hiển thị các giá trị mà người dùng nhập vào một điều khiển trong một điều khiển.

 • Đặt giá trị mặc định của một trường hoặc điều khiển.

 • Chạy quy tắc dựa trên một giá trị được tính bằng cách sử dụng công thức.

Mỗi biểu thức XPath được dùng trong công thức là tổ hợp giá trị, hàm và toán tử đánh giá là một giá trị duy nhất. Công thức có thể chứa một số biểu thức. Bạn có thể nghĩ về công thức như một câu được tạo từ một hoặc nhiều cụm từ, với mỗi cụm từ đại diện cho một biểu thức trong công thức.

Hình minh họa sau đây Hiển thị mối quan hệ giữa công thức và biểu thức.

Một công thức bao gồm một hoặc nhiều biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự kết hợp nào giữa các toán tử, tên trường, hàm, ký tự và hằng số và định trị về một giá trị đơn lẻ.

Hàm là biểu thức trả về một giá trị dựa trên trang kết quả của một phép tính. Các giá trị được sử dụng trong các hàm được gọi là đối số. Bạn có thể dùng các hàm XPath 1.0 chuẩn được bao gồm trong InfoPath, cũng như một số chức năng InfoPath cụ thể. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về các hàm InfoPath trong phần xem thêm .

Đầu trang

Bước 1: Chèn một điều khiển bộ chọn ngày mà ngày hiện tại Hiển thị theo mặc định

Điều khiển bộ chọn ngày được thiết kế một cách rõ ràng cho việc lưu trữ ngày. Để thêm một số ngày đặt vào một ngày mà người dùng nhập vào một điều khiển, trước tiên bạn phải thêm điều khiển bộ chọn ngày vào mẫu biểu mẫu của bạn. Sau đó, bạn có thể tạo công thức dùng hàm hôm nay để hiển thị ngày hiện tại trong điều khiển đó theo mặc định.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, bấm vào nơi bạn muốn chèn bộ chọn dữ liệu.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển trong ngăn tác vụ điều khiển , bấm Bộ chọn ngày.

 4. Trong mẫu biểu mẫu của bạn, hãy nhập ngày hôm nay trước điều khiển bộ chọn ngày mà bạn vừa chèn vào.

 5. Bấm đúp vào điều khiển bộ chọn ngày mà bạn vừa chèn vào.

 6. Bấm vào tab Dữ liệu.

 7. Trong hộp tên trường , hãy nhập tên cho trường.

  Mẹo: Đó là nên dùng một tên mô tả nội dung của trường. Tên mô tả làm cho mẫu biểu mẫu dễ hiểu hơn cho bạn hoặc bất kỳ thay đổi mẫu biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể nhập dteToday.

 8. Bấm vào Áp dụng.

 9. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

 10. Bấm Chèn hàm trong hộp thoại Chèn công thức .

 11. Bên dưới thể loại trong hộp thoại chèn hàm , bấm ngày và thời gian, và sau đó, bên dưới các hàm, hãy bấm hôm nay.

Đầu trang

Bước 2: Chèn một hộp văn bản có chứa hàm addDays

Sau khi bạn thêm điều khiển bộ chọn ngày và tạo công thức dùng hàm hôm nay , bạn có thể thêm hộp văn bản vào mẫu biểu mẫu của bạn và tạo một công thức dùng hàm addDays .

 1. Trên mẫu biểu mẫu, bấm vào nơi bạn muốn chèn hộp văn bản.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển trong ngăn tác vụ điều khiển , bấm Hộp văn bản.

 4. Trong mẫu biểu mẫu của bạn, hãy nhập 30 ngày sau trước điều khiển hộp văn bản mà bạn vừa chèn vào.

 5. Bấm đúp vào hộp văn bản mà bạn vừa chèn vào.

 6. Bấm vào tab Dữ liệu.

 7. Trong hộp tên trường , nhập tên cho trường, sau đó bấm áp dụng.

  Mẹo: Đó là nên dùng một tên mô tả nội dung của trường. Tên mô tả làm cho mẫu biểu mẫu dễ hiểu hơn cho bạn hoặc bất kỳ thay đổi mẫu biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể nhập txtAdd30Days.

 8. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

 9. Bấm Chèn hàm trong hộp thoại Chèn công thức .

 10. Bên dưới thể loại trong hộp thoại chèn hàm , bấm ngày và giờ, sau đó bên dưới các hàm, bấm addDays.

 11. Bấm vào OK.

 12. Trong hộp công thức , bấm đúp vào mẫu đầu tiên của Bấm đúp để chèn trường.

 13. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm dteToday, sau đó bấm OK.

 14. Bấm bản thứ hai của Bấm đúp để chèn trường, nhấn phím DELETE, sau đó nhập số ngày mà bạn muốn thêm vào ngày hiện tại. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm 30 ngày vào ngày hôm nay, bạn sẽ nhập 30.

 15. Để kiểm tra công thức của bạn được nhập chính xác, hãy bấm Xác nhận công thức.

  Công thức của tôi chứa lỗi

  Bấm Hiện chi tiết trong hộp thoại Microsoft Office InfoPath để xem các lỗi trong công thức. Sau đây là một số gợi ý khắc phục các lỗi này:

  • Nếu bạn đang dùng một hàm trong công thức của bạn, xác nhận rằng bạn đang sử dụng các đối số chính xác cho hàm. Một số chức năng yêu cầu trường hoặc nhóm trong khi các hàm khác yêu cầu các giá trị đã xác định như đối số. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về hàm trong phần xem thêm .

  • Xóa bỏ và nhập lại công thức của bạn để đảm bảo rằng nó đã nhập đúng.

Đầu trang

Bước 3: Thay đổi cách hiển thị ngày trong hộp văn bản

Sau khi bạn thêm hộp văn bản và tạo công thức để hiển thị ngày tháng mới, bạn có thể định dạng cách ngày được hiển thị trong hộp văn bản.

 1. Trong mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào hộp văn bản.

 2. Bấm vào tab Dữ liệu.

 3. Trong danh sách Kiểu dữ liệu , bấm ngày (ngày), sau đó bấm định dạng.

 4. Trong danh sách Hiển thị ngày như thế này , hãy bấm vào kiểu Hiển thị mà bạn muốn.

  Lưu ý: Hiển thị kiểu có dấu hoa thị sẽ cập nhật dựa trên các thiết đặt hệ thống của người dùng.

 5. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×