Bắt đầu nhanh Microsoft To-Do

Thêm ngày đến hạn và lời nhắc

Thêm ngày đến hạn và lời nhắc trong Microsoft để làm

Dùng ngày đến hạn và lời nhắc để tiếp tục mọi thứ theo dõi. Nhiệm vụ đã lên lịch sẽ tự động xuất hiện trong danh sách thông minh đã lên kế hoạch. Chỉ cần mở lên kế hoạch để xem các nhiệm vụ của bạn đến ngày hôm nay, ngày mai và vượt ra ngoài ở một nơi. 

Danh sách thông minh đã lên kế hoạch với nhiệm vụ được sắp xếp theo trước, hôm nay và ngày mai

Tạo ngày đến hạn

 1. Chọn một tác vụ.

 2. Chọn Thêm ngày đến hạn, rồi chọn ngày đến hạn:

  Hôm nay, Ngày mai, Tuần Tới hoặc Chọn một ngày

Thêm ngày đến hạn được chọn với tùy chọn để chọn ngày hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc chọn ngày

Tạo lời nhắc

 1. Chọn một tác vụ.

 2. Chọn Thêm lời nhắc, rồi chọn một lời nhắc:

  Sau ngày hôm nay, ngày mai, tuần sau, hoặc chọn một ngày & thời gian

Nhắc tôi được chọn tùy chọn để chọn ngày hôm nay sau, ngày mai, tuần tới hoặc chọn thời gian &

Đặt ngày đến hạn lặp lại

 1. Chọn một tác vụ.

 2. Chọn Lặp lại, rồi chọn thời gian lặp lại:

  Hàng ngày, Ngày trong tuần, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng năm hoặc Tùy chỉnh

Lặp lại được chọn với tùy chọn để chọn hàng ngày, ngày trong tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc tùy chỉnh

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×