Thêm nội dung vào Sway của bạn với Office 365

Mặc dù Sway miễn phí sử dụng cho bất kỳ ai có Tài khoản Microsoft (Hotmail, Live, Outlook.com) nhưng bạn có thể tận dụng giới hạn nội dung nâng cao khi bạn đăng ký Office 365.

Giới hạn nội dung Sway — miễn phí so với Office 365

Bảng dưới đây hiển thị sự khác biệt về giới hạn nội dung (cho mỗi Sway) giữa trải nghiệm miễn phí và trải nghiệm Office 365.

Kiểu Nội dung Sway

Giới hạn Miễn phí

Giới hạn Office 365

Đầu đề

    20

   200

Đoạn

  150

 1.000

Hình ảnh

  150

   300

Video

    10

     40

Âm thanh

    10

     40

Nhúng

    10

     50

Tổng số Mục

  200

 1.500


Sử dụng các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm, tải xuống phiên bản dùng thử hoặc mua đăng ký Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×