Bắt đầu nhanh Sway

Thêm nội dung

Thêm nội dung trong Sway

Thêm nội dung vào Sway của bạn

  1. Chọn biểu tượng + ở dưới cùng của thẻ bạn muốn thêm nội dung vào sau đó.

  2. Chọn văn bản, hình ảnh, video hoặc các loại nội dung khác.

Ảnh chụp màn hình tùy chọn Chèn Nội dung.

Tìm nội dung để thêm vào Sway của bạn

Bạn có thể tìm kiếm và thêm nội dung vào Sway của mình, chẳng hạn như một hình ảnh được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Sway cũng có thể tìm kiếm nội dung liên quan trên web, chẳng hạn như các video và thêm nội dung đó vào Sway của bạn.

  1. Chọn Chèn trên thanh menu.

  2. Chọn menu nguồn nội dung, rồi chọn nguồn nội dung bạn muốn tìm kiếm.

  3. Nhập cụm từ hoặc từ khóa tìm kiếm bất kỳ vào hộp Nguồn tìm kiếm.

  4. Chọn Tìm kiếm Nút Bật tắt Tìm kiếm trên site Hỗ trợ Office. .

Menu nguồn tìm kiếm mở rộng.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×