Thêm nội dung site bằng cách gửi email

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm nội dung — chẳng hạn như email thảo luận, tài liệu, ảnh và mục lịch — vào một site Windows SharePoint Services 3.0 bằng cách gửi nội dung trong email tới trang web của bạn. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn được thiết lập để nhận email, điều này có thể là một cách thuận tiện hơn để làm việc.

Tổng quan

Giả sử bạn muốn gửi tài liệu để nhóm của bạn và thêm nó vào thư viện tài liệu nhóm của bạn. Bạn có thể thực hiện tác vụ cả cùng một lúc, thay vì gửi email và sau đó chuyển sang Windows SharePoint Services 3.0 để thêm tài liệu vào trang.

Thêm nội dung vào site bằng cách gửi email

1. tài liệu, thảo luận, và nội dung khác được gửi bằng email.

2. nội dung được thêm vào danh sách và thư viện.

Thêm mục vào một Windows SharePoint Services 3.0 trang bằng email là tương tự để gửi một thông điệp email tiêu chuẩn để đồng nghiệp hoặc nhóm. Danh sách được thiết lập để nhận được email có địa chỉ của chính nó, và bạn chỉ bao gồm địa chỉ email trong hộp tới hoặc Cc trong thư của bạn.

Theo mặc định, danh sách và thư viện trong Windows SharePoint Services 3.0 sau đây có thể được thiết lập để nhận email:

 • Bảng thảo luận     Bạn có thể ghi lại thảo luận email nhóm của bạn ở một nơi, do đó bạn có thể duyệt qua và xác định vị thư và tệp có liên quan dễ dàng hơn.

 • Thông báo     Khi bạn gửi thông báo cho nhóm của bạn, bạn có thể dùng email để tự động thêm các thông báo vào danh sách thông báo của bạn trên site Windows SharePoint Services 3.0 của bạn.

 • Lịch     Mục lịch, chẳng hạn như yêu cầu họp mà nhóm của bạn gửi qua email cũng có thể được gửi đến lịch của bạn trên một trang web Windows SharePoint Services 3.0 . Nếu Windows SharePoint Services 3.0 lịch của bạn được thiết lập để nhận email, bạn có thể nhìn thấy tất cả các mục lịch của bạn cùng một lúc — các mục mà bạn đã thêm vào lịch nhóm của bạn trên trang web, cũng như các mục mà mọi người đã gửi qua email.

  Lưu ý: Để gửi một mục lịch vào một site Windows SharePoint Services 3.0 , ứng dụng email của bạn phải là tương thích với Windows SharePoint Services, hoặc nó phải hỗ trợ định dạng iCalendar, đây là một định dạng được dùng bởi nhiều ứng dụng hỗ trợ thư Internet.

 • Thư viện tài liệu     Bạn có thể gửi tài liệu dưới dạng phần đính kèm vào thư viện tài liệu được thiết lập để nhận email. Bạn sẽ không cần chuyển sang Windows SharePoint Services 3.0, tìm kiếm tài liệu, và sau đó thêm nó vào thư viện. Bạn cũng có thể chọn cách xử lý các phiên bản của tài liệu mà được gửi qua email.

 • Thư viện ảnh     Bạn có thể gửi ảnh dưới dạng phần đính kèm vào một thư viện ảnh được thiết lập để nhận email. Ví dụ, nếu bạn đang gửi ảnh của một sản phẩm khởi động tới một đồng nghiệp trong khi bạn không ở gần office, bạn không có cũng có thể mở thư viện ảnh để tải lên ảnh của bạn. Thay vào đó, bạn có thể bao gồm địa chỉ email của thư viện trong tin nhắn của bạn.

 • Thư viện biểu mẫu     Bạn có thể gửi một biểu mẫu hoàn chỉnh, chẳng hạn như một báo cáo vắng mặt hoặc báo cáo chi phí, bằng cách gửi nó trong email tới một thư viện biểu mẫu.

 • Blog     Bạn có thể đăng lên một danh sách blog (blog) bằng email. Bạn không thể thêm nhận xét vào bài đăng blog bằng cách sử dụng email.

Để tìm hiểu nào trong danh sách của bạn được bật để nhận được email hoặc để lấy địa chỉ email của các danh sách, hãy xem chủ sở hữu trang hoặc người quản trị của bạn.

Lưu ý: 

 • Một số danh sách, chẳng hạn như thông báo và thảo luận, có thể được thiết lập để chấp nhận yêu cầu cuộc họp. Các danh sách lưu trữ chỉ văn bản yêu cầu cuộc họp. Để lưu trữ yêu cầu họp trong lịch định dạng, gửi nó cho một danh sách lịch.

 • Danh sách và thư viện khác có thể tùy chỉnh bằng cách tổ chức của bạn nhận được thư. Để biết thêm thông tin, hãy xem người quản trị của bạn.

 • Bạn không thể thêm nội dung vào danh sách trong trang không gian cuộc họp bằng cách gửi email.

Trước khi bạn có thể gửi email đến danh sách hoặc thư viện, bạn cần biết liệu danh sách hoặc thư viện được thiết lập để nhận được email và sau đó có thông tin địa chỉ người thiết lập danh sách hoặc thư viện. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

 • Tùy thuộc vào tình huống của bạn, địa chỉ email của danh sách hoặc thư viện có thể xuất hiện trong sổ địa chỉ của ứng dụng email của bạn. Nếu nó không xuất hiện, bạn cần để lấy địa chỉ từ người thiết lập danh sách hoặc thư viện. Sau đó bạn có thể thêm nó vào danh sách liên hệ của ứng dụng email của bạn, để bạn có thể dễ dàng tìm lại nó sau này.

 • Chủ sở hữu trang web của bạn có thể thêm địa chỉ email của danh sách hoặc thư viện để mô tả của nó. Mô tả xuất hiện ngay bên dưới tiêu đề.

 • Nếu địa chỉ email của danh sách hoặc thư viện không xuất hiện trong mô tả của nó, bạn có thể sử dụng thủ tục sau đây để xem các thiết đặt email cho danh sách hoặc thư viện, nếu bạn có quyền xem các thiết đặt:

  1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

   Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Trên thiết đặt menu menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt cho kiểu thư viện bạn đang mở.

   • Trên blog site, dưới Nối kết quản trị, bấm Quản lý bài đăng để hiển thị danh sách bài đăng. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách.

  3. Nếu danh sách hoặc thư viện được bật để nhận email, địa chỉ của nó sẽ xuất hiện bên dưới Danh sách thông tin, bên cạnh Địa chỉ email.

 • Nhóm của bạn cũng có thể có danh sách email riêng của nó, được gọi là một Nhóm SharePoint, này cho phép các thành viên để gửi thư với nhau. Địa chỉ nhóm SharePoint có thể chứa các địa chỉ của danh sách hoặc thư viện, sao cho khi bạn gửi email cho các thành viên của nhóm SharePoint, các mục được tự động thêm vào trang Windows SharePoint Services 3.0 của bạn. Ví dụ, bạn có thể gửi hợp đồng dưới dạng phần đính kèm vào nhóm SharePoint nhóm của bạn, và hợp cũng được thêm vào thư viện tài liệu nhóm của bạn.

  Nếu địa chỉ nhóm SharePoint không xuất hiện trong sổ địa chỉ của bạn, bạn cần phải có được từ người sở hữu trang và sau đó thêm nó vào danh sách liên hệ của bạn, do đó bạn có thể dễ dàng tìm lại nó sau này.

Lưu ý: Danh sách hoặc thư viện của bạn có thể hạn chế ai có thể gửi email mục cho nó, tùy thuộc vào cách người quản trị của bạn thiết lập. Ví dụ, danh sách hoặc thư viện có thể chấp nhận các mục chỉ từ những người là các thành viên của site của bạn, hoặc có thể hạn chế bổ sung. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ sở hữu trang hoặc người quản trị của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đang gửi thư để cá nhân, nhưng bạn cũng muốn thêm mục đó vào danh sách hoặc thư viện, bạn có thể bao gồm địa chỉ email của danh sách hoặc thư viện trong hộp Cc của thư.

 1. Trong ứng dụng email của bạn, hãy chuẩn bị mục mà bạn muốn gửi theo một trong những cách sau đây:

  • Để gửi một mục thảo luận hoặc để đăng một mục vào một blog nhóm (blog), bao gồm nội dung của bạn trong nội dung thư.

  • Để gửi một mục lịch, gửi yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn từ ứng dụng email hoặc lịch của bạn.

  • Để gửi một hình ảnh, biểu mẫu hoặc tài liệu, hãy thêm mục đó dưới dạng phần đính kèm vào thư của bạn.

  • Để gửi một thông điệp email tiêu chuẩn hoặc trả lời, bao gồm nội dung của bạn trong nội dung thư như bạn thực hiện với bất kỳ thông điệp email.

 1. Trong hộp tới hoặc Cc , thêm địa chỉ của danh sách hoặc thư viện.

  Nếu danh sách của bạn đã là một phần của một nhóm SharePoint, bạn có thể thêm nội dung vào danh sách hoặc thư viện bằng chỉ gửi thư cho nhóm SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ sở hữu trang hoặc người quản trị của bạn.

 2. Gửi thư. Trong hầu hết các ứng dụng email, bạn bấm gửi để gửi thư.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×