Thêm nền Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nền, chẳng hạn như nền mùa xuân trên chủ đề xám đậm bên dưới, thêm một sự thú vị góc trên bên phải của chương trình Office 2013 và Office 2016.

Làm xuất hiện nền Office trên chủ đề xám đậm

  1. Bấm Tệp > Tài khoản (Tài khoản Office trong Outlook).

  2. Hãy chọn Nền Office từ danh sách.

Danh sách Nền Office trong chương trình Office 2013

Mỗi máy tính kết nối với Tài khoản Office của bạn sẽ dùng nền giống nhau.

Chỉ thay đổi nền trên máy tính này

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Bên dưới cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office, hãy chọn Nền Office từ danh sách.

    Mẹo: Để làm cho nền thực sự nổi bật, hãy thử đổi sang chủ đề Office Xám Nhạt hoặc Xám Đậm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×