Thêm mã vạch bưu điện Nhật Bản vào thư gửi hàng loạt của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi gửi thư đến địa chỉ ở Nhật, bạn có thể tiết kiệm bưu phí bằng cách thêm mã vạch bưu điện Nhật Bản vào phong bì hay nhãn của bạn.

Nhãn với địa chỉ và mã vạch Nhật Bản

Lưu ý: Để thêm mã vạch bưu điện Nhật bản, bạn cần phải bao gồm tiếng Nhật trong ngôn ngữ soạn thảo của bạn. Bạn cũng cần phải sử dụng địa chỉ hợp lệ tiếng Nhật.

Danh sách địa chỉ với địa chỉ hợp lệ của Nhật Bản

  1. Sau khi bạn bắt đầu phối phong bì hoặc phối nhãn thư và kết nối với danh sách địa chỉ của bạn, bấm vào nơi bạn muốn địa chỉ xuất hiện, sau đó bấm Khối địa chỉ.

Nút Khối Địa chỉ

  1. Chọn cách bạn muốn tên xuất hiện.

  2. Nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

  3. Bấm Chèn Trường Mã vạch > Tạo Mã vạch Bưu điện (Nhật Bản).

Lệnh chèn mã bưu điện Nhật Bản

  1. Kiểm tra trường Địa chỉ 1 có khớp với trường địa chỉ trong danh sách địa chỉ của bạn hay không.

Các trường trong hộp Tạo Mã vạch Bưu điện

Nếu hộp Địa chỉ 1 cho biết (không khớp), hãy bấm vào mũi tên cạnh hộp đó rồi bấm tên cột tương ứng từ danh sách địa chỉ của bạn.

  1. Để xem mã vạch sẽ như thế nào, hãy bấm Xem Mã vạch.

Nút Xem Mã vạch

  1. Bấm OK rồi bấm Cập nhật Nhãn.

Nút Cập nhật Nhãn

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để kết thúc và in phong bì và nhãn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem phối thư với phong bì hoặc tạo nhãn bằng phối thư.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×