Thêm mục mới trong một công cụ biểu mẫu tùy chỉnh 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Trên trang đầu tab, bấm mới, sau đó bấm vào biểu mẫu bạn muốn từ danh sách.

  Chi tiết

  Không có hai loại của biểu mẫu, bạn có thể nhìn thấy trên menu này, tùy thuộc vào thiết kế của công cụ tùy chỉnh:

  • Biểu mẫu (mức cao nhất) mới, chính. Một công cụ tùy chỉnh phải chứa ít nhất một biểu mẫu chính.

  • Biểu mẫu phản hồi. Có nghĩa là, các biểu mẫu để tạo các mục được hierarchically liên kết với một mục "mẹ" hiện có. Không phải tất cả các công cụ tùy chỉnh bao gồm các loại biểu mẫu này. Thông thường, biểu mẫu phản hồi sẽ có một tên chẳng hạn như "Phản hồi" hoặc "Chú thích" cho bạn biết về loại biểu mẫu.

   Trước khi tạo một mục phản hồi, hãy chọn mục chính bạn trả lời.

 2. Điền vào các trường biểu mẫu.

  Các trường bắt buộc được thể hiện bằng một dấu sao màu đỏ.

  Một số biểu mẫu trong công cụ tùy chỉnh chứa "dạng xem biểu mẫu". Dạng xem biểu mẫu cho phép bạn hiển thị biểu mẫu với một tập hợp trường khác nhau trong một bố trí khác. Để thay đổi dạng xem biểu mẫu, trên menu dạng xem , trỏ tới thay đổi dạng xem biểu mẫu, rồi bấm dạng xem biểu mẫu mà bạn muốn.

 3. Lưu mục mới.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×