Thêm một vai trò người dùng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể chỉ rõ vai trò người dùng. Vai trò người dùng có thể loại đã xác định trước mà có thể gán cho người dùng biểu mẫu dựa trên chức danh của họ hoặc một số tiêu chí khác. Vai trò người dùng có thể được dùng để trình bày các dạng xem tùy chỉnh biểu mẫu cho kiểu khác nhau của người dùng, Hiển thị các phần khác nhau trong một dạng xem hoặc tính giá trị mặc định của một trường hoặc điều khiển. Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu đơn xin phép ứng dụng, bạn có thể tạo các dạng xem khác nhau của mẫu biểu mẫu đó cho nhà thầu, khi nhận đại diện, và người quản trị và sau đó gán từng vai trò người dùng vào một dạng xem riêng biệt. Khi người dùng mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, Microsoft Office InfoPath vai trò người dùng dựa trên tên của người dùng xác định, và sau đó mở dạng xem phù hợp dựa trên vai trò người dùng đó.

Ghi chú Bảo mật: Vai trò người dùng không thể dùng để hạn chế truy nhập vào dữ liệu nhạy cảm trong một biểu mẫu. Ngay cả khi bạn tạo một mẫu biểu mẫu chỉ đọc hoặc ẩn các điều khiển dựa trên vai trò người dùng, người dùng có thể có khả năng sử dụng một chương trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Microsoft Notepad để xem hoặc sửa đổi tệp mẫu (.xsn) biểu mẫu và truy nhập dữ liệu đó.

Trong bài viết này

Tổng quan

Cân nhắc tính tương thích

Trước khi bạn bắt đầu

Thêm một vai trò người dùng

Hiển thị một dạng xem dựa trên vai trò người dùng

Kiểm tra các vai trò người dùng

Tổng quan

Khi bạn tạo một vai trò người dùng mới, bạn có thể gán cho người dùng để nó theo cách sau đây:

 • Bằng cách xác định tên người dùng từ một dịch vụ thư mục Microsoft Active Directory (ví dụ, "sales\andrew"). Để xác định tên người dùng trong một dịch vụ thư mục Active Directory, mẫu biểu mẫu phải được tạo trong và phát hành mạng Microsoft Windows sử dụng Active Directory.

 • Bằng cách xác định nhóm từ một dịch vụ thư mục thư mục hoạt động. Ví dụ, bạn có thể chỉ định một danh sách phân phối email có chứa tên của tất cả các thành viên của nhóm tiếp thị. Để xác định một nhóm trong một dịch vụ thư mục Active Directory, mẫu biểu mẫu phải được tạo trong và phát hành mạng Microsoft Windows sử dụng Active Directory.

 • Bằng cách chỉ định một giá trị đi kèm trực tiếp từ một trường trong biểu mẫu. Trường có thể lấy dữ liệu từ Active Directory, hoặc người dùng có thể nhập dữ liệu vào một điều khiển được gắn kết trường này. Ví dụ, nếu của mẫu biểu mẫu chứa một hộp văn bản người quản trị , bạn có thể kết hợp vai trò người dùng cụ thể với trường mà được gắn kết hộp văn bản đó.

Sau khi bạn thêm một người dùng vai trò, bạn có thể đặt nó dưới dạng một trong các thao tác sau:

Vai trò mặc định    Người dùng không được gán vai trò người dùng hiện có sẽ tự động được gán cho vai trò người dùng được xác định như vai trò mặc định. Vai trò mặc định cũng được dùng cho người dùng người là một phần của một nhóm nhưng ai đang làm việc ngoại tuyến. Một người dùng vai trò luôn được đặt làm mặc định.

Vai trò xướng    Nếu bạn muốn áp dụng một vai trò người dùng cụ thể cho người dùng mở biểu mẫu của bạn cho lần đầu tiên, bạn có thể chỉ rõ vai trò xướng. Ví dụ, bạn có thể xác định vai trò xướng có tên là "Nhà thầu" áp dụng cho người dùng điền đơn xin phép ứng dụng biểu mẫu mới. Người dùng được gán cho vai trò người dùng khác nhau được tự động chuyển sang vai trò nhà thầu khi mà người đó sẽ mở ra một biểu mẫu đơn xin phép ứng dụng mới. Tuy nhiên, lần sau khi người dùng đó sẽ mở ra cùng biểu mẫu, Microsoft Office InfoPath sử dụng vai trò người dùng được gán của người đó thay vì vai trò xướng.

Nếu bạn đã gán vai trò cho người dùng dựa trên bất kỳ tổ hợp tên người dùng, nhóm hoặc giá trị từ một trường, khi người dùng sẽ mở ra một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, InfoPath sẽ quyết định vai trò được gán cho người dùng đó bằng cách sử dụng thứ tự sau :

 1. Tên của người dùng là một giá trị của một trường trong mẫu biểu mẫu.

 2. Là tên của người dùng trong Active Directory.

 3. Người dùng là thành viên của nhóm Active Directory.

  Lưu ý: Nếu người dùng là một phần của một vài nhóm và bạn gán vai trò người dùng dựa trên một nhóm, InfoPath kiểm tra danh sách thành viên của mỗi nhóm theo thứ tự nhóm được liệt kê trong hộp thoại Quản lý vai trò người dùng . Ví dụ, nếu người dùng là thành viên của nhóm đại diện nhận và nhóm người quản trị và nhóm người quản trị được liệt kê trước khi nhận đại diện nhóm, người dùng sẽ được gán vai trò người dùng cho nhóm người quản trị.

 4. Nếu không có ở trên là true, người có vai trò mặc định được sử dụng.

Sau khi bạn xác định các vai trò người dùng cho mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể thiết lập một quy tắc tự động sẽ chuyển đổi dạng xem dựa trên vai trò của người dùng. Ví dụ, bạn có thể tạo một trình quản lý vai trò người dùng và sau đó tạo một quy tắc để tự động chuyển sang dạng xem trình quản lý khi một người dùng được gán cho người có vai trò người quản lý sẽ mở ra biểu mẫu. Ngoài ra, bạn có thể tạo quy tắc đầu tiên và sau đó xác định các vai trò người dùng như một phần của quy trình tạo quy tắc.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Bạn không thể tạo các vai trò người dùng trong một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Bạn tạo vai trò người dùng chỉ trong mẫu biểu mẫu biểu mẫu có sẽ được điền trong InfoPath.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn có thể thêm người dùng vai trò của mẫu biểu mẫu, bạn cần các thao tác sau:

 • Danh sách các vai trò người dùng mà bạn muốn thêm, cùng với các thành viên của từng vai trò người dùng. Các thành viên có thể là tên người dùng hoặc nhóm từ một giá trị được nhập bởi một người dùng trong một điều khiển được gắn kết một trường cụ thể trong nguồn dữ liệu của mẫu biểu mẫu hoặc một dịch vụ thư mục Microsoft Active Directory.

 • Mặc định vai trò người dùng mà bạn muốn gán cho người dùng mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, khi họ không phải là thành viên của vai trò người dùng bất kỳ.

Đầu trang

Thêm một vai trò người dùng

 1. Trên menu công cụ , bấm Vai trò người dùng.

 2. Trong hộp thoại Quản lý vai trò người dùng , hãy bấm Thêm.

 3. Trong hộp tên vai trò , nhập tên cho vai trò người dùng mới.

 4. Để gán người dùng hoặc nhóm người dùng vai trò, thực hiện một hoặc nhiều bước sau.

  Xác định một hoặc nhiều người dùng là một phần của một mạng sử dụng dịch vụ thư mục Active directory

  1. Chọn hộp kiểm tên người dùng , sau đó bấm chọn một hoặc nhiều người dùng Nút Hoàn tác .

   Lưu ý: Nếu bạn đã biết tên người dùng và tên miền, hãy nhập chúng trong hộp tên người dùng . Họ phải nằm trong tên domain\user định dạng. Nhiều người dùng tên phân tách bằng dấu chấm phẩy (;).

  2. Trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập một hoặc nhiều tên người dùng, phân tách bằng dấu chấm phẩy (;).

   Lưu ý: Để biết thông tin về cách định dạng tên người dùng, hãy bấm vào nối kết ví dụ trong hộp thoại.

  3. Để kiểm tra tên người dùng mà bạn đã nhập đối với các tên trong Active Directory, hãy bấm Kiểm tra tên.

  4. Bấm vào OK.

  Xác định một hoặc nhiều nhóm là một phần của một mạng sử dụng dịch vụ thư mục Active directory

  1. Chọn hộp kiểm tên nhóm , sau đó bấm chọn một hoặc nhiều nhóm Hình ảnh Nút .

   Lưu ý: Nếu bạn đã biết tên nhóm, nhập nó vào hộp tên nhóm . Nó phải nằm trong tên domain\user định dạng. Nhiều nhóm tên phân tách bằng dấu chấm phẩy (;).

  2. Trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập một hoặc nhiều nhóm tên, phân tách bằng dấu chấm phẩy (;).

   Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách định dạng tên nhóm, bấm vào nối kết ví dụ trong hộp thoại.

  3. Để kiểm tra tên nhóm mà bạn đã nhập đối với các tên trong Active Directory, hãy bấm Kiểm tra tên.

  4. Bấm vào OK.

  Xác định tên người dùng đến trực tiếp từ một trường trong biểu mẫu

  1. Chọn hộp kiểm tên người dùng khỏi biểu mẫu , sau đó bấm chọn một trường trong nguồn dữ liệu Nút Nguồn Dữ liệu .

  2. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường sẽ cung cấp các giá trị mà bạn muốn cho các vai trò người dùng, sau đó bấm OK.

 5. Để đặt vai trò người dùng làm xướng vai trò, hãy chọn hộp kiểm đặt làm xướng , và sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Khi một vai trò người dùng được xác định dưới dạng xướng, vai trò này điều đứng trước tất cả các gán vai trò khác ngay cả khi vai trò xướng nằm ở giữa danh sách trong hộp thoại Quản lý vai trò người dùng .

 6. Để xác định một vai trò người dùng mặc định cho những người không phải là thành viên của bất kỳ vai trò khác, chọn vai trò trong hộp thoại Quản lý vai trò người dùng , sau đó bấm đặt làm mặc định.

  Lưu ý: Bạn phải có nhiều hơn một người dùng vai trò để bấm đặt làm mặc định.

Đầu trang

Hiển thị một dạng xem dựa trên vai trò người dùng

Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu bao gồm vai trò người dùng và chứa nhiều dạng xem, nó có thể hữu ích để hiển thị dạng xem dựa trên vai trò người dùng được gán cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng quy tắc để có một dạng xem cụ thể mở ra khi người dùng được gán cho vai trò người dùng nhất định sẽ mở ra một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

 2. Trong danh sách thể loại trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu , hãy bấm mở và lưu.

 3. Bên dưới hành vi mở, bấm quy tắc.

 4. Bấm vào Thêm.

 5. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 6. Bấm thiết đặt điều kiện.

 7. Trong hộp đầu tiên, hãy bấm vai trò của người dùng hiện tại.

 8. Trong hộp thứ hai, hãy bấm bằng.

 9. Trong hộp thứ ba, bấm vào tên của người có vai trò người dùng, sau đó bấm OK.

 10. Trong hộp thoại quy tắc , hãy bấm Thêm hành động.

 11. Trong danh sách hành động , bấm chuyển đổi dạng xem, sau đó bấm dạng xem trong danh sách dạng xem .

Đầu trang

Kiểm tra các vai trò người dùng

Nếu biểu mẫu có nhiều người dùng vai trò, đó là nên kiểm tra diện mạo và các hành vi của từng vai trò riêng biệt. Mặc dù bạn có thể xem trước mẫu biểu mẫu để kiểm tra xem các dạng xem hoạt động như bạn mong đợi với vai trò người dùng, bạn sẽ không thể mô phỏng quy trình đánh giá một người dùng đối với người dùng gán vai trò nhất định. Đó là vì InfoPath kiểm tra các vai trò người dùng khi bạn điền vào biểu mẫu, không khi bạn xem trước. Nếu bạn muốn kiểm tra đầy đủ các vai trò người dùng cho mẫu biểu mẫu của bạn, mà bạn có thể gán chính bạn tạm thời cho từng vai trò người dùng mà bạn muốn kiểm tra và sau đó mở biểu mẫu như thể bạn sẽ điền.

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

 2. Hãy bấm xem trước trong danh sách thể loại .

 3. Trong bản xem trước dưới dạng danh sách dưới vai trò người dùng, bấm người có vai trò mà bạn muốn xem trước, sau đó bấm OK.

 4. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

  Tên của người có vai trò người dùng hiện tại sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái ở góc dưới bên phải của cửa sổ xem trước.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×