Thêm một URL tùy chỉnh để khắc phục sự cố và hỗ trợ phát rộng cuộc họp Skype

Thêm một URL tùy chỉnh để khắc phục sự cố và hỗ trợ phát rộng cuộc họp Skype

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo một khắc phục sự cố tùy chỉnh và hỗ trợ URL của bạn Skype Meeting Broadcast.

 1. Đi đến cổng thông tin Skype Meeting Broadcast.

 2. Bấm vào cuộc họp đã lên lịch của bạn.

 3. Trên trang chi tiết cuộc họp , trong phần người dự trang thiết đặt , bấm tùy chỉnh.

  Thiết đặt trang nâng cao
 4. Trên trang thiết đặt trang của người dự , trong phần khắc phục sự cố và hỗ trợ , hãy chọn tùy chỉnh nối kết.

  Tạo một khắc phục sự cố tùy chỉnh và hỗ trợ URL
  • Thêm URL của bạn.

  • Thêm văn bản nối kết để hiển thị cho người dùng.

 5. Bấm Xong.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Skype Meeting Broadcast trợ giúp

Lên lịch Skype Meeting Broadcast

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×