Thêm một truy vấn vào trang tính Excel (Power Query)

Thêm một truy vấn vào trang tính Excel (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem video rất ngắn gọn về cách thức hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Power Query cung cấp một vài tùy chọn để tải truy vấn vào sổ làm việc của bạn. Bạn đặt mặc định thiết đặt tải truy vấn trong hộp thoại tùy chọn bật lên.

Tôi cần phải:

Tải truy vấn vào sổ làm việc của bạn

Tinh chỉnh tùy chọn tải của tôi

Tải một truy vấn vào mô hình dữ liệu Excel

Đặt thiết đặt tải truy vấn mặc định

Tải truy vấn vào sổ làm việc của bạn

Không có một vài tùy chọn tải truy vấn vào sổ làm việc của bạn:

 1. Từ kết quả Tìm kiếm :

  Kết quả tìm kiếm
 2. Từ ngăn bộ dẫn hướng :

  Trình dẫn hướng
 3. Từ các soạn thảo truy vấn:

  Trình soạn thảo Truy vấn
 4. Từ ngăn Truy vấn sổ làm việc và menu ngữ cảnh truy vấn :

  Truy vấn Sổ làm việc


Lưu ý: Khi bạn bấm Tải đến từ ngăn Truy vấn sổ làm việc , bạn có thể chỉ tải vào trang tính hoặc tải vào mô hình dữ liệu. Các tùy chọn tải vào cho phép bạn tinh chỉnh cách bạn tải một truy vấn. Để tìm hiểu về đầy đủ của tùy chọn tải, hãy xem làm thế nào để tinh chỉnh tùy chọn tải của bạn.

Tinh chỉnh tùy chọn tải của bạn

Với Power Query tải vào tùy chọn, bạn có thể:

 • Chọn cách bạn muốn xem dữ liệu của bạn.

 • Chọn vị trí dữ liệu được tải.

 • Thêm dữ liệu vào mô hình dữ liệu.

Tải truy vấn vào Mô hình Dữ liệu Excel

Lưu ý: Các bước trong phần này đòi hỏi Excel 2013.

Mô hình Dữ liệu Excel là một nguồn dữ liệu liên quan, được biên soạn từ nhiều bảng trong một trang tính Excel. Trong Excel, Mô hình Dữ liệu được dùng một cách rõ ràng, cung cấp dữ liệu bảng dùng trong báo cáo Power View, PivotTables và PivotCharts.

Với Power Query, dữ liệu và chú thích trên Mô hình dữ liệu được giữ lại khi sửa đổi thiết đặt tải vào trang tính của một truy vấn. Power Query không đặt lại kết quả truy vấn trong trang tính và mô hình dữ liệu khi sửa đổi lần lượt một thiết đặt tải hai.

Tải một truy vấn vào mô hình dữ liệu Excel

Để tải một truy vấn vào mô hình dữ liệu Excel, trong Tải để bật lên cửa sổ, hãy chọn hộp thêm dữ liệu vào mô hình dữ liệu . Để tìm hiểu cách hiển thị cửa sổ bật lên Tải đến , hãy xem phần tải truy vấn vào sổ làm việc của bạn ở trên.

Đặt thiết đặt tải truy vấn mặc định

Hãy làm theo các bước sau để thiết lập mặc định của thiết đặt tải truy vấn:

 1. Trong tab ribbon Power Query , bấm tùy chọn.

 2. Trong cửa sổ bật lên tùy chọn , hãy chọn một Thiết đặt tải truy vấn mặc định.

Tùy chọn

Lưu ý: Trình Soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video dưới đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có: từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống.


Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×