Thêm một trang SharePoint lên một kênh, trong nhóm

Thêm một trang SharePoint lên một kênh, trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint trang là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng bằng cách dùng hình ảnh, video, nối kết, tài liệu và nhiều hơn nữa. Danh sách SharePoint là một cách tuyệt vời để cộng tác trên dữ liệu. Nếu bạn đang dùng Microsoft nhóm, bạn có thể thêm các trang đã phát hành hoặc danh sách vào tab trong một kênh nhóm. Các thành viên nhóm của bạn có thể sửa danh sách. Họ có thể xem các trang và thêm chú thích trong nhóm. Tuy nhiên, họ chỉ có thể sửa trang trên trang nhóm.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm tab vào nhóm có bật các thành viên nhóm làm như vậy. Nếu bạn không thể thêm một tab, sau đó nói chuyện với người sở hữu nhóm của bạn.

Thêm trang vào một tab

  1. Trong nhóm, hãy chọn + trên thanh tab.

  2. Chọn SharePoint tab.

  3. Chọn danh sách, trang hoặc tin tức bài đăng để hiển thị trên tab

    Trang SharePoint Tab

  4. Hãy đảm bảo rằng hộp kiểm cho đăng bài lên kênh về tab này được chọn nếu bạn muốn cho phép nhóm của bạn biết vào bài đăng bạn đã thêm tab này nếu không, hãy xóa nó.

  5. Bấm vào Lưu.

Lưu ý: Bạn có thể chọn chỉ có một trang hoặc danh sách trên một tab. Bạn có thể lặp lại quy trình này để thêm nhiều tab để biết thêm các trang và danh sách.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×