Thêm một script phía máy chủ làm nguồn dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft SharePoint Designer 2010, bạn có thể thêm một script phía máy chủ chẳng hạn như còn lại hoặc RSS làm nguồn dữ liệu, kiểm tra kết nối nguồn dữ liệu, và sau đó hiển thị thông tin do script phía máy chủ trả về bằng cách tạo dạng xem dữ liệu trên site của bạn. Chủ đề này thể hiện thông qua một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng một script phía máy chủ trong kết nối dữ liệu để tạo dạng xem dữ liệu có định dạng.

Quan trọng: Nếu trang web của bạn nằm trên một máy chủ đang chạy SharePoint Foundation 2010, thiết đặt mặc định trên máy chủ yêu cầu mà người quản trị máy chủ của bạn trước tiên sửa Web.config tệp trên máy chủ trước khi bạn có thể kết nối với một script phía máy chủ, như được mô tả trong phần kiểm tra các kết nối nguồn dữ liệu. Nếu trang web của bạn nằm trên một máy chủ đang chạy Microsoft SharePoint Server 2010, bạn có thể kết nối với một script phía máy chủ mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi trên máy chủ.

Trong chủ đề này, bạn sẽ tạo một kết nối bằng cách dùng nguồn cấp RSS từ thời tiết MSN làm nguồn dữ liệu. Bạn cũng sẽ kiểm tra kết nối và tạo dạng xem dữ liệu ra khỏi kết nối để hiển thị báo cáo ngắn gọn thời tiết trong trang Web của bạn.

Trong bài viết này

Một script phía máy chủ là gì?

Bước 1: Thêm một script phía máy chủ thư viện nguồn dữ liệu

Bước 2: Tạo dạng xem dữ liệu script phía máy chủ

Khắc phục sự cố kết nối nguồn dữ liệu

Một script phía máy chủ là gì?

Một script phía máy chủ là một chương trình nhỏ mà trong đó trên máy chủ và chạy trong phản hồi cho một số thao tác trong trình duyệt. Script phía máy chủ có thể được viết trong nhiều ngôn ngữ, bao gồm Perl, PHP, và Microsoft ASP.NET. Không giống như script phía máy khách chẳng hạn như JavaScript, script phía máy chủ đang chạy trên máy chủ để trang Web xuất hiện trong trình duyệt. Một số ví dụ về ứng dụng phía máy chủ script bao gồm giỏ hàng, linh động Menu và khảo sát.

Để tạo dạng xem dữ liệu Hiển thị dữ liệu được cung cấp bởi một script phía máy chủ, script phải truy xuất dữ liệu trong biểu mẫu XML. Bạn có thể kết nối với script phía máy chủ được viết trong một loạt các ngôn ngữ và bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp, bao gồm ASP.NET, PHP, và AJAX. Tuy nhiên, script phải gửi dữ liệu kết quả trong biểu mẫu XML. Một script phía máy chủ thông thường trả về XML là nguồn cấp RSS.

Nếu bạn muốn thêm một kết nối với một nguồn cấp RSS là một script phía máy chủ và không tệp XML (ví dụ, nguồn cấp RSS có một URL kết thúc bằng .aspx hoặc php), kết nối sẽ được đưa vào thể loại script phía máy chủ trong thư viện nguồn dữ liệu. Nguồn cấp RSS là một tệp XML (ví dụ, nguồn cấp RSS có một URL kết thúc trong .xml) có thể thêm thể loại Script phía máy chủ hoặc các loại tệp XML.

Để thêm một script phía máy chủ làm nguồn dữ liệu, bạn phải biết URL script và các chi tiết của mọi tham biến URL cần thiết.

Đầu trang

Bước 1: Thêm một script phía máy chủ thư viện nguồn dữ liệu

Cung cấp dưới đây các bước để tạo một script phía máy chủ cho RSS thời tiết MSN nguồn cấp dữ liệu.

 1. Bấm vào nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trên tab Kết nối dữ liệu , trong nhóm mới , hãy bấm Kết nối dịch vụ còn lại.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , trên tab nguồn , xác nhận rằng HTTP phương phápHTTP Get.

  • Phương pháp HTTP Get nối bất kỳ tên tham biến và các giá trị vào URL.

  • Phương pháp HTTP bài đăng sẽ gửi bất kỳ tên tham biến và các giá trị vào URL trong phần nội dung của yêu cầu.

 4. Trong danh sách chọn lệnh dữ liệu nào để cấu hình , có bốn tùy chọn:

  • Chọn lệnh truy xuất thông tin bằng cách dùng script phía máy chủ. Bạn có thể rồi Hiển thị thông tin trên trang web của bạn bằng cách tạo dạng xem dữ liệu.

  • Lệnh chèn, Cập Nhậtxóa cũng truy xuất thông tin bằng cách dùng script phía máy chủ. Tuy nhiên, bạn không thể tạo một dạng xem dữ liệu Hiển thị hoặc điều chỉnh thông tin truy xuất được bằng cách sử dụng các lệnh này. Bạn chỉ có thể sử dụng dạng xem dữ liệu để hiển thị thông tin truy xuất được bằng cách sử dụng lệnh chọn.

   Ví dụ này, hãy bấm chọn lệnh vì chúng tôi muốn truy xuất thông tin cụ thể từ trang web thời tiết MSN.

 5. Dưới Chọn thông tin kết nối, trong hộp nhập URL cho một script phía máy chủ , hãy nhập URL cho mã lệnh hoặc nguồn cấp RSS bạn muốn kết nối.

  Ví dụ này, sử dụng URL sau đây:

  http://Weather.MSN.com/RSS.aspx?wealocations=98052&weadegreetype=F

  Script RSS trong tab Nguồn

  Một số script phía máy chủ yêu cầu thông tin bổ sung được chuyển từ trình duyệt đến máy chủ trong biểu mẫu tham số. URL mà bạn đã sử dụng ở phía trên chuyển hai tham số — vị trí trong biểu mẫu mã Zip và đơn vị cho nhiệt độ (F = Fahrenheit và C = độ c). Đó là cần thiết để sử dụng mã zip hợp lệ, vì vậy trong ví dụ này, chúng ta đã dùng 98052, mã zip cho Redmond, WA. URL cho biết F ở đầu của chuỗi để hiển thị nhiệt độ ở độ f.

  URL trong ví dụ này dùng tham số tự động, vì vậy chúng tôi không cần phải thêm hoặc sửa đổi bất kỳ điều gì. Nhưng nếu script phía máy chủ của bạn yêu cầu tham số, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm tham số, bấm Thêm và sau đó trong hộp thoại tham số , nhập một giá trị mặc định và tên cho tham số.

   Lưu ý: Nếu tham số được đặt ở thời gian chạy bằng cách dùng kết nối phần Web, hãy chọn hộp kiểm giá trị tham số này có thể thiết thông qua một kết nối phần Web .

  • Để sửa một tham số hiện có, hãy bấm tham số trong danh sách, bấm sửa đổivà sau đó, trong hộp thoại tham số , sửa đổi giá trị mặc định hoặc tên tham số.

  • Để loại bỏ một tham số hiện có, bấm tham số trong danh sách, sau đó bấm loại bỏ.

 6. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , bấm tab chung , và nhập một tên có ý nghĩa chẳng hạn như Thời tiết MSN cho kết nối.

 7. Bấm OK.

  Script phía máy chủ xuất hiện trong danh sách nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Bước 2: Tạo dạng xem dữ liệu script phía máy chủ

Bây giờ mà bạn đã thêm một script phía máy chủ vào danh sách nguồn dữ liệu của bạn, bạn có thể tạo một dạng xem dữ liệu Hiển thị kết quả script phía máy chủ.

Mẹo: 

 • Bạn có thể tạo một dạng xem dữ liệu nhanh chóng bằng cách bấm vào biểu tượng ghim bên cạnh Nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng — này hiển thị danh sách nguồn dữ liệu bên dưới ngăn dẫn hướng. Sau đó kéo một nguồn dữ liệu từ danh sách và thả nó trong trang ASPX của bạn và hiển thị dạng xem dữ liệu.

 • Để biết thêm thông tin về cách tạo dạng xem dữ liệu, hãy xem phần Xem thêm .

Khi bạn tạo dạng xem dữ liệu, kết quả là một dạng xem mặc định của dữ liệu trong đó năm trường đầu tiên trong nguồn dữ liệu của bạn xuất hiện trong mỗi hàng trong một bảng cơ bản. Nếu năm trường đầu tiên xuất hiện cùng với dữ liệu tương ứng, nguồn dữ liệu được cấu hình đúng cách.

Dạng xem dữ liệu dựa trên công nghệ Microsoft ASP.NET. Để tạo dạng xem dữ liệu, bạn phải bắt đầu với một trang ASP.NET (.aspx tệp).

 1. Bấm tab tệp và bấm Mục mới, và sau đó bấm Thêm trang, bấm ASPX, và cuối cùng, bấm tạo.

 2. Trên hộp thoại mới ASPX trang , nhập tên duy nhất đối với trang và bấm OK.

 3. Bấm để xác nhận để mở trang trong chế độ nâng cao.

  Gắn thẻ trang mới với biểu mẫu sẽ mở ra.

  Thẻ biểu mẫu ASP.NET

 4. Bấm tab chèn , trong nhóm dạng xem dữ liệu & biểu mẫu , bấm Dạng xem dữ liệu, và trong danh sách thả xuống xuất hiện, hãy chọn kết nối dữ liệu script RSS bạn đã tạo trong bước trước đó.

  Dạng xem dữ liệu Hiển thị trong trang.

  Lưu ý: Nếu ngăn tác vụ Chi tiết nguồn dữ liệu Hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu, kết nối nguồn dữ liệu đang hoạt động đúng cách. Nếu dạng xem dữ liệu không hiển thị, sau đó bỏ qua để khắc phục sự cố dữ liệu nguồn kết nối.

  Ví dụ này, chúng tôi sẽ giữ lại vào trường mô tả , và loại bỏ tất cả các trường trong dạng xem dữ liệu.

 5. Bấm vào bên trong dạng xem dữ liệu.

  Ruy-băng Công cụ dạng xem dữ liệu theo ngữ cảnh sẽ xuất hiện.

 6. Trên tab tùy chọn , trong nhóm trường , hãy bấm Thêm/loại bỏ cột.

 7. Trên hộp thoại Sửa cột , trong danh sách được hiển thị cột , loại bỏ tất cả các trường ngoại trừ mô tả và bấm OK.

 8. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong dạng xem dữ liệu và sau đó bấm vào mũi tên ở góc trên bên phải Ảnh nút để hiển thị các phổ biến xsl:value-nhiệm vụ danh sách.

 9. Trong danh sách thả xuống của định dạng dưới dạng , hãy bấm Văn bản có.

 10. Nếu hộp thoại xác nhận xuất hiện, bấm .

  Dạng xem dữ liệu sẽ trông tương tự như hình ảnh sau đây:

  Dạng xem Dữ liệu của Thời tiết MSN
  Hình 1 dạng xem dữ liệu được tạo từ kết nối dữ liệu thời tiết MSN

  Bây giờ, bạn có thể tùy chỉnh trang theo nhu cầu.

Khắc phục sự cố kết nối nguồn dữ liệu

Nếu ngăn tác vụ Chi tiết nguồn dữ liệu không hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu, nhưng thay vào đó ngăn tác vụ trống hoặc hiển thị thông báo lỗi, kết nối nguồn dữ liệu không hoạt động đúng cách. Vấn đề này có thể xảy ra nếu máy chủ đang chạy Dịch vụ Windows SharePoint, máy chủ đang nằm phía sau một máy chủ proxy hoặc tường lửa và các thiết đặt máy chủ proxy không được xác định trong tệp Web.config đối với máy chủ ảo.

Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn và yêu cầu cô ấy thực hiện quy trình sau đây. Người quản trị máy chủ phải sửa Web.config tệp để bao gồm các thiết đặt máy chủ proxy cho máy chủ ảo nơi lưu giữ trang web của bạn. Trong môi trường cụm máy chủ, người quản trị máy chủ phải chỉnh sửa tệp Web.config đối với mỗi máy chủ ảo trong mỗi máy chủ Web ngoại vi trong cụm máy chủ.

Lưu ý: Thay đổi máy chủ proxy mặc định thiết đặt cho phép máy chủ với máy chủ liên lạc nhưng không phải trong bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến kết nối đến hoặc truy nhập vào quyền đối với máy chủ của bạn.

Cấu hình Web.config tệp trên máy chủ

Để cấu hình Web.config tệp, hãy làm theo các bước sau đây trên máy chủ đang chạy SharePoint Foundation 2010:

 1. Bắt đầu trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad.

 2. Định vị và mở tệp Web.config đối với máy chủ ảo mà bạn muốn cho phép người dùng để tạo kết nối với dịch vụ XML Web và script phía máy chủ nguồn dữ liệu.

  Thư mục Web.config nằm trong khu vực nội dung của máy chủ của bạn — ví dụ, đường dẫn mặc định là \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Sao chép và dán dòng sau vào tệp Web.config bất kỳ chỗ nào ở cấp ngay bên dưới nút < cấu hình >.

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < proxy tự phát hiện = "true" / >

  < / defaultProxy >

  < /system.net >

 4. Lưu tệp Web.config, và sau đó thoát khỏi trình soạn thảo văn bản.

 5. Đặt lại Microsoft Internet thông tin dịch vụ (IIS) để áp dụng thay đổi của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đặt lại sau khi bước tiếp theo để áp dụng thay đổi của bạn cho nhiều máy chủ ảo cùng một lúc. Để đặt lại IIS, mở một cửa sổ dòng lệnh và gõ iisreset tại dấu nhắc lệnh.

  Lưu ý: Lặp lại bước 1 đến 5 cho mỗi ảo máy chủ mà bạn muốn cho phép người dùng để tạo kết nối với dịch vụ XML Web và script phía máy chủ nguồn dữ liệu.

 6. Tạo dạng xem dữ liệu lại. Để biết thêm thông tin, tham khảo phần trước bước 2: tạo dạng xem dữ liệu phía máy chủ script.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×