Thêm một phần Web đám mây thẻ vào một trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn dùng một Site của tôi, và nếu bạn đã gắn thẻ nội dung trên SharePoint và trang Web khác, sau đó bạn đã có thể đã quen thuộc với đám mây thẻ. Bạn có thể bao gồm điện toán đám mây thẻ trong trang trên các loại site SharePoint bằng cách thêm một phần Web đám mây thẻ để thiết kế trang. Ví dụ, bạn có thể thêm một phần Web đám mây thẻ vào trang chủ của site nhóm SharePoint để các thành viên nhóm có thể nhìn thấy các thẻ mà họ mình sẽ dùng để gắn thẻ nội dung liên quan.

Để xem thẻ điện toán đám mây trên Site của tôi của bạn, đi tới trang hồ sơ của bạn và sau đó bấm vào thẻ & ghi chú nối kết.

Trong bài viết này

Thêm một phần Web đám mây thẻ vào một trang

Làm thế nào một thẻ phần Web đám mây trên một site nhóm khác nhau từ một điện toán đám mây thẻ phần Web trên trang của tôi của bạn

Thay đổi mà thẻ xuất hiện trong điện toán đám mây thẻ

Giới hạn số lượng các mục xuất hiện trong điện toán đám mây thẻ

Thay đổi diện mạo của một phần Web đám mây thẻ

Xóa bỏ thẻ trong một phần Web đám mây thẻ

Di chuyển, thu nhỏ hoặc xóa bỏ một phần Web đám mây thẻ

Thêm một phần Web đám mây thẻ vào một trang

Để sửa một trang hoặc biểu mẫu bạn phải có ít quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm Members SharePoint < tên trang web > mặc định cho trang.

Để thêm một phần Web đám mây thẻ, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn thêm một phần Web đám mây thẻ, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.
  Lệnh Phần Web

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, có thể bạn không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Bên dưới thể loại, bấm Cộng tác xã hội, sau đó bấm Thêm.

 4. Dưới Phần Web, bấm vào Đám mây thẻ.
  Điện toán đám mây thẻ phần Web xuất hiện trên trang. Theo mặc định, đám mây thẻ ban đầu chứa tất cả các thẻ bạn đã gán cho nội dung trên Site của tôi của bạn. Bạn có thể sửa đổi thẻ xuất hiện trong điện toán đám mây thẻ như được mô tả dưới đây trong phần thay đổi mà thẻ xuất hiện trong điện toán đám mây thẻ.

 5. Khi bạn đã sửa trang xong, hãy bấm tab Trang, rồi bấm Lưu & Đóng.

Đầu Trang

Làm thế nào một thẻ phần Web đám mây trên một site nhóm khác nhau từ một điện toán đám mây thẻ phần Web trên trang của tôi của bạn

Lưu ý sự khác biệt sau đây trong hành vi của một thẻ điện toán đám mây trên Site của tôi của bạn và trong đám mây thẻ được thêm vào kiểu khác của site chẳng hạn như site Nhóm:

 • Thẻ trong đám mây thẻ trang của tôi của bạn chỉ có dạng xem của bạn. Bạn chỉ thấy thẻ cho nội dung mà bạn đã cá nhân dán. Trên trang nhóm, tùy thuộc vào thiết đặt trong điện toán đám mây thẻ cho phần Web, bạn có thể thấy thẻ mà các thành viên nhóm đã thêm.

 • Thẻ xuất hiện trong một phần Web đám mây thẻ được lấy từ thẻ trong Site của tôi của bạn, và, hoặc bạn có thể tập hợp các thẻ phái sinh từ trang của tôi của thành viên nhóm khác. Nói cách khác, khi bạn đã gắn thẻ nội dung trên trang bất kỳ, thẻ đầu tiên được đặt ở trong điện toán đám mây thẻ trong Site của tôi của bạn. Các trang khác, chẳng hạn như site nhóm, kéo các thẻ từ trang web của tôi của bạn vào đám mây thẻ các phần Web đã được thêm vào các thiết kế trang của họ.

 • Trên trang của tôi của bạn, nơi bạn sẽ luôn người tạo ra tất cả các thẻ trong điện toán đám mây thẻ trên trang hồ sơ của bạn, bạn có thể bấm thẻ trong đám mây thẻ của bạn để xem tất cả nội dung bạn đã gắn thẻ và hoạt động liên kết với các thẻ. Trên trang nhóm, thẻ trong điện toán đám mây thẻ có thể có nguồn gốc với bất kỳ số nào của các thành viên nhóm. Kết quả, bấm vào một thẻ mở một tài liệu hồ sơ thẻ liệt kê tất cả nội dung liên kết với thẻ, bao gồm các mục mà bạn và những người khác dán, cũng như danh sách các tùy chọn khác. Ví dụ, bạn có thể chọn theo dõi thẻ trong nguồn cấp tin tức, Cập nhật phần "Hỏi tôi về" của hồ sơ của bạn, hoặc xem danh sách những người khác đã theo dõi thẻ này.

 • Vì thẻ trong một phần Web đám mây thẻ được lấy từ của bạn (hoặc của người khác) trang của tôi, bạn có thể xóa bỏ thẻ chỉ từ điện toán đám mây thẻ trên Site của tôi của bạn. Bạn và các thành viên nhóm không thể xóa bỏ thẻ trực tiếp từ một điện toán đám mây thẻ phần Web.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Thay đổi mà thẻ xuất hiện trong điện toán đám mây thẻ

Bạn có thể tùy chỉnh vào tuyển tập các thẻ xuất hiện trong điện toán đám mây thẻ bằng cách cập nhật các thuộc tính điện toán đám mây thẻ.

Để tùy chỉnh vào tuyển tập thẻ, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trên trang, trỏ đến phần Web đám mây thẻ, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web.
  Menu Soạn thảo cho một Phần Web đám mây thẻ

 2. Trong thuộc tính Phần Web , dưới Thẻ điện toán đám mây cấu hình, bấm vào mũi tên xuống bên dưới Hiển thị thẻ để xem tùy chọn:

  • Để đặt đám mây thẻ phần Web để nó chỉ hiển thị thẻ phái sinh từ của mỗi thành viên trong nhóm trang của tôi, hãy bấm bởi người dùng hiện tại.
   Tùy chọn này cho phép bạn xem chỉ những thẻ phái sinh từ trang web của tôi của bạn trên phiên bản của site nhóm. Các thành viên nhóm sẽ chỉ thấy thẻ từ trang của tôi.

  • Để đặt đám mây thẻ phần Web để nó tổng hợp tất cả các thẻ từ đám mây thẻ trên tất cả thành viên nhóm của trang của tôi, hãy bấm tất cả người dùng.

  • Để đặt đám mây thẻ phần Web để nó chỉ hiển thị thẻ liên kết với nội dung trên trang hiện tại, hãy bấm bên dưới URL hiện tại bằng tất cả người dùng.
   Tùy chọn này cho phép các thành viên nhóm xây dựng một tập hợp các thẻ cụ thể cho nội dung trên site nhóm.

   Lưu ý: Phạm vi nội dung tùy thuộc vào vị trí đó đặt. Ví dụ, nội dung trên trang chủ được hiển thị cho toàn bộ site, trong khi nội dung trang thư viện sẽ chỉ hiển thị trong các thư viện đó.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Giới hạn số lượng các mục xuất hiện trong điện toán đám mây thẻ

Theo mặc định, một phần Web đám mây thẻ Hiển thị lên đến 50 thẻ. Bạn có thể thay đổi số này, cũng như hoặc bạn có thể hiển thị số lần thẻ được gán cho nội dung. Nếu số thẻ trong điện toán đám mây thẻ vượt quá giới hạn, đám mây thẻ tự động cung cấp cho các tùy chọn để thẻ hiện phổ biến nhất, và ẩn tất cả các thẻ khác đến giới hạn.

 1. Trên trang, trỏ đến phần Web đám mây thẻ, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web.

 2. Trong thuộc tính Phần Web , bên dưới Thuộc tính điện toán đám mây thẻ, hãy nhập một số dưới Tối đa mục.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Thay đổi diện mạo của một phần Web đám mây thẻ

Để biết thông tin về việc thay đổi diện mạo và bố trí của phần Web đám mây thẻ, cũng như các thiết đặt nâng cao chẳng hạn như thiết đặt trợ giúp URL và tùy chọn xuất thiết đặt, hãy xem thay đổi diện mạo của phần Web.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Xóa bỏ thẻ trong một phần Web đám mây thẻ

Bạn không thể xóa bỏ thẻ trực tiếp từ một phần Web đám mây thẻ vì các thẻ nào phái sinh từ trang của tôi thành viên nhóm. Để xóa bỏ một thẻ trong điện toán đám mây thẻ, bạn phải làm như vậy trong Site của tôi của bạn. Ngoài ra, bạn chỉ có thể xóa bỏ thẻ được phái sinh từ trang web của tôi của bạn. Nếu điện toán đám mây thẻ phần Web chứa giới thiệu các thành viên trong nhóm thẻ, chỉ có các thành viên nhóm có thể xóa bỏ các thẻ trên site của tôi của mình.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×