Thêm một nguồn dữ liệu được nối kết

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hầu hết các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu liên quan ở nhiều vị trí. Ví dụ, thông tin sản phẩm có thể được lưu trong một vị trí, và thông tin về thể loại sản phẩm được lưu trữ trong một vị trí khác. Với Microsoft SharePoint Designer 2010, bạn có thể dễ dàng kết nối nguồn dữ liệu có chứa các dữ liệu tương quan với nhau. Bạn thậm chí có thể nối kết nguồn dữ liệu riêng biệt loại — ví dụ, bạn có thể nối kết tệp XML đến cơ sở dữ liệu SQL. Bằng cách nối kết nhiều nguồn dữ liệu, bạn tạo một nguồn dữ liệu xuất hiện trong danh sách nguồn dữ liệu với tất cả các nguồn dữ liệu của bạn.

Sau khi bạn tạo một nguồn dữ liệu được nối kết, bạn có thể dùng nó như bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác — ví dụ, bạn có thể tạo một dạng xem dữ liệu Hiển thị dữ liệu từ tất cả các nguồn dữ liệu trong một nguồn được nối kết duy nhất.

Trong bài viết này

Phối hoặc gia nhập dữ liệu?

Nối kết nguồn dữ liệu bằng sáp nhập chúng

Nối kết nguồn dữ liệu bằng cách gia nhập chúng

Phối hoặc gia nhập dữ liệu?

Khi bạn nối kết nguồn dữ liệu, bạn có hai lựa chọn: sáp nhập các nguồn dữ liệu hoặc gia nhập chúng.

Phối    Bạn phối dữ liệu khi tất cả các nguồn dữ liệu mà bạn muốn phối vào một nguồn dữ liệu duy nhất có chính xác cùng một bộ trường. Ví dụ, nếu bạn muốn nối kết các bảng sản phẩm từ một số cơ sở dữ liệu khác nhau, và nếu mỗi bảng có chính xác các trường tương tự như tất cả các bảng khác, sau đó bạn phối dữ liệu. Hiệu lực, bạn tạo một bảng dài đơn ra khỏi một vài ngắn hơn bảng. Sáp nhập dữ liệu đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn sắp xếp, nhóm hoặc lọc nhiều nguồn dữ liệu tương tự trong một dạng xem dữ liệu duy nhất.

Một nguồn dữ liệu có bản ghi 1-5 được sáp nhập với nguồn dữ liệu có bản ghi 6-10 để tạo một nguồn dữ liệu duy nhất có bản ghi 1-10
Bảng sản phẩm có chứa các sản phẩm 1-5 và bảng sản phẩm có chứa các sản phẩm 6-10 có chính xác các trường tương tự. Kết hợp hai bảng sẽ tạo ra một bảng sản phẩm có chứa các sản phẩm 1-10.

Gia nhập    Bạn gia nhập dữ liệu khi hai nguồn dữ liệu riêng biệt có một trường chung. Ví dụ, nếu bạn muốn nối kết bảng sản phẩm với một thể loại bảng và các bảng được nối kết bởi một trường có tên là CategoryID, sau đó bạn gia nhập dữ liệu. Gia nhập dữ liệu đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn trình bày các nguồn dữ liệu liên quan trong một dạng xem dữ liệu duy nhất.

hai nguồn dữ liệu không giống nhau được nối thành một nguồn dữ liệu lớn hơn bao gồm tất cả trường trong cả hai nguồn dữ liệu được liên kết bởi một trường chung.
Bảng sản phẩm và thể loại bảng được nối thành một bảng lớn hơn bao gồm tất cả các trường trong cả hai bảng, như được liên kết bởi trường CategoryID.

Đầu trang

Nối kết nguồn dữ liệu bằng sáp nhập chúng

Nếu bạn có nhiều nguồn dữ liệu, tất cả việc chính xác cho cùng một trường mà bạn muốn nối kết dưới dạng một nguồn dữ liệu đơn lẻ, nối kết chúng bằng cách sáp nhập:

 1. Bấm vào nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trên tab Nguồn dữ liệu , trong nhóm mới , hãy bấm Nguồn dữ liệu được nối kết.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , trên tab nguồn , bấm Cấu hình nguồn được nối kết.

 4. Trong các nối kết dữ liệu nguồn trình hướng dẫn, bên dưới Nguồn dữ liệu sẵn dùng, bấm nguồn dữ liệu của bạn, sau đó bấm Thêm. Tiếp theo, bấm nguồn dữ liệu mà bạn muốn nối kết với nguồn dữ liệu đầu tiên, sau đó bấm Thêm.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Bên dưới chọn kiểu nối kết mà nhất đại diện cho mối quan hệ giữa các nguồn được chọn, bấm phối nội dung của các nguồn dữ liệu. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sắp xếp, nhóm và lọc các nguồn như một danh sách dài.

 7. Bấm Kết thúc.

  Cả hai nguồn dữ liệu, cũng như kiểu nối kết mà bạn đã chọn, sẽ xuất hiện trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu .

 8. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , hãy bấm tab chung .

 9. Trong hộp tên , nhập tên mới cho nguồn dữ liệu của bạn.

 10. Bấm OK.

  Trong danh sách nguồn dữ liệu, dưới nối kết nguồn, bạn có thể xem nguồn dữ liệu được nối kết mới của bạn.

Đầu trang

Nối kết nguồn dữ liệu bằng cách gia nhập chúng

Nếu bạn có hai riêng các nguồn dữ liệu có một trường chung gắn kết một nguồn dữ liệu với người kia, nối kết chúng bằng cách tham gia:

 1. Bấm vào nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trên tab Nguồn dữ liệu , trong nhóm mới , hãy bấm Nguồn dữ liệu được nối kết.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , trên tab nguồn , bấm Cấu hình nguồn được nối kết.

 4. Trong các nối kết dữ liệu nguồn trình hướng dẫn, bên dưới Nguồn dữ liệu sẵn dùng, bấm nguồn dữ liệu của bạn, sau đó bấm Thêm. Tiếp theo, bấm nguồn dữ liệu mà bạn muốn nối kết với nguồn dữ liệu đầu tiên, sau đó bấm Thêm.

  Trang đầu tiên của Trình hướng dẫn Nguồn Dữ liệu Nối kết cho thấy các nguồn dữ liệu sẵn có

  Lưu ý: Bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều nguồn dữ liệu để tạo một nguồn dữ liệu được nối kết duy nhất.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Bên dưới chọn kiểu nối kết mà nhất đại diện cho mối quan hệ giữa các nguồn được chọn, bấm gia nhập nội dung của các nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng các chi tiết nguồn dữ liệu để chèn dạng xem dữ liệu và tham gia subviews.

 7. Nếu bạn đang tham gia các nguồn dữ liệu không phải là tất cả các bảng cơ sở dữ liệu, hãy bấm kết thúc. Nhưng nếu bạn đang tham gia cơ sở dữ liệu bảng chẳng hạn như hai bảng dữ liệu SQL, hãy bấm tiếp theo.

  Quan trọng: Nếu bạn muốn nối kết chỉ hai bảng và cả hai từ cơ sở dữ liệu tương tự, bạn sẽ được nhắc chọn trường có chứa các dữ liệu trùng khớp trong mỗi bảng. Nếu bạn muốn nối kết hai hoặc nhiều bảng từ cơ sở dữ liệu cùng một, hai bảng từ cơ sở dữ liệu riêng biệt hoặc hai nguồn dữ liệu mà không phải là bảng cơ sở dữ liệu, hãy chuyển sang bước 8.

  Nếu bạn muốn nối kết hai bảng từ cơ sở dữ liệu cùng, sau đó trong trình hướng dẫn nối kết nguồn dữ liệu, chọn trường từ mỗi cột có chứa trường khớp với nó. Trong ví dụ này, trường khớp với nó là CategoryID.

  Trang trong Trình hướng dẫn Nguồn Dữ liệu chỉ xuất hiện khi bạn nối kết hai bảng trong cùng một cơ sở dữ liệu

 8. Bấm Tiếp.

  Theo mặc định, tất cả các trường trong cả hai nguồn dữ liệu được hiển thị.

  Để loại bỏ trường khỏi màn hình nguồn dữ liệu, bấm vào trường trong danh sách Trường Hiển thị , sau đó bấm loại bỏ.

  Trang trong Trình hướng dẫn Nguồn Dữ liệu Nối kết cho thấy các trường được hiển thị và sẵn dùng

  Để thêm một trường để hiển thị nguồn dữ liệu, bấm vào trường trong danh sách Trường sẵn có , sau đó bấm Thêm.

  Trang trong Trình hướng dẫn Nguồn Dữ liệu Nối kết cho thấy các trường được hiển thị và sẵn dùng

 9. Bấm kết thúc. Cả hai nguồn dữ liệu, cũng như kiểu nối kết mà bạn đã chọn, sẽ xuất hiện trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu .

 10. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , hãy bấm tab chung .

 11. Trong hộp tên , nhập tên mới cho nguồn dữ liệu của bạn.

 12. Bấm OK.

  Trong danh sách nguồn dữ liệu, dưới nối kết nguồn, bạn có thể xem nguồn dữ liệu được nối kết mới của bạn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×