Bắt đầu nhanh Access

Thêm khóa chính

Thêm một khóa chính vào bảng trong Access

Thêm khóa chính vào bảng

Tạo khóa chính để liên kết dữ liệu giữa nhiều bảng.

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng, rồi chọn Cửa sổ Thiết kế.

  2. Chọn trường bạn muốn dùng làm khóa chính.

  3. Chọn Thiết kế > Khóa Chính.

Để biết thêm thông tin, xem mục Thêm hoặc thay đổi khóa chính.

Khóa chính và khóa ngoại được hiển thị giữa hai biểu dữ liệu Access

Nhóm Công cụ trên tab Thiết kế

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×