Thêm một chứng chỉ SSL vào Exchange 2013

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số dịch vụ, chẳng hạn như Outlook mọi nơi, di chuyển chuyển giao để Office 365, và Exchange ActiveSync, yêu cầu chứng chỉ phải được cấu hình trên máy chủ Exchange 2013 của bạn. Bài viết này cho bạn biết cách cấu hình chứng chỉ SSL từ một cơ quan cấp chứng chỉ thuộc bên thứ ba (CA).

Bạn cần những quyền gì?

Để thêm chứng chỉ, bạn cần phải được phân công cho nhóm vai trò Quản lý tổ chức trên Exchange Server 2013.

Các tác vụ để thêm một chứng chỉ SSL

Thêm một SSL chứng chỉ để Exchange Server 2013 là quá trình threestep.

 1. Tạo một yêu cầu chứng chỉ

 2. Gửi yêu cầu để cơ quan cấp chứng chỉ

 3. Nhập chứng chỉ

Tạo một yêu cầu chứng chỉ

Để tạo một yêu cầu chứng chỉ

 1. Mở Trung tâm quản trị Exchange (EAC) bằng cách duyệt đến URL của máy khách truy nhập máy chủ của bạn, ví dụ, https://Ex2013CAS/ECP.

 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn bằng cách dùng định dạng tên domain\user cho tên người dùng, và chọn đăng nhập.

 3. Đi tới máy chủ > chứng chỉ. Trên trang chứng chỉ , hãy đảm bảo máy chủ khách truy nhập của bạn được chọn trong trường chọn máy chủ , sau đó chọn mới Biểu tượng Thêm .

 4. Trong trình hướng dẫn chứng chỉ Exchange mới , chọn tạo một yêu cầu cho một chứng chỉ từ một cơ quan cấp chứng nhận, sau đó chọn tiếp theo.

 5. Xác định tên cho chứng chỉ này, sau đó chọn tiếp theo.

 6. Nếu bạn muốn để yêu cầu chứng chỉ ký tự đại diện, chọn yêu cầu chứng chỉ thẻ tự nhiênvà sau đó xác định tên miền gốc của tất cả các tên miền con trong trường tên miền gốc . Nếu bạn không muốn yêu cầu chứng chỉ ký tự đại diện và thay vào đó muốn xác định mỗi tên miền mà bạn muốn thêm vào chứng chỉ, rời khỏi trang này trống. Chọn tiếp theo.

 7. Chọn duyệt, và xác định máy chủ Exchange để lưu trữ chứng chỉ trên. Máy chủ mà bạn chọn sẽ là công khai trên Internet máy khách truy nhập máy chủ. Chọn tiếp theo.

 8. Cho mỗi dịch vụ trong danh sách hiển thị, xác nhận rằng tên máy chủ bên ngoài hoặc nội bộ mà người dùng sẽ sử dụng để kết nối với Exchange server là chính xác. Ví dụ:

  • Nếu bạn cấu hình URL của bạn và bên ngoài có cùng, Outlook Web App (khi truy nhập từ Internet) và Outlook Web App (khi truy nhập từ mạng nội bộ) sẽ hiển thị owa.contoso.com. Ngoại tuyến địa chỉ sổ (OAB) (khi truy nhập từ Internet) và OAB (khi truy nhập từ mạng nội bộ) sẽ hiển thị mail.contoso.com.

  • Nếu bạn cấu hình URL nội bộ là internal.contoso.com, Outlook Web App (khi truy nhập từ Internet) sẽ hiển thị owa.contoso.com và Outlook Web App (khi truy nhập từ mạng nội bộ) sẽ hiển thị internal.contoso.com.

  Các tên miền sẽ được dùng để tạo yêu cầu chứng chỉ SSL. Chọn tiếp theo.

 9. Thêm bất kỳ tên miền bổ sung bạn muốn bao gồm chứng chỉ SSL.

 10. Chọn tên miền mà bạn muốn có tên chứng chỉ phổ biến > thiết đặt làm tên thông thường, ví dụ, contoso.com. Chọn tiếp theo.

 11. Cung cấp thông tin về tổ chức của bạn. Thông tin này sẽ được bao gồm bằng chứng chỉ SSL. Chọn tiếp theo.

 12. Xác định vị trí mạng nơi bạn muốn này yêu cầu chứng chỉ được lưu. Chọn kết thúc.

Gửi yêu cầu để cơ quan cấp chứng chỉ

Sau khi bạn đã lưu yêu cầu chứng chỉ, gửi yêu cầu của bạn cơ quan cấp chứng chỉ (CA). Điều này có thể là một CA nội bộ hoặc một CA bên thứ ba, tùy thuộc vào tổ chức của bạn. Máy khách kết nối với máy chủ khách truy nhập phải tin cậy CA mà bạn sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm trang web CA để biết các bước cụ thể để gửi yêu cầu của bạn.

Nhập chứng chỉ

Sau khi bạn nhận được chứng chỉ từ CA, hoàn thành các bước sau đây.

Để nhập yêu cầu chứng chỉ

 1. Trên máy chủ > Trang chứng chỉ trong EAC, chọn yêu cầu chứng chỉ mà bạn đã tạo trong bước trước đó.

 2. Trong ngăn chi tiết yêu cầu chứng chỉ, hãy chọn hoàn thành dưới trạng thái.

 3. Trên hoàn thành đang chờ yêu cầu trang, hãy xác định đường dẫn đến tệp chứng chỉ SSL > OK.

 4. Chọn chứng chỉ mới mà bạn vừa thêm vào, sau đó chọn sửa Biểu tượng Sửa .

 5. Trên trang chứng chỉ, hãy chọn dịch vụ.

 6. Chọn các dịch vụ mà bạn muốn gán cho chứng chỉ này. Tối thiểu, bạn nên chọn SMTP và IIS. Chọn lưu.

 7. Nếu bạn nhận được cảnh báo ghi đè lên chứng chỉ hiện có SMTP mặc định?, chọn .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×