Thêm một chứng chỉ SSL vào Exchange 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số dịch vụ, chẳng hạn như Outlook mọi nơi, di chuyển chuyển giao để Office 365, và Exchange ActiveSync, yêu cầu chứng chỉ phải được cấu hình trên máy chủ Exchange 2010 . Bài viết này cho bạn biết cách cấu hình chứng chỉ SSL từ một cơ quan cấp chứng chỉ thuộc bên thứ ba (CA).

Bạn cần những quyền gì?

Để thêm chứng chỉ, bạn cần phải được phân công cho nhóm vai trò Quản lý tổ chức trên Exchange 2010.

Các tác vụ để thêm một chứng chỉ SSL

Thêm một SSL chứng chỉ để Exchange 2010 là quy trình ba bước.

 1. Tạo một yêu cầu chứng chỉ

 2. Gửi yêu cầu để cơ quan cấp chứng chỉ

 3. Nhập chứng chỉ

Tạo một yêu cầu chứng chỉ

Để tạo một yêu cầu chứng chỉ

 1. Mở bảng điều khiển quản trị Exchange (EMC).

 2. Chọn máy chủ mà bạn muốn thêm chứng chỉ.

 3. Trong ngăn hành động , hãy chọn Chứng chỉ Exchange mới.

  Chọn Chứng chỉ Exchange Mới trong ngăn Hành động.
 4. Trong trình hướng dẫn chứng chỉ Exchange mới , xác định tên cho chứng chỉ này, sau đó chọn tiếp theo.

 5. Trong trang phạm vi tên miền, hãy xác định tên miền gốc cho tất cả các tên miền con trong trường tên miền gốc . Nếu bạn muốn để yêu cầu một ký tự đại diện, hãy chọn bật chứng chỉ ký tự đại diện. Nếu bạn không muốn yêu cầu chứng chỉ ký tự đại diện, bạn sẽ xác định mỗi tên miền mà bạn muốn thêm vào chứng chỉ trên trang tiếp theo. Chọn tiếp theo.

  Trang Phạm vi Tên miền trên trình hướng dẫn Chứng chỉ Exchange Mới cho Exchange 2010.
 6. Trên trang Cấu hình Exchange cho mỗi dịch vụ trong danh sách hiển thị, xác nhận rằng tên máy chủ bên ngoài hoặc nội bộ mà người dùng sẽ sử dụng để kết nối với Exchange server là chính xác. Ví dụ:

  • Nếu bạn cấu hình URL của bạn và bên ngoài có cùng, Outlook Web App (khi truy nhập từ Internet) và Outlook Web App (khi truy nhập từ mạng nội bộ) sẽ hiển thị owa.contoso.com. Ngoại tuyến địa chỉ sổ (OAB) (khi truy nhập từ Internet) và OAB (khi truy nhập từ mạng nội bộ) sẽ hiển thị mail.contoso.com.

  • Nếu bạn cấu hình URL nội bộ là internal.contoso.com, Outlook Web App (khi truy nhập từ Internet) sẽ hiển thị owa.contoso.com và Outlook Web App (khi truy nhập từ mạng nội bộ) sẽ hiển thị internal.contoso.com.

 7. Các tên miền sẽ được dùng để tạo yêu cầu chứng chỉ SSL. Chọn tiếp theo.

 8. Trên trang Tên miền chứng chỉ , hãy thêm bất kỳ tên miền bổ sung bạn muốn bao gồm chứng chỉ SSL.

  Chọn tên miền mà bạn muốn có tên chứng chỉ phổ biến > thiết đặt làm tên thông thường, ví dụ, contoso.com. Chọn tiếp theo.

 9. Trên trang tổ chức và vị trí , cung cấp thông tin về tổ chức của bạn. Thông tin này sẽ được bao gồm bằng chứng chỉ SSL.

  Xác định vị trí mạng nơi bạn muốn này yêu cầu chứng chỉ được lưu. Chọn tiếp theo.

 10. Trên trang Cấu hình chứng chỉ , xem lại thông tin tóm tắt, chọn mới để tạo chứng chỉ, sau đó chọn hoàn tất trên trang hoàn thành .

Gửi yêu cầu để cơ quan cấp chứng chỉ

Sau khi bạn đã lưu yêu cầu chứng chỉ, gửi yêu cầu của bạn cơ quan cấp chứng chỉ (CA). Điều này có thể là một CA nội bộ hoặc một CA bên thứ ba, tùy thuộc vào tổ chức của bạn. Máy khách kết nối với máy chủ khách truy nhập phải tin cậy CA mà bạn sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm trang web CA để biết các bước cụ thể để gửi yêu cầu của bạn.

Nhập chứng chỉ

Sau khi bạn nhận được chứng chỉ từ CA, hoàn thành các bước sau đây.

Để nhập yêu cầu chứng chỉ

 1. Mở EMC.

 2. Chọn máy chủ mà bạn muốn nhập chứng chỉ.

 3. Trong ngăn Chứng chỉ Exchange , chọn yêu cầu bạn đã tạo trước đó, và trong ngăn hành động , chọn Hoàn tất yêu cầu đang chờ.

  Hãy chọn Hoàn tất Yêu cầu Đang chờ cho chứng chỉ Exchange 2010.
 4. Trên trang Yêu cầu đang chờ hoàn tất , hãy xác định đường dẫn đến tệp chứng chỉ SSL bạn nhận được từ CA của bạn > hoàn thành.

 5. Trên trang hoàn thành , hãy chọn kết thúc.

 6. Để gán dịch vụ cho chứng chỉ này, trên EMC, chọn máy chủ Exchange và sau đó chọn chứng chỉ trong tab Chứng chỉ Exchange .

  Trong ngăn hành động , hãy chọn Dịch vụ cấp chứng chỉ.

 7. Trên trang Chọn máy chủ của trình hướng dẫn Gán dịch vụ để chứng chỉ , hãy chọn tên của máy chủ mà bạn đang thêm chứng chỉ > tiếp theo.

 8. Trên trang Chọn dịch vụ , hãy chọn dịch vụ mà bạn muốn gán cho chứng chỉ này. Tối thiểu, bạn nên chọn SMTP và IIS. Chọn tiếp theo.

 9. Trên trang Gán Services , chọn gán.

  Nếu bạn nhận được cảnh báo ghi đè lên chứng chỉ hiện có SMTP mặc định?, chọn > kết thúc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×