Thêm một chủ đề chính mới trong một thảo luận 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tất cả chủ đề thảo luận mới bắt đầu với một chủ đề chính. Bạn cũng có thể tạo trả lời cho một chủ đề chính hoặc trả lời các chủ đề khác.

 1. Trên trang đầu tab, hãy bấm mới và sau đó bấm chủ đề.

 2. Nhập văn bản trong trường chủ đề .

  Thông thường, đây là chủ đề của chủ đề. Trường chủ đề là bắt buộc trường duy nhất.

 3. Nếu bạn muốn, bấm menu thả xuống thể loại và chọn một thể loại, hoặc nhập tên thể loại.

  Nếu bạn gán một thể loại, bạn có thể chắp thêm một biểu tượng cho tiêu đề thể loại từ menu thả xuống của biểu tượng. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một thể loại có tên là "Chuyến công tác", bạn có thể chắp thêm một biểu tượng máy bay để đánh dấu các chủ đề.

 4. Nếu bạn muốn biểu thị chủ đề này là "quan trọng", hãy chọn đánh dấu mục này là quan trọng.

  Một dấu chấm than màu đỏ sẽ hiển thị bên cạnh chủ đề trong dạng xem danh sách.

 5. Nếu cần thiết, hãy thêm một hoặc nhiều phần đính kèm tệp.

 6. Bấm Lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×