Thêm một công cụ mới một không gian làm việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu vai trò workspace của bạn có quyền thêm công cụ, bạn có thể thêm công cụ mới một không gian làm việc Groove. Công cụ sẵn dùng để thêm một không gian làm việc sẽ tùy thuộc vào Phiên bản workspace. Một số công cụ sẵn dùng trong Workspace 2010 và các công cụ sẵn dùng trong Workspace 2007.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một công cụ chuẩn

Duyệt web cho công cụ khác

Về công cụ Phiên bản

Thêm một công cụ chuẩn

Bạn có thể thêm nhiều công cụ chuẩn hiệu suất. Nội dung trong các công cụ được đồng bộ giữa các thành viên workspace.

Trên Workspace tab, bấm Thêm và sau đó bấm vào công cụ mà bạn muốn.

Đầu Trang

Duyệt web cho công cụ khác

Bạn có thể duyệt cho công cụ bổ sung có thể có sẵn trong thư mục công cụ mẫu cục bộ của bạn, hoặc trên một mạng chia sẻ.

  1. Trên Workspace tab, bấm Thêm và sau đó bấm duyệt cho công cụ...

  2. Chọn công cụ mẫu bạn muốn và sau đó bấm mở.

Đầu Trang

Về công cụ Phiên bản

Một số công cụ có thể thêm chỉ để Workspace đã được tạo bằng cách dùng phiên bản hiện tại của SharePoint Workspace. Nếu bạn tìm cách thêm một trong các công cụ một không gian làm việc được tạo trong phiên bản cũ hơn (chẳng hạn như Groove 2007), một thông báo sẽ hiển thị cho bạn workspace không hỗ trợ công cụ bạn đang tìm cách để thêm. Bạn có các lựa chọn sau đây:

  • Nâng cấp workspace bằng incrementing yêu cầu phiên bản để thêm công cụ mới một không gian làm việc.

  • Hỏi thành viên của workspace ai đã không được nâng cấp lên phiên bản hiện tại để thêm công cụ.

Nâng cấp yêu cầu phiên bản để thêm công cụ mới một không gian làm việc

Nếu bạn nâng cấp yêu cầu phiên bản để thêm công cụ mới một không gian làm việc, tất cả thành viên sẽ cần có phiên bản đã chọn không gian làm việc SharePoint để xem nội dung trong công cụ mới được thêm vào không gian làm việc. Nếu bạn không chắc chắn về việc tất cả thành viên có thể nâng cấp không gian làm việc SharePoint tại thời điểm này, không làm thay đổi thiết đặt này.

  1. Trong Thanh khởi động, bấm chuột phải vào không gian làm việc rồi bấm Thuộc tính.

  2. Trên tab chung, chọn phiên bản bạn muốn từ menu thả xuống bên dưới khi thêm công cụ, hãy dùng những người phát hành với Groove Phiên bản.

  3. Bấm OK.

Về yêu cầu một thành viên workspace khác để thêm công cụ từ các phiên bản trước của Groove

Nếu bạn muốn thêm Phiên bản trước của một công cụ và tránh workspace nâng cấp, bạn có thể yêu cầu một thành viên workspace ai đã không được nâng cấp lên phiên bản hiện tại của SharePoint Workspace để thêm công cụ cho bạn. Hãy cân nhắc tạo yêu cầu này đặc biệt là trong trường hợp mà bạn biết rằng một hoặc nhiều thành viên workspace sẽ không thể nâng cấp tại thời điểm này.

Tốt nhất là nếu thành viên bạn chọn cho yêu cầu đang chạy phiên bản phần mềm tương ứng Phiên bản hiện tại của workspace. Ví dụ, nếu yêu cầu phiên bản để thêm công cụ mới (như đã đặt trong thuộc tính workspace) hiện đang được đặt 2007, hãy chọn một thành viên workspace ai hiện đang chạy Groove 2007. Bạn có thể nhìn thấy phiên bản nào thành viên Groove hiện đang chạy bằng cách mở thuộc tính liên hệ của họ: bấm chuột phải vào phần tử và sau đó bấm thuộc tính. Hãy tìm phiên bản hiện tại cho phần tử trên tab chung của hộp thoại liên hệ .

Để thực hiện yêu cầu, gửi thư cho thành viên.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×