Thêm một biệt danh email khác cho người dùng

Người đóng góp: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
Cập nhật gần nhất vào 23/02/2018

Bài viết này là dành cho người quản trị Office 365 toàn cầu có đăng ký doanh nghiệp. Bài viết không dành cho người dùng gia đình.

Địa chỉ email chính trong Office 365 thường là địa chỉ email một người dùng đã được gán khi tạo Office 365 của họ. Khi người dùng gửi email cho ai đó, địa chỉ email chính của họ thường xuất hiện trong trường Từ ở các ứng dụng email. Họ cũng có thể liên kết nhiều địa chỉ email với tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp của họ. Những địa chỉ bổ sung này được gọi là biệt danh.

Ví dụ: giả sử địa chỉ email chính của Eliza là Eliza@NodPublishers.com. Đồng thời, cô ấy muốn nhận email ở địa chỉ Eliza.Hoffman@NodPublishers.com và Sales@NodPublishers.com. Bạn có thể tạo những biệt danh đó cho Eliza và mọi thư gửi tới các biệt danh đó đều sẽ được chuyển tới Hộp thư đến của Eliza.

Bạn có thể tạo tối đa tới 400 biệt danh cho một người dùng. Không yêu cầu phí hay giấy phép bổ sung.

MẸO: Nếu bạn muốn nhiều người cùng quản lý email được gửi đến một địa chỉ email duy nhất như info@NodPublishers.com hoặc sales@NodPublishers.com, hãy tạo hộp thư chung. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tạo hộp thư chung trong Office 365.

Thêm biệt danh email cho người dùng

Bạn phải có quyền quản trị trong Office 365 để thực hiện điều này.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Người dùng hiện hoạt hoặc chọn Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

 2. Trên trang Người dùng Hiện hoạt, chọn tên của người bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Ở bên phải, trong hàng Tên người dùng / Biệt danh Email, chọn Chỉnh sửa.

  QUAN TRỌNG: Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Không tìm được tham số khớp với tên tham số 'EmailAddresses'" thì nghĩa là Office 365 sẽ mất thêm một chút thời gian để hoàn tất việc thiết lập đối tượng thuê hoặc tên miền riêng của bạn, nếu gần đây bạn đã thêm một đối tượng. Bạn có thể phải đợi tới 4 giờ để quy trình thiết lập hoàn tất. Hãy chờ một chút để quy trình thiết lập hoàn tất, rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi tới bộ phận Hỗ trợ và họ sẽ tiến hành đồng bộ đầy đủ cho bạn.

 4. Trên trang Chỉnh sửa địa chỉ email, trong hộp văn bản bên dưới Biệt danh, hãy nhập phần đầu tiên của biệt danh email mới. Nếu bạn đã thêm miền riêng của mình vào Office 365, bạn có thể chọn miền cho biệt danh email mới bằng cách sử dụng danh sách thả xuống. Sau đó, chọn Thêm.

  Quan trọng: Nếu bạn đã mua đăng ký từ GoDaddy hoặc Đối tác khác, để đặt biệt danh mới làm biệt danh chính, bạn phải đi đến bảng điều khiển quản lý GoDaddy/đối tác.

  Mẹo:  Biệt danh email phải kết thúc bằng miền từ danh sách thả xuống. Để thêm một tên miền khác vào danh sách, xem mục Thêm miền bổ sung vào Office 365.

  Ngăn Chỉnh sửa địa chỉ email và tên người dùng hiển thị địa chỉ email chính và biệt danh mới cần thêm.

 5. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu.

 6. Hãy chờ 24 giờ để các biệt danh mới cập nhật qua Office 365.

  Hiện người dùng có một địa chỉ email chính và một biệt danh. Toàn bộ thư gửi đến Eliza@NodPublishers.com và Sales@NodPublishers.com sẽ được chuyển đến Hộp thư đến của Eliza.

  Người dùng này có một địa chỉ chính và hai biệt danh.

 7. Khi người dùng trả lời, địa chỉ Từ sẽ là biệt danh email chính của Eliza. Ví dụ: giả sử thư được gửi đến Sales@NodPublishers.com và thư được chuyển tới hộp thư đến của Eliza. Khi Eliza trả lời thư, địa chỉ email chính của cô sẽ xuất hiện dưới dạng người gửi, chứ không phải Sales@NodPublishers.com.

Bạn có nhận được thông báo "Không tìm được tham số khớp với tên tham số 'EmailAddresses'" không?

Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Không tìm được tham số khớp với tên tham số 'EmailAddresses'" thì nghĩa là Office 365 sẽ mất thêm một chút thời gian để hoàn tất việc thiết lập đối tượng thuê hoặc tên miền riêng của bạn, nếu gần đây bạn đã thêm một đối tượng. Bạn có thể phải đợi tới 4 giờ để quy trình thiết lập hoàn tất. Hãy chờ một chút để quy trình thiết lập hoàn tất, rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi tới bộ phận Hỗ trợ và họ sẽ tiến hành đồng bộ đầy đủ cho bạn.

Bạn đã mua đăng ký từ GoDaddy hay Đối tác khác?

Nếu bạn đã mua đăng ký từ GoDaddy hoặc Đối tác khác, để đặt biệt danh mới làm biệt danh chính, bạn phải đi đến bảng điều khiển quản lý GoDaddy/đối tác.

Xem Thêm

Gửi email từ một địa chỉ khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×