Thêm một biên giới trên một hộp văn bản, hình ảnh, hoặc đối tượng khác trong nhà xuất bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng ít, viền là một cách tuyệt vời để có được sự chú ý. Đây là cách để thêm một dòng, mẫu hình hoặc viền tùy chỉnh vào hộp văn bản, ảnh hoặc đối tượng khác.

Thêm đường viền có màu và độ dày đường bất kỳ

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, hình tự động, ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm viền.

 2. Chọn mục menu Định dạng <đối tượng> thích hợp và bấm tab Màu và Đường kẻ.

 3. Bên dưới Đường kẻ, chọn màu và các tùy chọn khác.

  Mẹo: Để thêm viền bằng nhau bên trong và bên ngoài của hình chữ nhật, thay vì bên trong chỉ, hãy bỏ chọn hộp kiểm vẽ viền trong khung . Điều này giúp ngăn không cho viền đối tượng chồng lên nhau nằm bên trong hình chữ nhật.

Thêm mẫu đường viền thiết kế sẵn

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, hình tự động, ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm viền.

 2. Chọn mục menu Định dạng <đối tượng> thích hợp và bấm tab Màu và Đường kẻ.

 3. Bấm viền mẫu (tùy chọn này sẽ không sẵn dùng nếu bạn đã chọn một ô trong bảng hoặc hình tự động không phải là một hình chữ nhật).

 4. Trong danh sách Viền Có sẵn, bấm vào đường viền mà bạn muốn.

Thêm đường viền tùy chỉnh

Để thêm pizzaz, tạo một viền tùy chỉnh từ hình mẫu, tệp ảnh, ảnh được quét hoặc ảnh mà bạn đã tạo trong một chương trình vẽ.

Lưu ý: Tệp ảnh mà bạn sử dụng cho đường viền tùy chỉnh phải nhỏ hơn 64 KB.

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, hình tự động, ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm viền.

 2. Chọn mục menu Định dạng <đối tượng> thích hợp và bấm tab Màu và Đường kẻ.

 3. Bấm BorderArt.

 4. Trong hộp thoại BorderArt, bấm Tạo Viền Tùy chỉnh.

 5. Bấm Chọn Ảnh.

 6. Trong hộp thoại Chèn ảnh , dẫn hướng đến vị trí của ảnh của bạn, hoặc trên máy tính của bạn hoặc từ tìm kiếm ảnh của Bing, bấm vào ảnh và bấm chèn.

 7. Trong hộp thoại Đặt tên Viền Tùy chỉnh, hãy nhập tên cho viền tùy chỉnh của bạn rồi bấm OK.

Nếu kích cỡ tệp ảnh mà bạn chọn được quá lớn (lớn hơn 64 KB), hoặc nếu ảnh có chứa văn bản, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Nếu điều này xảy ra, hãy thử sử dụng hình ảnh nhỏ hơn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×