Thêm một bảng trong ứng dụng Office trên một thiết bị di động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Word, Excel và PowerPoint cho thiết bị di động, bạn có thể thêm bảng và chọn từ bộ sưu tập các định dạng trước bảng mẫu, và sau đó thêm hoặc xóa cột và hàng khi cần thiết. Đây là cách.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn bảng, và sau đó gõ nhẹ chèn > bảng.

  Trên điện thoại Android của bạn, trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn bảng, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Sửa sửa , và sau đó gõ nhẹ vào nhà > chèn > bảng.

 2. Tab bảng xuất hiện như hiển thị:

  • Trên máy tính bảng Android

   Menu bảng

  • Trên điện thoại Android của bạn

   Tab bảng điện thoại Android

 1. Trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào bên trong bảng, và sau đó trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào chèn.

 2. Chọn một tùy chọn từ menu. Bạn có thể thêm hàng phía trên hàng mà con trỏ chuột, hàng dưới đây, cột ở bên trái và cột bên phải.

  Menu chèn Android

 1. Trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào bên trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa, và sau đó trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào xóa.

 2. Chọn một tùy chọn từ menu. Bạn có thể xóa bỏ hàng, cột hoặc toàn bộ bảng.

  Menu xóa Android

 • Để cắt, sao chép, dán hoặc xóa nội dung của một ô cụ thể, hãy gõ đúp vào ô và sau đó chọn từ các tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa, hoặc xóa bỏ toàn bộ bảng, gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở góc trên bên trái của bảng và sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa, hoặc xóa bỏ một hàng đơn, gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở bên trái của hàng và sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa, hoặc xóa bỏ một cột, gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở phía trên cùng của cột và sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để nhanh chóng thêm một cột hoặc hàng, gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở phía trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, và sau đó gõ nhẹ vào dấu cộng.

  Thanh lệnh Android

Trên iPad hoặc iPhone

Trên iPad của bạn:

 1. Trên iPad của bạn, trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn bảng, và sau đó gõ nhẹ chèn > bảng.

  Trên iPhone của bạn, trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn bảng, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Sửa sửa , và sau đó gõ nhẹ vào nhà > chèn > bảng.

 2. Tab bảng xuất hiện như hiển thị:

  • Trên iPad của bạn

   tab bảng iPad

  • Trên iPhone của bạn

   tab bảng iPhone

 1. Trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào bên trong bảng, và sau đó trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào chèn.

 2. Chọn một tùy chọn từ menu. Bạn có thể thêm hàng phía trên hàng mà con trỏ chuột, hàng dưới đây, cột ở bên trái và cột bên phải.

  menu chèn bảng iPad

 1. Trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào bên trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa, và sau đó trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào xóa.

 2. Chọn một tùy chọn từ menu. Bạn có thể xóa bỏ hàng, cột hoặc toàn bộ bảng.

  menu xóa bảng iPad

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa, hoặc xóa bỏ toàn bộ bảng, gõ nhẹ vào mũi tên ở góc trên bên trái của bảng và sau đó chọn từ các tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa hoặc xóa nội dung của một ô cụ thể, hãy gõ đúp vào ô và sau đó chọn từ các tùy chọn trên thanh lệnh.

  thanh lệnh bảng iPad

Trên máy tính bảng Windows 10 hoặc điện thoại của bạn

 1. Trên máy tính bảng Windows, trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn bảng, và sau đó gõ nhẹ chèn > bảng.

  Trên Windows phone của bạn, trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn bảng, gõ nhẹ vào Thêm Thêm , và sau đó gõ nhẹ vào nhà > chèn > bảng.

 2. Tab bảng xuất hiện như hiển thị:

  • Trên máy tính bảng Windows

   Menu bảng Windows Mobile

  • Trên Windows phone của bạn

   Tab bảng điện thoại Windows

 1. Trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào bên trong bảng, và sau đó trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào chèn.

 2. Chọn một tùy chọn từ menu. Bạn có thể thêm hàng phía trên hàng mà con trỏ chuột, hàng dưới đây, cột ở bên trái và cột bên phải.

  Chèn hàng hoặc cột

 1. Trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào bên trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa, và sau đó trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào xóa.

 2. Chọn một tùy chọn từ menu. Bạn có thể xóa bỏ hàng, cột hoặc toàn bộ bảng.

  Xóa hàng và cột

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Văn bản để thêm văn bản thay thế vào bảng của bạn.

 1. Trong tệp Office của bạn, gõ nhẹ vào bên trong một cột hoặc gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở góc trên bên trái của bảng của bạn để chọn toàn bộ bảng.

 2. Trên máy tính bảng Windows, trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng Kích cỡ ô , sau đó chọn Văn bản. Trên Windows phone của bạn, chỉ cần gõ nhẹ vào Văn bản.

 3. Nhập tiêu đề và mô tả của bảng.

  Văn bản thay thế bảng Windows Mobile

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa, hoặc xóa bỏ toàn bộ bảng, gõ nhẹ vào chọn chặn ở góc trên bên trái của bảng và sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa, hoặc xóa bỏ một hàng đơn, gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở bên trái của hàng và sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để cắt, sao chép, dán, xóa, hoặc xóa bỏ một cột, gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở phía trên cùng của cột và sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để cắt, sao chép, dán hoặc xóa nội dung của một ô cụ thể, hãy gõ đúp vào ô và sau đó chọn từ các tùy chọn trên thanh lệnh.

 • Để nhanh chóng thêm một cột hoặc hàng, gõ nhẹ vào lựa chọn chặn ở phía trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, và sau đó gõ nhẹ vào dấu cộng.

  Thanh lệnh bảng Windows Mobile

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×