Thêm một bài kiểm tra, cuộc bỏ phiếu, hoặc bổ trợ vào một trang chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hầu hết các tính năng đã thảo luận trong bài viết này đã được thay thế bằng tính năng biểu mẫu mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chèn một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra vào PowerPoint.

Một số bổ trợ sẽ vẫn sẵn dùng từ cửa hàng bổ trợ Office, nằm ở tệp > lấy bổ trợ hoặc chèn > Store.

Cũng xem trang web Office Store dành cho bổ trợ bạn có thể chèn trong bản trình bày.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×