Thêm một bài học bổ trợ (chẳng hạn như một bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu) vào một trang chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tương tác nội dung tham chiếu đến sẵn bổ trợ Office mà bạn chèn vào bản trình bày người xem có thể tương tác với trực tiếp. Câu đố, bỏ phiếu, mô phỏng khoa học và toán học và video từ Khan học viện là tất cả các ví dụ về nội dung tương tác.

Bạn có thể dùng tương tác nội dung làm một điểm kiểm để bảo đảm bảo rằng nghe của bạn tìm hiểu về những gì có trình bày thì xa trước khi tiếp tục thêm vào bản trình bày. Ví dụ, bạn có thể chèn một câu hỏi bài kiểm tra để giúp một học xác định xem người đã sẵn sàng để di chuyển đến bản chiếu tiếp theo. Khi bạn tạo câu hỏi bài kiểm tra, bạn có thể cung cấp phản hồi trên câu trả lời sai, chẳng hạn như gợi ý mà học viên xem lại các tài liệu lần nữa.

Chèn một bổ trợ trên một trang chiếu

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn tương tác nội dung xuất hiện.

 2. Trên tab ghiPowerPoint ruy-băng, bấm ứng dụng và câu đố để mở hộp thoại bổ trợ phòng thí nghiệm Office . Ở phía trên cùng của hộp thoại bổ trợ phòng thí nghiệm Office là hai tab:

  • Lưu trữ liệt kê tất cả các ứng dụng sẵn dùng trong Office Store. Bấm vào bất kỳ mục nào để xem mô tả chi tiết hơn (bao gồm đánh giá gần đây) về tính năng này.

  • Bổ trợ của tôi liệt kê các ứng dụng mà bạn đã tải về.

 3. Trong hộp thoại bổ trợ phòng thí nghiệm Office , chọn bổ trợ và bấm Thêm để chèn nó trên trang chiếu. (Khi bạn làm như vậy, ứng dụng cũng được thêm vào của bạn danh sách bổ trợ của tôi.)

  Hộp thoại được bác bỏ và trống bổ trợ được chèn vào trang chiếu.

Bạn đã sẵn sàng để sửa đổi bổ trợ trên bản chiếu cho các nhu cầu cụ thể trong tình huống này. Tiếp tục với thủ tục phù hợp liệt kê dưới đây.

Quan trọng:    Bạn không thể truy nhập các phản hồi học viên của bạn thực hiện cho câu hỏi bài kiểm tra này. Nếu bạn cần xem thư trả lời học viên của bạn, hãy chuyển sang bài kiểm tra mà cung cấp dịch vụ đó thay vào đó.

 1. Trên trang chiếu của bạn, hãy nhập câu hỏi vào hộp ở phía trên cùng của bài kiểm tra.

 2. Để thêm một gợi ý, hãy bấm đèn màu lam.

 3. Nhập văn bản gợi ý trong hộp xuất hiện bên dưới câu hỏi. Để loại bỏ gợi ý, hãy bấm vào màu lam thùng rác.

 4. Để cho phép một số lần thử không giới hạn, chọn Cho phép thử lại.

 5. Để thêm phản hồi xuất hiện khi người dùng gửi trả lời của mình, hãy bấm vào bóng chú thích word và nhập phản hồi trong hộp xuất hiện bên dưới câu trả lời. Để loại bỏ phản hồi, hãy bấm vào thùng rác.

 6. Bấm vào dấu kiểm bên cạnh trả lời đúng. Câu trả lời đúng được thể hiện bằng một màu xanh lục.

 7. Để thay đổi kích cỡ phông của câu hỏi, chọn câu hỏi và bấm Tùy chọn chọn cỡ phông . (Bạn sẽ thấy kích cỡ phông đã điều chỉnh khi bạn xem trước câu hỏi.)

Quan trọng:    Bạn không thể truy nhập các phản hồi học viên của bạn thực hiện cho câu hỏi của bài kiểm tra. Nếu bạn cần xem thư trả lời học viên của bạn, hãy chuyển sang bài kiểm tra mà cung cấp dịch vụ đó thay vào đó.

 1. Trên trang chiếu của bạn, hãy nhập câu hỏi vào hộp ở phía trên cùng của bài kiểm tra.

 2. Để thêm một gợi ý, hãy bấm đèn màu lam.

 3. Nhập văn bản gợi ý trong hộp xuất hiện bên dưới câu hỏi. Để loại bỏ gợi ý, hãy bấm vào màu lam thùng rác.

 4. Đặt tùy chọn cho bài kiểm tra câu hỏi này:

  Để thực hiện điều này

  Chọn tùy chọn này

  Cho phép chỉ có một lựa chọn

  Cho phép một lựa chọn chỉ

  Cho phép nhiều lựa chọn

  Cho phép nhiều lựa chọn

  Hiển thị các lựa chọn theo thứ tự ngẫu nhiên

  Trộn câu trả lời

  Cho phép một số lần thử không giới hạn

  Cho phép thử lại

  Cho phép một số lần thử cụ thể

  Giới hạn cố, và xác định một số trong hộp văn bản

 5. Trong mỗi hộp dưới bộ tùy chọn, hãy nhập văn bản của một lựa chọn.

 6. Để thêm phản hồi xuất hiện khi người dùng gửi lựa chọn của mình, hãy bấm vào bóng chú thích word.

  • Nhập phản hồi trong hộp xuất hiện bên dưới lựa chọn.

  • Để loại bỏ phản hồi, hãy bấm vào thùng rác.

 7. Bấm vào dấu kiểm bên cạnh trả lời đúng. Câu trả lời đúng được thể hiện bằng một màu xanh lục.

 8. Để thay đổi kích cỡ phông của câu hỏi, chọn câu hỏi và bấm Tùy chọn chọn cỡ phông .

  Để thay đổi kích cỡ phông của tất cả các lựa chọn, chọn một lựa chọn và bấm Tùy chọn chọn cỡ phông . (Bạn sẽ thấy kích cỡ phông đã điều chỉnh khi bạn xem trước câu hỏi.)

Quan trọng:    Bạn không thể truy nhập các phản hồi học viên của bạn thực hiện cho câu hỏi bài kiểm tra này. Nếu bạn cần xem thư trả lời học viên của bạn, hãy chuyển sang bài kiểm tra mà cung cấp dịch vụ đó thay vào đó.

 1. Trên trang chiếu của bạn, hãy nhập câu hỏi vào hộp ở phía trên cùng của bài kiểm tra.

 2. Để thêm một gợi ý, hãy bấm đèn màu lam.

 3. Nhập văn bản gợi ý trong hộp xuất hiện bên dưới câu hỏi. Để loại bỏ gợi ý, hãy bấm vào màu lam thùng rác.

 4. Để thay đổi kích cỡ phông của câu hỏi, chọn câu hỏi và bấm Tùy chọn chọn cỡ phông .

Quan trọng:    Bạn không thể truy nhập các phản hồi học viên của bạn thực hiện cho câu hỏi bài kiểm tra này. Nếu bạn cần xem thư trả lời học viên của bạn, hãy chuyển sang bài kiểm tra mà cung cấp dịch vụ đó thay vào đó.

 1. Trên trang chiếu của bạn, hãy nhập câu hỏi vào hộp ở phía trên cùng của cuộc bỏ phiếu.

 2. Đặt tùy chọn trả lời cho câu hỏi cuộc bỏ phiếu này: cho phép chỉ có một lựa chọn, hãy chọn Cho phép lựa chọn đơn chỉ; để cho phép nhiều lựa chọn, hãy chọn Cho phép nhiều lựa chọn.

 3. Trong mỗi hộp dưới bộ tùy chọn, hãy nhập văn bản của một lựa chọn. Để xóa bỏ văn bản, hãy bấm vào thùng rác.

 4. Để thay đổi kích cỡ phông của câu hỏi, chọn câu hỏi và bấm Tùy chọn chọn cỡ phông .

  Để thay đổi kích cỡ phông của tất cả các lựa chọn, chọn một lựa chọn và bấm Tùy chọn chọn cỡ phông . (Kích thước văn bản không thay đổi trong dạng xem này. Bạn sẽ thấy kích cỡ phông đã điều chỉnh khi bạn xem trước câu hỏi.)

 1. Trên trang chiếu nơi khung bổ trợ đã được chèn vào, bạn có thể lọc bài học theo chủ đề hoặc bấm Duyệt tất cả để xem tất cả các bài học sẵn dùng.

 2. Ở bên phải, bấm hình thu nhỏ của một bài học.

  Bài học đã chọn được chèn vào trong khung trên bản chiếu dưới dạng YouTube video.

 1. Trên trang chiếu nơi khung bổ trợ đã được chèn vào, duyệt qua mô phỏng để tìm những gì bạn muốn.

 2. Bấm vào hình thu nhỏ của bài học bạn muốn, sau đó bấm chèn.

Nó trông như thế nào?

Vào bất kỳ lúc nào, bạn có thể xem câu hỏi mạo để học viên bằng cách bấm nút xem trước , ở góc dưới bên trái của bổ trợ.

Mẹo

 • Những câu hỏi bài kiểm tra giúp học viên đánh giá của riêng họ đang tiến hành và hiểu các tài liệu, nhưng bạn không có quyền truy nhập câu trả lời cung cấp cho họ, để các câu hỏi không thể dùng cho lớp học viên. Tuy nhiên, PowerPoint cung cấp một kiểu khác nhau của bài kiểm tra mà cung cấp cho bạn truy nhập để học viên phản hồi.

 • Sau khi bạn thêm nội dung tương tác vào bản chiếu, bạn có thể sao chép và dán nó trên trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn. Phương pháp này sẽ đặc biệt hữu ích cho việc thêm câu hỏi vào một bài kiểm tra.

 • Ngoài việc chèn nội dung tương tác từ tab ghi như được mô tả trong bài viết này, bạn có thể tải xuống PowerPoint bổ trợ từ Office Store trang web và chèn chúng vào bản trình bày của bạn.

Khắc phục sự cố cho câu đố và ứng dụng

Nếu bạn gặp thông báo lỗi khi dùng một bài kiểm tra hoặc ứng dụng, thông tin sau đây có thể giúp khắc phục vấn đề

Khi chèn một bài kiểm tra tôi nhận được một thông báo lỗi "ứng dụng này có thể chưa được bắt đầu."

PowerPoint cần trợ giúp của trình duyệt web ở phía sau cảnh để hiển thị một bài kiểm tra, video, hoặc ứng dụng. Trình duyệt dùng là Internet Explorer.

Internet Explorer cần phải đang chạy với chế độ bảo vệ bật trong vùng Internet cho câu đố, video và ứng dụng hoạt động đúng cách trong PowerPoint.

Giải pháp:    Làm theo các bước được mô tả dưới đây: Ứng dụng cho Office không khởi động nếu bạn vô hiệu hóa các chế độ bảo vệ cho vùng bị hạn chế site trong Internet Explorer

Thiết đặt người quản trị CNTT cho tính năng ghi âm

Người quản trị CNTT có thể giúp khắc phục các lỗi xảy ra bằng cách đọc quản lý quyền truy nhập vào ứng dụng cho Office.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×