Thêm, loại bỏ, hoặc thay đổi vị trí tin cậy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn nên sử dụng một vị trí tin cậy để lưu trữ tệp khi không muốn tệp đó được Trung tâm Tin cậy kiểm tra, hoặc nếu bạn không muốn tệp đó mở trong Dạng xem được Bảo vệ. Điều này áp dụng đặc biệt cho các tệp có macro, kết nối dữ liệu, điều khiển ActiveX (những gì chúng ta gọi là nội dung hiện hoạt). Nếu bạn nghĩ nội dung hiện hoạt trong một tệp đến từ một nguồn tin cậy, tốt hơn hết là di chuyển tệp đó đến vị trí tin cậy, thay vì thay đổi các thiết đặt Trung tâm Tin cậy mặc định thành thiết đặt bảo mật macro ít an toàn hơn.

Vùng Vị trí Tin cậy của Trung tâm Tin cậy

Thêm vị trí tin cậy

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Vị trí Tin cậy.

 3. Bấm Thêm vị trí mới.

 4. Bấm Trình duyệt để tìm thư mục, chọn thư mục và sau đó bấm OK.

Loại bỏ vị trí tin cậy

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Vị trí Tin cậy.

 3. Chọn vị trí để loại bỏ, sau đó bấm Loại bỏ, rồi bấm OK.

Thay đổi vị trí tin cậy

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Vị trí Tin cậy.

 3. Trong danh sách Vị trí Tin cậy, chọn vị trí, rồi bấm Sửa đổi.

 4. Thực hiện sửa đổi bạn muốn, rồi bấm OK.

Thêm vị trí tin cậy

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

 2. Bấm Trung tâm tin cậy, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Vị trí tin cậy.

 3. Nếu bạn muốn tạo một vị trí tin cậy mà không phải là cục bộ với máy tính của bạn, hãy chọn hộp kiểm cho phép các vị trí tin cậy trên mạng của tôi (không khuyên dùng) .

 4. Bấm Thêm vị trí mới.

  Quan trọng: Chúng tôi khuyên dùng mà bạn không thực hiện thư mục tài liệu hoặc tài liệu của tôi toàn bộ một vị trí tin cậy. Làm như vậy sẽ tạo ra một đích lớn hơn cho bản tin tặc để khai thác tiềm ẩn và tăng rủi ro bảo mật của bạn. Tạo một thư mục con trong tài liệu hoặc tài liệu của tôi, và thực hiện chỉ thư mục đó vị trí tin cậy.

 5. Trong hộp đường dẫn , hãy nhập tên thư mục mà bạn muốn dùng làm vị trí tin cậy, hoặc bấm duyệt để định vị thư mục.

 6. Nếu bạn muốn bao gồm thư mục con là vị trí tin cậy, hãy chọn hộp kiểm thư mục con của vị trí này được cũng tin cậy .

 7. Trong hộp mô tả , hãy nhập những gì bạn muốn để mô tả mục đích của vị trí tin cậy.

 8. Bấm OK.

Loại bỏ vị trí tin cậy

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

 2. Bấm Trung tâm tin cậy, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Vị trí tin cậy.

 3. Bên dưới đường, bấm vào vị trí tin cậy mà bạn muốn loại bỏ.

 4. Bấm loại bỏ, sau đó bấm OK.

Thay đổi vị trí tin cậy

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm < chương trình Office của bạn > tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm tin cậy, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Vị trí tin cậy.

 3. Bên dưới đường, bấm vào vị trí tin cậy mà bạn muốn thay đổi.

 4. Bấm sửa đổi, sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp đường dẫn , hãy nhập tên thư mục mà bạn muốn dùng làm vị trí tin cậy, hoặc bấm duyệt để định vị thư mục.

 6. Nếu bạn muốn bao gồm thư mục con là vị trí tin cậy, hãy chọn hộp kiểm thư mục con của vị trí này được cũng tin cậy .

 7. Trong hộp mô tả , hãy nhập những gì bạn muốn để mô tả mục đích của vị trí tin cậy.

 8. Bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×