Thêm, loại bỏ hoặc thay đổi múi giờ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vào bất kỳ lúc nào, bạn có thể thay đổi múi giờ trong Outlook để nó phù hợp với vị trí địa lý hiện tại của bạn. Thay đổi múi giờ Outlook là giống như thay đổi trong Panel điều khiển của Windows, và thay đổi được phản ánh trong đó hiển thị thời gian trong tất cả dựa trên Windows chương trình Microsoft khác.

Thay đổi múi giờ của bạn

Khi bạn thay đổi thiết đặt múi thời gian trong Outlook, tất cả các dạng xem lịch biểu được Cập Nhật để hiển thị múi thời gian mới và tất cả các mục lịch phản ánh múi thời gian mới.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trên tab lịch , bên dưới múi thời gian, nhập tên cho múi giờ hiện tại trong hộp nhãn .

 4. Trong danh sách múi thời gian , hãy bấm múi thời gian mà bạn muốn dùng.

  Lưu ý: 

  • Khi bạn điều chỉnh múi giờ và thiết đặt ban ngày tiết kiệm thời gian trong Outlook, thiết đặt đồng hồ Windows cũng được điều chỉnh.

  • Khi Outlook được đặt thành một múi giờ quan sát ban ngày tiết kiệm thời gian, đồng hồ điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian theo mặc định. Bạn có thể tắt việc điều chỉnh. Tuy nhiên, điều này không khuyến khích.

  • Một số múi thời gian không có ban ngày tiết kiệm thời gian. Khi Outlook được đặt múi thời gian mà không có thể theo dõi ban ngày tiết kiệm thời gian, chẳng hạn như Arizona tại Hoa Kỳ, điều chỉnh ban ngày tiết kiệm thời gian không thể được bật.

Trong các phiên bản mới nhất của Outlook cho Office 365, ba riêng biệt múi giờ có thể được hiển thị trong lịch.

Trong phiên bản Outlook khác, bao gồm giấy phép số lượng 2019 Outlook, Outlook 2016, Outlook 2013 và Outlook 2010, bạn có thể hiển thị hai múi thời gian.

Múi thời gian có thể, ví dụ, múi giờ địa phương của bạn, múi giờ của vị trí doanh nghiệp khác và múi giờ của một thành phố mà bạn thường xuyên văn. Múi thời gian thứ hai và thứ ba được sử dụng chỉ để hiển thị thanh thời gian thứ hai và thứ ba trong dạng xem lịch, và không ảnh hưởng đến cách thức trong lịch mà mục được lưu trữ hay Hiển thị.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trên tab lịch , bên dưới múi giờ, hãy chọn hộp kiểm hiện múi giờ thứ hai và, nếu cần thiết, hộp kiểm Hiển thị thứ ba múi thời gian

 4. Trong hộp nhãn cho mỗi múi thời gian, hãy nhập tên cho múi giờ bổ sung.

 5. Trong danh sách múi thời gian , hãy bấm múi thời gian mà bạn muốn thêm.

 6. Nếu bạn muốn đồng hồ máy tính của bạn để tự động điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian (DST) thay đổi, chọn hộp kiểm điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian . Tùy chọn này sẵn dùng chỉ trong múi thời gian dùng ban ngày tiết kiệm thời gian (DST).

Khi bạn có hai hoặc ba múi giờ được hiển thị trong lịch, bạn có thể hoán đổi vị trí của họ.

 1. Trong lịch, bấm chuột phải vào thanh thời gian, sau đó bấm thay đổi múi giờ.

 2. Bên dưới múi giờ, hãy bấm hoán đổi múi thời gian.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trên tab lịch , bên dưới múi giờ, xóa hiện múi giờ thứ hai kiểm tra hộp và/hoặc hộp kiểm Hiển thị thứ ba múi thời gian .

Tìm hiểu thêm về múi thời gian trong Outlook

Thời gian bắt đầu và kết thúc cho mục trong lịch Outlook được lưu ở định dạng quốc tế phối hợp (UTC), một tiêu chuẩn giờ quốc tế tương tự như bình Greenwich.

Khi bạn gửi yêu cầu họp cho người dự trong một múi thời gian khác nhau, cuộc họp mục được hiển thị ở lần local tương ứng trên lịch của từng người, nhưng đã lưu trong UTC.

Ví dụ, người tổ chức cuộc họp trong múi giờ Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ gửi yêu cầu họp cho giờ Thái Bình Dương 2:00 ch cho người dự trong múi giờ của Hoa Kỳ núi. Người dự xem cuộc họp là bắt đầu tại 3:00 ch núi thời gian. Trong cả hai trường hợp, cuộc họp được lưu dưới dạng bắt đầu từ cùng một lúc UTC của 10:00 ch

Nếu hai múi giờ được hiển thị, múi giờ của người tổ chức cuộc họp được sử dụng làm điểm tham chiếu. Nếu bạn tổ chức cuộc họp và hiển thị thời gian rỗi/bận dành cho người được mời từ khác múi thời gian, thời gian bận của họ được điều chỉnh sao cho chúng xuất hiện chính xác trong múi giờ của bạn. Múi giờ thứ hai được hiển thị chỉ khi bạn xem lịch trong dạng xem ngày hoặc tuần.

Thay đổi múi giờ của bạn

Khi bạn thay đổi múi giờ hiện tại, tất cả các dạng xem lịch biểu được Cập Nhật để hiển thị múi thời gian mới và tất cả các mục lịch được di chuyển, sao cho chúng phản ánh múi thời gian mới. Ví dụ, khi bạn di chuyển từ múi giờ Thái Bình Dương núi múi giờ tại Hoa Kỳ, tất cả các cuộc hẹn của bạn được hiển thị một giờ sau này.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Bấm tùy chọn lịch.

 3. Bấm múi thời gian.

 4. Bên dưới múi giờ hiện tại Windows, hãy nhập tên cho múi giờ hiện tại trong hộp nhãn .

 5. Trong danh sách múi thời gian , hãy bấm múi thời gian mà bạn muốn dùng.

 6. Nếu bạn muốn đồng hồ máy tính của bạn để tự động điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian (DST) thay đổi, chọn hộp kiểm điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian .

  Tùy chọn này sẵn dùng chỉ trong múi thời gian dùng ban ngày tiết kiệm thời gian (DST).

  Lưu ý: 

  • Sự kiện cả ngày cũng được chuyển đến điều chỉnh để thay đổi múi giờ. Một ngày sự kiện xuất hiện dài hơn 24 giờ. Ví dụ: tháng 7 thứ 4 U.S. holiday kéo dài từ 12:00 sa tháng 7 thứ 4 cho đến khi 1:00 sa 5 tháng 7 khi múi thời gian thay đổi từ giờ Thái Bình Dương núi thời gian.

  • Khi bạn điều chỉnh múi giờ và thiết đặt ban ngày tiết kiệm thời gian trong Outlook, các thiết đặt giống nhau trong Microsoft Windows được điều chỉnh hệt.

  • Một số múi thời gian không có DST. Khi Outlook được đặt là một múi thời gian-DST, chẳng hạn như Arizona tại Hoa Kỳ, hộp kiểm điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian không chỉ xóa mà cũng bị vô hiệu hóa.

  • Khi Outlook được đặt thành một múi giờ có DST, hộp kiểm điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian tự động được chọn. Bạn có thể xóa hộp kiểm, mặc dù điều này không được đề xuất.

Outlook có thể hiển thị hai múi thời gian riêng biệt trong lịch. Hai múi có thể, ví dụ, múi giờ địa phương của bạn và múi thời gian của một thành phố mà bạn thường xuyên văn. Khi bạn đang ở trong thành phố khác, bạn có thể muốn xem các mục lịch bạn tương ứng với múi thời gian cho thành phố đó. Để hiển thị một múi giờ thứ hai trong lịch Outlook của bạn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị một múi giờ bổ sung trong hộp thoại múi thời gian . Múi giờ thứ hai chỉ được dùng để hiển thị thanh thời gian thứ hai trong dạng xem lịch, và không ảnh hưởng đến cách thức trong lịch mà mục được lưu trữ hay Hiển thị.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Bấm tùy chọn lịch.

 3. Bấm múi thời gian.

 4. Chọn hộp kiểm Hiển thị một múi giờ bổ sung .

 5. Trong hộp nhãn , nhập tên cho múi giờ bổ sung.

 6. Trong danh sách múi thời gian , hãy bấm múi thời gian mà bạn muốn thêm.

 7. Nếu bạn muốn đồng hồ máy tính của bạn để tự động điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian thay đổi, chọn hộp kiểm điều chỉnh cho ban ngày tiết kiệm thời gian .

  Tùy chọn này sẵn dùng chỉ trong múi thời gian dùng ban ngày tiết kiệm thời gian (DST).

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi từ múi giờ hiện tại của bạn để múi thời gian khác bằng cách bấm hoán đổi múi thời gian. Thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả các hiển thị thời gian trong Outlook và trong tất cả dựa trên Windows chương trình Microsoft khác.

Khi bạn có hai múi giờ được hiển thị trong lịch, bạn có thể hoán đổi vị trí của họ cho phù hợp với bạn.

 1. Trong lịch, bấm chuột phải vào khoảng trống ở phía trên cùng của thanh thời gian, rồi bấm thay đổi múi giờ.

 2. Nếu bạn chưa thêm múi giờ thứ hai, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị một múi giờ bổ sung , bấm múi thời gian mà bạn muốn hiển thị trong danh sách múi thời gian , và nhập tên cho múi giờ thứ hai trong hộp nhãn .

 3. Bấm hoán đổi múi giờ.

Lưu ý: Thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả các hiển thị thời gian trong Outlook và trong tất cả dựa trên Windows chương trình Microsoft khác.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Bấm tùy chọn lịch.

 3. Bấm múi thời gian.

 4. Xóa hộp kiểm Hiển thị một múi giờ bổ sung .

Về múi thời gian trong Outlook

Bạn có thể thêm và hiển thị một múi giờ thứ hai trong Outlook, có thể hữu ích khi bạn đang lên lịch cuộc họp hoặc cuộc gọi hội thảo với những người đang làm việc trong múi thời gian khác. Khi bạn thêm một múi giờ thứ hai, thời gian hiện tại trong chính múi giờ được tô sáng với một màu chuyển màu để giúp dễ nhìn hơn.

Múi giờ kép

Nếu hai múi giờ được hiển thị, múi giờ của người tổ chức cuộc họp được sử dụng làm điểm tham chiếu. Nếu bạn tổ chức cuộc họp và hiển thị thời gian rỗi/bận dành cho người được mời từ khác múi thời gian, thời gian bận của họ được điều chỉnh sao cho chúng được hiển thị chính xác trong múi giờ của bạn. Múi giờ thứ hai được hiển thị chỉ khi bạn xem lịch trong dạng xem ngày hoặc tuần.

Nếu bạn đang ở trong một múi thời gian, và bạn gửi yêu cầu họp cho người dự trong một múi thời gian khác nhau, cuộc họp mục được hiển thị tại thời điểm nội tương ứng trên lịch của từng người, nhưng được lưu dưới dạng cùng một thời điểm tuyệt đối trong UTC.

Ví dụ, nếu người tổ chức cuộc họp trong múi giờ Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ gửi yêu cầu họp cho một cuộc họp rằng bắt đầu tại 2:00 ch Thái Bình Dương thời gian để người dự trong múi giờ núi, người dự sẽ theo dõi cuộc họp là bắt đầu tại 3:00 ch núi Tim e. Trong cả hai trường hợp, cuộc họp được lưu trữ trên máy chủ là bắt đầu từ cùng một lúc UTC (10:00 CH).

Lưu ý: Liên quan đến múi thời gian, cuộc hẹn, cuộc họp mục và sự kiện cả ngày toàn bộ xử lý giống nhau.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×