Thêm, loại bỏ hoặc cập nhật tệp tài nguyên trong mẫu biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tệp nguồn là tệp được dùng để hiển thị thông tin bổ sung trong mẫu biểu mẫu. Khi bạn lưu hoặc phát hành mẫu biểu mẫu, bất kỳ tệp tài nguyên được bao gồm trong mẫu biểu mẫu.

Bạn có thể thêm các kiểu tệp tài nguyên vào mẫu biểu mẫu của bạn:

Tệp HTML    Bạn có thể sử dụng tệp HTML để hiển thị thông tin trong một ngăn tác vụ tùy chỉnh.

Lưu ý: Khi bạn thêm một tệp HTML dưới dạng tệp tài nguyên vào mẫu biểu mẫu, bạn cũng nên thêm bất kỳ tệp nào được yêu cầu bởi tệp HTML, chẳng hạn như các tệp HTML, biểu định kiểu, hoặc các tệp đồ họa.

Tệp XML    Bạn có thể dùng tệp XML để nhập vào điều khiển hộp danh sách, điều khiển hộp tổ hợp hoặc điều khiển hộp danh sách thả xuống. Nếu dữ liệu trong một hộp danh sách, hộp tổ hợp hoặc điều khiển hộp danh sách thả xuống hằng số, đặt dữ liệu đó trong một tệp XML và thêm tệp đó vào mẫu biểu mẫu dưới dạng một tệp tài nguyên, chứ không phải bằng cách dùng một kết nối dữ liệu để nhập các điều khiển. Khi bạn sử dụng một tệp tài nguyên, biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó mở nhanh hơn biểu mẫu dùng kết nối dữ liệu để nhập các điều khiển. Đó là vì dữ liệu trong một tệp tài nguyên được coi là một phần của mẫu biểu mẫu và không dựa trên một kết nối dữ liệu để lấy dữ liệu. Nếu mẫu biểu mẫu không được cấu hình để lưu trữ biểu mẫu dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài, biểu mẫu phải được kết nối vào mạng để lấy dữ liệu cần thiết. Một tệp tài nguyên không cần kết nối dữ liệu, vì dữ liệu đã là một phần của biểu mẫu.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một tệp tài nguyên vào mẫu biểu mẫu

Loại bỏ một tệp tài nguyên từ một mẫu biểu mẫu

Cập Nhật một tệp tài nguyên trong mẫu biểu mẫu

Thêm một tệp tài nguyên vào mẫu biểu mẫu

 1. Trên menu công cụ , bấm Tệp tài nguyên.

 2. Trong hộp thoại Tài nguyên tệp , bấm Thêm.

 3. Trong hộp thoại Thêm tệp , chọn tệp mà bạn muốn thêm.

Đầu trang

Loại bỏ một tệp tài nguyên từ một mẫu biểu mẫu

 1. Trên menu công cụ , bấm Tệp tài nguyên.

 2. Trong danh sách các tệp tài nguyên trong mẫu biểu mẫu trong hộp thoại Tài nguyên tệp , chọn tệp tài nguyên mà bạn muốn loại bỏ khỏi mẫu biểu mẫu.

 3. Bấm Loại bỏ.

Đầu trang

Cập Nhật một tệp tài nguyên trong mẫu biểu mẫu

Bạn có thể cập nhật tệp tài nguyên trong mẫu biểu mẫu sau khi đã được phát hành mẫu biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể muốn thêm mục mới hoặc xóa các mục hiện có trong một tệp tài nguyên mà bạn đang dùng để nhập một điều khiển hộp danh sách trong mẫu biểu mẫu của bạn. Để cập nhật tệp tài nguyên, bạn phải chỉnh sửa một bản sao của tệp tài nguyên, và thêm tệp tài nguyên Cập Nhật cho mẫu biểu mẫu. Khi bạn thêm tài nguyên Cập nhật tệp mẫu biểu mẫu của bạn, bạn thực sự thay thế tệp tài nguyên hiện có. Sau khi thêm tệp tài nguyên Cập Nhật, phát hành mẫu biểu mẫu một lần nữa. Người dùng của bạn sau đó sẽ nhận được tệp tài nguyên Cập Nhật khi họ mở biểu mẫu trống, mới dựa trên mẫu biểu mẫu.

 1. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết cho bản sao cục bộ của tệp tài nguyên.

  Mẹo: Nếu bạn không có một bản sao cục bộ của tệp tài nguyên, bạn có thể trích xuất bản sao từ mẫu biểu mẫu. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về việc trích các tệp trong một mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

 2. Trong chế độ thiết kế InfoPath, hãy mở mẫu biểu mẫu tệp tài nguyên được liên kết với.

 3. Trên menu công cụ , bấm Tệp tài nguyên.

 4. Trong hộp thoại Tài nguyên tệp , bấm Thêm.

 5. Trong hộp thoại Thêm tệp , chọn tệp bạn Cập Nhật, sau đó bấm OK.

 6. Trong hộp thoại Microsoft Office InfoPath , bấm thay thế tệp hiện có, sau đó bấm OK.

 7. Trong hộp thoại Tài nguyên tệp , hãy bấm OK.

 8. Để phát hành mẫu biểu mẫu trên menu tệp , bấm phát hành, và sau đó hoàn tất các bước trong trình hướng dẫn phát hành.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×