Thêm lô-gic phân nhánh vào khảo sát

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm lô-gic phân nhánh vào khảo sát để khảo sát đó thay đổi theo câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể. Trong khảo sát phân nhánh, các câu hỏi chỉ xuất hiện nếu chúng áp dụng với tính huống của ai đó. Nếu câu hỏi không áp dụng, người đó có thể trả lời một bộ câu hỏi khác hoặc bỏ qua bộ câu hỏi đó.

Để biết thêm thông tin về cách tạo khảo sát, hãy xem tạo một bản khảo sát. Để xem làm thế nào để xóa bỏ dữ liệu hiện có phản hồi mà không xóa khảo sát, hãy xem xóa bỏ tất cả dữ liệu từ bản khảo sát hiện có.

Cập Nhật tháng 10, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Thêm lô-gic phân nhánh vào câu hỏi khảo sát

Trước khi bạn bắt đầu thêm lô-gic phân nhánh, hãy tạo khảo sát và nhập tất cả các câu hỏi bạn muốn.

 1. Nếu khảo sát chưa mở, hãy bấm vào tên khảo sát đó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên khảo sát không xuất hiện, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 sau đó bấm xem nội dung trang.

  Nếu tên khảo sát không xuất hiện, bấm thiết đặt  Nút Thiết đặt Office 365 rồi bấm Nội dung trang, hoặc bấm Hành động Site  Menu Hành động Site Xem tất cả nội dung trangvà sau đó bấm vào tên của khảo sát của bạn.

 2. Tìm khảo sát, trỏ chuột vào đó và bấm và tiêu đề khảo sát.

 3. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Khảo sát.

  Thiết đặt khảo sát

 4. Trong phần Câu hỏi, hãy bấm vào câu hỏi bạn muốn thêm lô-gic phân nhánh.

 5. Trong phần Lô-gic Phân nhánh, đối với mỗi câu trả lời có thể có cho câu hỏi, hãy chọn câu hỏi bạn muốn phân nhánh tới.

  Ví dụ, nếu ai đó trả lời Có cho câu hỏi về quyền sở hữu nhà, bạn có thể phân nhánh tới câu hỏi tiếp theo về việc sở hữu nhà. Nếu ai đó trả lời Không cho câu hỏi đó, bạn có thể muốn đến thẳng câu hỏi tiếp theo sau các câu hỏi về quyền sở hữu nhà. Một số kiểu câu hỏi có một tùy chọn duy nhất là Nhảy tới, có nghĩa là bất kể câu trả lời là gì, người dùng cũng sẽ nhảy tới câu hỏi đã xác định. Các kiểu câu hỏi chẳng hạn như Lựa chọn và Có/Không cho phép người dùng xác định tùy chọn phân nhánh cho mỗi câu trả lời có thể có.

 6. Bấm OK.

 7. Để chèn thêm nhánh vào khảo sát, hãy lặp lại các bước từ 3 đến 5.

  Lưu ý: 

  • Bạn không thể xác định tùy chọn phân nhánh cho mỗi câu trả lời có thể có cho kiểu câu hỏi Lựa chọn với tùy chọn hiển thị Hộp kiểm (cho phép nhiều lựa chọn). Bạn chỉ có thể chọn một tùy chọn duy nhất là Nhảy tới cho kiểu câu hỏi này.

  • Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của các câu hỏi trong khảo sát, trước tiên bạn cần đánh giá bất kỳ tác động nào đối với việc phân nhánh. Nếu bạn sắp xếp lại khảo sát để cho câu hỏi theo sau lô-gic phân nhánh bây giờ sẽ đứng trước câu hỏi chứa lô-gic phân nhánh, thì lô-gic phân nhánh đó sẽ bị loại bỏ. Một câu hỏi chỉ có thể phân nhánh thành các câu hỏi theo sau đó.

khảo sát SharePoint không cho phép bạn kết thúc một bản khảo sát trước khi hỏi cuối cùng. Tuy nhiên, nếu bạn tạo câu hỏi cuối cùng, chẳng hạn như Cám ơn người dự và cung cấp một trường chú thích, bạn sau đó tạo một nhánh vào câu hỏi cuối cùng từ các câu hỏi mà bạn muốn thoát khỏi khảo sát.

Khi bạn thêm lô-gic phân nhánh vào khảo sát, bạn có thể đảm bảo rằng chỉ các câu hỏi có liên quan được hiển thị cho người trả lời phù hợp.

Theo mặc định, mọi câu hỏi trong khảo sát đều xuất hiện theo số thứ tự nhưng bạn có thể cho phép bỏ qua câu hỏi nếu chúng không áp dụng hoặc làm cho nhiều bộ câu hỏi xuất hiện, dựa trên câu trả lời cho câu hỏi phân nhánh.

Ví dụ, bạn có thể muốn các câu hỏi về việc tu tạo và sửa chữa nhà chỉ dành cho những người đã sở hữu nhà. Bạn có thể hỏi xem mọi người có sở hữu nhà hay không và nếu câu trả lời là Có, thì các câu hỏi về việc sơn, lát sàn v.v. sẽ xuất hiện. Nếu câu trả lời là Không, khảo sát có thể chuyển thẳng tới bộ câu hỏi tiếp theo.

Lô-gic phân nhánh của khảo sát

Bạn có thể đưa ra nhiều bộ câu hỏi và sử dụng việc phân nhánh phức tạp hơn để hướng dẫn mọi người hoàn thành khảo sát. Ví dụ, bạn có thể hiển thị các câu hỏi về các khoản vay mua nhà hiện tại cho những người đã sở hữu nhà và hiển thị các câu hỏi về việc cho thuê dài hạn và ngắn hạn cho những người không sở hữu nhà. Hình ảnh sau đây minh họa lô-gic cho nhiều nhánh.

Lô-gic phân nhánh cho khảo sát

Bạn có thể làm cho khảo sát đó nhảy tới một câu hỏi khác, bất kể câu trả lời là gì. Điều này đưa mọi người từ một nhánh khảo sát trở lại phần chính của khảo sát, nếu khảo sát đó có nhiều nhánh. Hình ảnh sau đây minh họa cách thực hiện lô-gic cho nhiều nhánh.

Thực hiện lô-gic khảo sát

Để tạo khảo sát, bạn bắt đầu bằng cách xác định lô-gic mình muốn dùng để phân nhánh. Bạn có thể muốn một số câu hỏi chỉ xuất hiện nếu ai đó chọn một câu trả lời cụ thể cho một câu hỏi hoặc bạn có thể muốn đưa ra hai bộ câu hỏi trở lên dựa trên câu trả lời đó.

Nếu khảo sát của bạn lớn hoặc phức tạp, hãy xem xét việc phác họa các câu hỏi và lô-gic của chúng trước tiên. Sau đó, bạn tạo khảo sát, thêm câu hỏi rồi xác định khảo sát sẽ phân nhánh ở đâu và như thế nào.

Để tạo khảo sát phân nhánh, bạn có thể dùng câu hỏi phân nhánh. Câu hỏi phân nhánh sẽ xác định các câu hỏi nào sẽ xuất hiện thêm, dựa trên câu trả lời đối với câu hỏi phân nhánh. Khi bạn thêm lô-gic phân nhánh vào câu hỏi, ngắt trang sẽ tự động được chèn vào giữa câu hỏi phân nhánh và các câu hỏi còn lại.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của các câu hỏi trong khảo sát, trước tiên bạn cần đánh giá bất kỳ tác động nào đối với việc phân nhánh. Nếu bạn sắp xếp lại khảo sát để cho câu hỏi theo sau lô-gic phân nhánh bây giờ sẽ đứng trước câu hỏi chứa lô-gic phân nhánh, thì lô-gic phân nhánh đó sẽ bị loại bỏ. Một câu hỏi chỉ có thể phân nhánh thành các câu hỏi theo sau đó.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng cụ thể khi bạn có thể, chẳng hạn như phiên bản SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt mà bạn đang dùng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước này, các vấn đề chính xác và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×