Thêm lệnh vào bản trình bày bằng nút hành động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng nút hành động để ra hiệu hay khởi động hành động trong bản trình bày, chẳng hạn như đi đến bản chiếu kế tiếp hay bản chiếu cụ thể nào đó, chạy chương trình hay phát video clip. Chọn nút hành động trong bộ sưu tập Hình dạng rồi gán hành động cho nút khi bạn bấm chuột hay khi có một người nào đó di chuyển chuột qua nút.

Ý tưởng là khi bạn trình bày, bạn có thể bấm hoặc di chuột qua nút hành động để:

 • Đi tới bản chiếu tiếp theo, trang chiếu trước đó, bản chiếu đầu tiên, trang chiếu cuối cùng, trang chiếu gần đây nhất xem, một số trang chiếu cụ thể, bản trình bày Microsoft Office PowerPoint khác, hoặc trang Web.

 • Chạy một chương trình

 • Chạy một macro

 • Phát clip âm thanh

Một số ví dụ về hình nút hành động dựng sẵn mà bạn có thể tìm thấy trong bộ sưu tập hình dạng bao gồm bên phải và mũi tên trái, thường được hiểu ký hiệu cho cách đi tới tiếp theo, trước đó, trước tiên, và cuối trang chiếu, để phát video hoặc đoạn âm thanh khác, và nhiều hơn nữa.

Hiển thị menu Hình trên ribbon trong PowerPoint với Các Nút Hành động được tô sáng

Mẹo:  Nút hành động mang lại dấu hiệu thị giác tuyệt vời đối với hành động mà nó khởi động; tuy nhiên, bạn cũng có thể gán hành động cho các đối tượng khác - chẳng hạn như hình mẫu, hình ảnh, hình dạng thông thường - hay gán cho văn bản trong đồ họa SmartArt. Dùng quy trình sau để thêm hành động vào cả những đối tượng đã kể ở trên.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, hãy bấm Hình dạng, rồi dưới Nút Hành động, bấm vào hình dạng nút mà bạn muốn thêm vào.

 2. Bấm vào một vị trí trên bản chiếu, rồi kéo để vẽ hình dạng cho nút.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Hành động, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hành vi của nút hành động khi bạn bấm vào nút ở dạng xem Chiếu hình, hãy bấm vào tab Bấm Chuột.

  • Để chọn hành vi của nút hành động khi bạn di chuyển con trỏ qua nút ở dạng xem Chiếu hình, hãy bấm vào tab Di chuột Qua.

Hiển thị hộp thoại thiết đặt Nút Hành động trong PowerPoint

Thêm hình dạng nút, sau đó gán hành động cho nút (trong trường hợp này là một siêu kết nối)

 1. Để chọn hành động sẽ xảy ra khi bạn bấm hoặc di chuyển con trỏ qua nút hành động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn không dùng hình dạng mà không cần một hành động tương ứng.

  • Chọn siêu kết nối đến và sau đó chọn đích (ví dụ, bản chiếu tiếp theo, trang chiếu trước đó, trang chiếu cuối cùng hoặc bản trình bày PowerPoint khác) mà bạn muốn hành động siêu kết nối đến.

   Lưu ý: Để nối kết đến một tệp do một chương trình khác tạo ra, chẳng hạn như tệp Microsoft Office Word hoặc Microsoft Office Excel, trong danh sách Siêu kết nối đến, hãy bấm vào Tệp Khác.

  • Chọn chạy chương trình, rồi bấm duyệt để định vị chương trình mà bạn muốn chạy.

  • Chọn chạy macro , sau đó chọn macro mà bạn muốn chạy.

   Lưu ý: Thiết đặt chạy macro sẵn dùng chỉ khi bản trình bày chứa macro, và khi bạn lưu bản trình bày, bạn phải lưu nó dưới dạng hiển thị bật bằng PowerPoint Macro. Để biết thêm thông tin về macro, hãy xem chạy macro.

  • Nếu bạn muốn hình dạng mà bạn đã chọn làm nút hành động chịu trách nhiệm sẽ thực hiện một hành động, hãy bấm Hành động của đối tượng, rồi chọn hành động bạn muốn nút thực hiện.

   Lưu ý: Thiết đặt Hành động của đối tượng chỉ sẵn dùng khi bản trình bày của bạn chứa đối tượng OLE.OLE

  • Để phát âm thanh, hãy chọn hộp kiểm Phát âm thanh, rồi chọn âm thanh mà bạn muốn phát.

 2. Khi bạn đã hoàn tất việc chọn hành động của bạn, hãy chọn OK.

Lưu ý: Nếu macro không chạy, đảm bảo rằng PowerPoint đã được bật để chạy macro. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hoặc tắt macro trong tệp Office.

Xem Thêm

Gán hành động vào một hình ảnh hoặc đối tượng OLE

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×