Thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, người dùng trang có thể dùng lệnh Tài liệu mới để nhanh chóng tạo nội dung chuyên môn.

Chọn kiểu nội dung

Để thêm một kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Quan trọng: Để thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, bạn phải có tối thiểu mức cấp phép thiết kế cho danh sách hay thư viện. Bạn cũng cần phải có nhiều kiểu nội dung được bật. Hãy xem bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trong một danh sách hoặc thư viện để biết thêm thông tin.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh. Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , bấm Nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Bấm danh sách hoặc Thư viện trên ruy-băng.

 3. Bấm thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện trên ruy-băng.

  Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng
 4. Trong phần Kiểu nội dung, hãy bấm Thêm từ kiểu nội dung trang hiện có. Nếu Kiểu nội dung không xuất hiện, hãy bấm thiết đặt nâng cao, và bấm dưới cho phép quản lý kiểu nội dung?, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Nếu danh sách hoặc thư viện không được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung, phần Kiểu nội dung sẽ không xuất hiện trên trang thiết đặt cho danh sách hoặc thư viện. Để tìm hiểu cách để cho phép nhiều kiểu nội dung, hãy xem bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trong một danh sách hoặc thư viện.

 5. Bấm vào mũi tên để chọn Nhóm bạn muốn chọn từ danh sách trang chọn kiểu nội dung từ kiểu nội dung trang.

 6. Trong danh sách Sẵn có các kiểu nội dung trang , bấm vào tên của kiểu nội dung mà bạn muốn, sau đó bấm Thêm để di chuyển kiểu nội dung đã chọn vào các kiểu nội dung để thêm danh sách.

 7. Để thêm nhiều kiểu nội dung hơn, hãy lặp lại các bước 5 và 6.

 8. Khi bạn đã chọn xong tất cả các kiểu nội dung muốn thêm, hãy bấm OK.

Kiểu nội dung hoạt động như thế nào trong danh sách và thư viện

Khi bạn thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, bạn cho phép danh sách hoặc thư viện đó có thể chứa các mục thuộc kiểu đó. Ngoài ra, người dùng chỉ cần bấm vào lệnh Tài liệu Mới để tạo một mục kiểu đó. Mỗi danh sách hoặc thư viện có thể chứa nhiều kiểu nội dung và mỗi kiểu nội dung có thể có siêu dữ liệu, chính sách hoặc hành vi duy nhất.

Khi bạn thêm kiểu nội dung trang vào danh sách hoặc thư viện, đó được gọi là kiểu nội dung danh sách. Kiểu nội dung danh sách là con của kiểu nội dung trang mà nó được tạo ra từ đó. Nó thừa kế tất các các thuộc tính của kiểu nội dung trang mẹ, chẳng hạn như mẫu tài liệu, thiết đặt chỉ đọc, dòng công việc và các cột. Nếu kiểu nội dung trang mẹ của kiểu nội dung danh sách được cập nhật, thì kiểu nội dung danh sách con có thể thừa kế các thay đổi này. Có thể tùy chỉnh kiểu nội dung danh sách cho danh sách hoặc thư viện cụ thể mà nó được thêm vào. Các tùy chỉnh này không áp dụng cho kiểu nội dung trang mẹ.

Mối quan hệ kiểu nội dung mẹ/con

Nếu kiểu nội dung con có cùng thuộc tính với kiểu nội dung trang mẹ, thì các thuộc tính đó có thể bị ghi đè lên khi kiểu nội dung danh sách thừa kế các thay đổi từ kiểu mẹ. Nếu kiểu nội dung danh sách có các thuộc tính tùy chỉnh mà kiểu nội dung mẹ không có, thì các tùy chỉnh này không bị ghi đè.

Bạn có thể chỉ rõ thứ tự hiển thị của các kiểu nội dung trên nút Tài liệu Mới cho danh sách hoặc thư viện. Theo mặc định, kiểu nội dung thứ nhất được hiển thị trên nút Tài liệu Mới trở thành kiểu nội dung mặc định cho danh sách hoặc thư viện. Để thay đổi kiểu nội dung mặc định cho danh sách hoặc thư viện, hãy thay đổi kiểu nội dung được hiển thị đầu tiên trên nút Tài liệu Mới. Bạn cũng có thể chỉ rõ bạn có muốn các kiểu nội dung đã được thêm vào danh sách hoặc thư viện sẽ hiển thị trên nút Tài liệu Mới hay không.

Nút tài liệu mới với danh sách thả xuống trên ruy-băng

Để thay đổi thứ tự của các mục trên menu tài liệu mới

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh. Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , bấm Nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Bấm danh sách hoặc Thư viện trên ruy-băng.

 3. Trong phần Kiểu nội dung, hãy bấm thay đổi nút thứ tự và mặc định kiểu nội dung mới. Nếu Kiểu nội dung không xuất hiện, hãy bấm thiết đặt nâng cao, và bấm dưới cho phép quản lý kiểu nội dung?, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Nếu danh sách hoặc thư viện đó không được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung, thì phần Kiểu Nội dung sẽ không xuất hiện trên trang Tùy chỉnh cho danh sách hoặc thư viện đó.

 4. Trong phần Thứ tự Kiểu Nội dung, hãy thực hiện một trong hai bước sau:

  Tài liệu mới thay đổi thứ tự hoặc ẩn màn hình tùy chọn
  • Để loại bỏ kiểu nội dung từ nút Tài liệu Mới cho danh sách hoặc thư viện, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị.

  • Để thay đổi thứ tự xuất hiện của kiểu nội dung trên nút Mới, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh kiểu nội dung đó trong cột Vị trí từ Trên xuống. Sau đó chọn số thứ tự bạn muốn.

 5. Bấm OK.

Khi bạn loại bỏ kiểu nội dung khỏi danh sách hoặc thư viện, người dùng sẽ không còn tạo được mục mới cho kiểu nội dung đó bên trong danh sách hoặc thư viện. Việc loại bỏ kiểu nội dung khỏi danh sách hoặc thư viện không xóa bất kỳ mục nào đã được tạo từ kiểu nội dung đó.

Xóa bỏ một kiểu nội dung

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh. Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , bấm Nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Bấm danh sách hoặc Thư viện trên ruy-băng.

 3. Trong phần Kiểu nội dung, hãy bấm vào tên của kiểu nội dung mà bạn muốn loại bỏ. Nếu Kiểu nội dung không xuất hiện, hãy bấm thiết đặt nâng cao, và bấm dưới cho phép quản lý kiểu nội dung?, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Nếu danh sách hoặc thư viện đó chưa được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung, thì phần Kiểu Nội dung sẽ không xuất hiện trên trang Tùy chỉnh cho danh sách hoặc thư viện đó.

 4. Trong phần Thiết lập, hãy bấm Xóa bỏ kiểu nội dung này.

 5. Khi được hỏi liệu bạn có chắc chắn muốn xóa bỏ kiểu nội dung này không, hãy bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×