Thêm kiểu nội dung hiện có vào danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các kiểu nội dung cho phép tổ chức quy mô tổ chức, quản lý và xử lý nội dung hiệu quả hơn trên một tuyển tập trang. Bằng cách xác định kiểu nội dung cho các loại tài liệu hoặc thông tin sản phẩm, một tổ chức có thể đảm bảo rằng mỗi nhóm các nội dung được quản lý hiệu quả hơn. Bạn có thể thiết lập một danh sách hoặc thư viện để chứa mục của nhiều loại mục hoặc các loại tài liệu bằng cách thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, chẳng hạn như vấn đề hỗ trợ mới hoặc nhà cung cấp mới.

Trong bài viết này

Làm thế nào, nội dung loại hoạt động trong danh sách và thư viện

Thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Thay đổi nút thứ tự hoặc mặc định kiểu nội dung mới

Kiểu nội dung hoạt động như thế nào trong danh sách và thư viện

Nếu bạn có một danh sách hoặc thư viện được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung, bạn có thể thêm kiểu nội dung danh sách hay thư viện này từ nhóm các kiểu nội dung trang, có sẵn cho trang của bạn.

Khi bạn thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, bạn thực hiện có thể có cho danh sách hoặc thư viện để chứa mục thuộc loại đó. Lệnh mới trong danh sách hoặc thư viện cho phép người dùng tạo mục mới của loại đó. Một trong những lợi thế chính của kiểu nội dung cho danh sách và thư viện là chúng làm cho nó có thể có cho một danh sách hoặc thư viện để chứa nhiều mục hoặc tài liệu loại, mỗi đều có thể có siêu dữ liệu duy nhất, chính sách, hoặc hành vi.

Tính kế thừa hoạt động như thế nào cho kiểu nội dung danh sách

Khi một mẫu loại nội dung site được thêm vào danh sách hoặc thư viện, nó là con của kiểu nội dung trang mà nó đã được tạo ra. Kiểu nội dung danh sách này kế thừa tất cả các thuộc tính của trang kiểu nội dung mẹ, chẳng hạn như tài liệu mẫu, thiết đặt chỉ đọc, dòng công việc và cột của nó. Một danh sách kiểu nội dung có thể tùy chỉnh cho các danh sách hoặc thư viện mà nó đã được thêm vào. Các tùy chỉnh không được áp dụng cho kiểu nội dung trang mẹ. Nếu mẹ trang kiểu nội dung cho một kiểu nội dung danh sách được Cập Nhật, con danh sách kiểu nội dung có thể kế thừa những thay đổi này (nếu người duy trì kiểu nội dung trang lựa chọn để áp dụng các bản Cập Nhật cho tất cả các kiểu nội dung con).

Mối quan hệ kiểu nội dung mẹ/con

Nếu bất kỳ thuộc tính danh sách con kiểu nội dung chia sẻ với trang web mẹ nội dung kiểu đã được tùy chỉnh cho kiểu nội dung danh sách, các tùy chỉnh có thể ghi đè khi kiểu nội dung danh sách các thay đổi kế thừa từ kiểu nội dung trang mẹ. Nếu danh sách kiểu nội dung đã được tùy chỉnh với các thuộc tính bổ sung kiểu nội dung mẹ không có (ví dụ: Thêm cột), các tùy chỉnh không được ghi đè khi con danh sách kiểu nội dung kế thừa những thay đổi từ nội dung trang web mẹ nhập.

Đầu trang

Thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Trước khi các kiểu nội dung có thể được thêm vào danh sách hoặc thư viện, trước tiên vào danh sách hoặc thư viện phải được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung. Để biết thêm thông tin về cách cho phép hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trong một danh sách hoặc thư viện, hãy xem các chủ đề trong phần xem thêm. Để thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, bạn phải có tối thiểu mức cấp phép thiết kế cho danh sách hay thư viện.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện đó chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trên Khởi động Nhanh. Nếu tên của danh sách hoặc thư viện không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Trang, rồi bấm vào tên của danh sách hoặc thư viện đó.

 2. Đối với danh sách, hãy bấm tab Danh sách trên Ruy-băng. Đối với thư viện, hãy bấm tab Thư viện.

 3. Đối với danh sách, hãy bấm Thiết đặt Danh sách trên Ruy-băng. Đối với thư viện, hãy bấm Thiết đặt Thư viện.

 4. Trong phần Kiểu Nội dung, hãy bấm Thêm từ kiểu nội dung trang hiện có.

  Lưu ý: Nếu danh sách hoặc thư viện đó không được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung, thì phần Kiểu Nội dung sẽ không xuất hiện trên trang Tùy chỉnh cho danh sách hoặc thư viện đó.

 5. Trong phần Chọn Kiểu Nội dung, ở danh sách Chọn kiểu nội dung Trang từ, hãy bấm vào mũi tên để chọn nhóm kiểu nội dung trang mà bạn muốn chọn từ đó.

 6. Trong danh sách Sẵn có các kiểu nội dung trang , bấm kiểu nội dung mà bạn muốn, sau đó bấm Thêm để di chuyển kiểu nội dung đã chọn vào danh sách kiểu nội dung để thêm .

  Chọn kiểu nội dung

 7. Để thêm kiểu nội dung bổ sung, hãy lặp lại bước 5 và 6.

 8. Khi bạn đã chọn xong tất cả các kiểu nội dung muốn thêm, hãy bấm OK.

Đầu trang

Thay đổi nút thứ tự hoặc mặc định kiểu nội dung mới

Bạn có thể xác định thứ tự mà các kiểu nội dung được hiển thị trên nút mới cho một danh sách hoặc thư viện. Theo mặc định, kiểu nội dung đầu tiên được hiển thị trên nút mới trở thành kiểu nội dung mặc định cho danh sách hoặc thư viện. Để thay đổi kiểu nội dung mặc định cho danh sách hoặc thư viện, hãy thay đổi kiểu nội dung được hiển thị trước tiên trên nút mới . Bạn cũng có thể xác định xem bạn muốn các kiểu nội dung đã được thêm vào danh sách hoặc thư viện được hiển thị trên nút mới .

Loại nội dung mới trên nút Mới

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện bạn muốn thay đổi kiểu nội dung chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trong phần Danh sách hoặc Tài liệu trên Khởi động Nhanh.

 2. Trên ruy-băng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 3. Nếu bạn đang làm việc trong danh sách, hãy bấm Thiết đặt Danh sách.

 4. Nếu bạn đang làm việc trong thư viện tài liệu, hãy bấm Thiết đặt Thư viện.

 5. Trong phần Kiểu Nội dung, hãy bấm Thay đổi thứ tự nút mới và kiểu nội dung mặc định.

  Lưu ý: Nếu danh sách hoặc thư viện đó không được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung, thì phần Kiểu Nội dung sẽ không xuất hiện trên trang Tùy chỉnh cho danh sách hoặc thư viện đó.

 6. Trong phần Thứ tự Kiểu Nội dung, hãy thực hiện một trong hai bước sau:

 7. Để loại bỏ một kiểu nội dung từ nút mới cho danh sách hoặc thư viện, hãy xóa hộp kiểm Visible (hộp kiểm này được chọn theo mặc định).

 8. Để thay đổi thứ tự mà một kiểu nội dung sẽ xuất hiện trên nút mới , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh loại nội dung đó trong cột vị trí từ trên cùng , sau đó chọn số thứ tự bạn muốn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×