Biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ

Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tạo biểu đồ dễ hiểu hơn, bạn có thể thêm tiêu đề, chẳng hạn như tiêu đề biểu đồ và tiêu đề trục vào bất kỳ loại biểu đồ. Tiêu đề trục cũng thường sẵn dùng cho tất cả trục mà có thể được hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D. Một số loại biểu đồ (chẳng hạn như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Bạn không thể thêm tiêu đề trục vào biểu đồ mà không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên bị cắt).

Biểu đồ tán xạ với các tiêu đề trục

Biểu đồ phân tán này hiển thị một tiêu đề được căn giữa ở phía trên biểu đồ, và tiêu đề trục cho cả hai trục ngang và dọc.

Bạn cũng có thể nối kết tiêu đề biểu đồ và trục đến văn bản tương ứng trong trang tính ô bằng cách tạo một tham chiếu tới những ô. Nối kết tiêu đề được tự động Cập Nhật trong biểu đồ khi bạn thay đổi văn bản tương ứng trên trang tính. Nếu bạn không còn muốn hiển thị các tiêu đề, bạn có thể loại bỏ chúng khỏi biểu đồ.

Khi bạn tạo biểu đồ, một hộp tiêu đề biểu đồ xuất hiện bên trên biểu đồ. Bạn có thể chỉ cần chọn hộp này và nhập tiêu đề bạn muốn, định dạng nó theo cách bạn muốn, và di chuyển nó tới một vị trí khác nhau trong biểu đồ.

 1. Bấm vào hộp Tiêu đề Biểu đồ, sau đó nhập tiêu đề.

  Để bắt đầu một dòng mới trong tiêu đề, nhấn Alt+Enter.

 2. Để thay đổi vị trí của tiêu đề, hãy bấm nút Thành phần biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ bên cạnh góc trên bên phải của biểu đồ.

 3. Bấm vào mũi tên bên cạnh Tiêu đề Biểu đồ, sau đó bấm Chồng lấp Được căn giữa hoặc bấm Thêm Tùy chọn để xem các tùy chọn khác.

  Menu mở ra của Tiêu đề Biểu đồ

  Bạn cũng có thể kéo hộp tiêu đề tới vị trí mà bạn muốn.

 4. Để định dạng tiêu đề, bấm chuột phải vào tiêu đề rồi bấm Định dạng Tiêu đề Biểu đồ để chọn các tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trong biểu đồ mà bạn muốn thêm các tiêu đề trục vào.

 2. Bấm nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ bên cạnh góc trên bên phải của biểu đồ.

 3. Chọn hộp Tiêu đề Trục.

  Các tiêu đề trục ngang và dọc chính được thêm vào biểu đồ.

 4. Nếu bạn dùng biểu đồ 3D hoặc nếu biểu đồ đó có các trục ngang hoặc dọc phụ, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tiêu đề Trục rồi bấm Thêm Tùy chọn để chọn tiêu đề trục sâu hoặc trục phụ mà bạn muốn thêm.

  Menu phần mở ra của Tiêu đề Trục

 5. Bấm vào mỗi hộp Tiêu đề Trục xuất hiện trong biểu đồ, sau đó nhập văn bản bạn muốn.

  Để bắt đầu một dòng mới trong tiêu đề, nhấn Shift+Enter.

 6. Để định dạng các tiêu đề trục, bấm chuột phải vào các tiêu đề này rồi bấm Định dạng Tiêu đề Trục để chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn.

Nếu bạn muốn dùng văn bản trên trang tính cho các tiêu đề trục của bạn, bạn có thể nối kết các tiêu đề trục với các ô trang tính có chứa văn bản đó. Các tiêu đề được nối kết sẽ tự động được cập nhật trong biểu đồ khi bạn thay đổi văn bản tương ứng trên trang tính.

 1. Trên biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc trục mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính.

 2. Trên trang tính, bấm vào bên trong thanh công thức, sau đó gõ dấu bằng (=).

 3. Chọn ô trang tính có chứa văn bản mà bạn muốn sử dụng cho tiêu đề trục.

 4. Nhấn ENTER.

Bấm để chọn tiêu đề biểu đồ hoặc tiêu đề trục mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn DELETE. Hoặc làm như sau:

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trong biểu đồ mà bạn muốn thêm các tiêu đề trục vào.

 2. Bấm nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ bên cạnh góc trên bên phải của biểu đồ.

 3. Xóa hộp kiểm cho bất kỳ tiêu đề bạn muốn xóa.

 1. Bấm vào một vị trí bất kỳ trong biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Biểu đồ.

  Ảnh Ribbon

 3. Bấm Tiêu đề Xếp chồng Ở giữa hoặc Bên trên Biểu đồ.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Biểu đồ xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Để bắt đầu một dòng mới, hãy nhấn ENTER. Để chèn dấu ngắt dòng, bấm để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn ngắt dòng, sau đó nhấn ENTER.

 5. Định dạng văn bản trong hộp tiêu đề, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào hộp tiêu đề, sau đó chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

  2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn.

   Bạn cũng có thể sử dụng nút định dạng trên ruy-băng (tabtrang đầu , nhóm phông ). Định dạng tiêu đề toàn bộ, bạn có thể bấm chuột phải vào nó, bấm Định dạng tiêu đề biểu đồvà sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

 • Kích cỡ của hộp tiêu đề điều chỉnh kích cỡ của văn bản. Bạn không thể đổi kích cỡ hộp tiêu đề và nội dung có thể trở nên cắt cụt nếu nó không phù hợp với kích cỡ tối đa.

 • Bạn chỉ có thể thêm một tiêu đề vào biểu đồ. Nếu bạn muốn sử dụng thứ hai tiêu đề hoặc tiêu đề phụ, bạn có thể vẽ một hộp văn bản trên biểu đồ, và di chuyển nó tới vị trí mà bạn muốn (Công cụ biểu đồ, tab bố trí , nhóm chèn , Hộp văn bản).

 • Theo cách thủ công, bạn có thể di chuyển tiêu đề vào vị trí khác bằng cách kéo vào hộp tiêu đề vào vị trí mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trong biểu đồ mà bạn muốn thêm các tiêu đề trục vào.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Trục.

  Ảnh Ribbon

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm tiêu đề vào trục ngang (thể loại) chính, hãy bấm Tiêu đề Trục Ngang Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Nếu biểu đồ có trục ngang phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Ngang Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục đứng (giá trị) chính, hãy bấm Tiêu đề trục dọc chính hoặc Tiêu đề trục đứng phụ, sau đó bấm Tùy chọn mà bạn muốn.

   Nếu biểu đồ có trục đứng phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Đứng Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục sâu (chuỗi), hãy bấm Tiêu đề Trục Sâu Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3-D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3-D.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Trục xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Để bắt đầu một dòng mới, hãy nhấn ENTER. Để chèn dấu ngắt dòng, bấm để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn ngắt dòng, sau đó nhấn ENTER.

 5. Định dạng văn bản trong hộp tiêu đề, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào hộp tiêu đề, sau đó chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

  2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn.

   Bạn cũng có thể sử dụng nút định dạng trên ruy-băng (tabtrang đầu , nhóm phông . Định dạng tiêu đề toàn bộ, bạn có thể bấm chuột phải vào nó, bấm Định dạng tiêu đề trụcvà sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn chuyển sang một loại biểu đồ khác vốn không hỗ trợ tiêu đề trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn), thì tiêu đề trục sẽ không còn được hiển thị. Tiêu đề sẽ được hiển thị lại khi bạn chuyển trở lại về loại biểu đồ có hỗ trợ tiêu đề trục.

   • Tiêu đề trục hiển thị cho trục phụ sẽ bị mất khi bạn chuyển sang loại biểu đồ vốn không hiển thị trục phụ.

 1. Trên một biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc tiêu đề trục mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính.

 2. Trên trang tính, hãy bấm vào trong thanh công thức, sau đó gõ dấu bằng (=).

 3. Chọn ô trang tính chứa dữ liệu hoặc văn bản mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của mình.

  Bạn cũng có thể nhập tham chiếu tới ô trang tính trong thanh công thức. Nhập cả dấu bằng, tên trang tính, tiếp theo là dấu chấm than; ví dụ, =Trang_tính1!F2

 4. Nhấn ENTER.

 1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để loại bỏ tiêu đề biểu đồ, trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , hãy bấm Tiêu đề biểu đồ, sau đó bấm không có.

   Ảnh Ribbon

  • Để loại bỏ một tiêu đề trục, trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm Tiêu đề trục, bấm vào loại tiêu đề trục mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm không có.

  • Để nhanh chóng loại bỏ một tiêu đề biểu đồ hoặc trục, bấm vào tiêu đề, và sau đó nhấn phím DELETE. Bạn có thể thể bấm chuột phải vào tiêu đề biểu đồ hoặc trục và sau đó bấm xóa.

  • Để loại bỏ tiêu đề biểu đồ hoặc trục ngay lập tức sau khi bạn thêm này, bạn có thể bấm hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, hoặc bạn có thể nhấn CTRL + Z.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào sơ đồ của bạn.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ > Tiêu đề biểu đồ, sau đó bấm vào tùy chọn tiêu đề mà bạn muốn.

 4. Nhập tiêu đề vào hộp Tiêu đề biểu đồ .

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào mỗi trục trong biểu đồ. Tiêu đề trục cũng thường sẵn dùng cho tất cả trục mà có thể được hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D.

Một số loại biểu đồ (chẳng hạn như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ mà không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) không thể hiển thị tiêu đề trục hoặc.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ > Tiêu đề trục, rồi chọn một tùy chọn tiêu đề trục.

 4. Nhập văn bản vào hộp Tiêu đề trục .

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào sơ đồ của bạn.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

Hãy làm theo các bước sau để thêm tiêu đề vào sơ đồ của bạn trong Excel hoặc Mac 2011, Word cho Mac 2011, và PowerPoint cho Mac 2011.

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới nhãn, hãy bấm Tiêu đề biểu đồ, sau đó bấm mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề biểu đồ , sau đó nhập tiêu đề biểu đồ.

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào mỗi trục trong biểu đồ. Tiêu đề trục cũng thường sẵn dùng cho tất cả trục mà có thể được hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D.

Một số loại biểu đồ (chẳng hạn như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ mà không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) không thể hiển thị tiêu đề trục hoặc.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới nhãn, bấm Tiêu đề trục, trỏ tới trục mà bạn muốn thêm tiêu đề vào và sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề Trục, rồi nhập tiêu đề trục.

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Xem thêm

Thay đổi vị trí của tiêu đề trong biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×