Thêm hoặc xóa bỏ các hàng và cột trong bảng

Thêm hoặc xóa bỏ các hàng và cột trong bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng công cụ bảng để dễ dàng thêm và xóa bỏ hàng và cột trong PowerPoint.

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm hàng phía trên ô đã chọn, bấm Chèn ở trên.

  • Để thêm hàng phía dưới ô đã chọn, bấm Chèn bên dưới.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: 

   • Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, bằng cách dùng chuột, kéo để chọn số bằng nhau hàng với số mà bạn muốn thêm, sau đó bấm Chèn ở trên hoặc Chèn ở dưới. Ví dụ, chọn ba hàng hiện có, bấm Chèn ở trên hoặc Chèn bên dướivà ba nhiều hàng sẽ được thêm.

   • Để thêm một hàng vào cuối bảng, bấm vào ô ngoài cùng bên phải của hàng cuối cùng, sau đó nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng ở bên phải hoặc trái của cột mà bạn muốn cột mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm cột vào bên trái của ô đã chọn, hãy bấm Chèn bên trái.

  • Để thêm cột vào bên phải của ô đã chọn, hãy bấm Chèn bên phải.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: Để thêm nhiều cột cùng một lúc, bằng cách dùng chuột, kéo để chọn số bằng nhau cột với số mà bạn muốn thêm, sau đó bấm Chèn trái hoặc Chèn bên phải. Ví dụ, chọn ba cột hiện có, bấm Chèn trái hoặc Chèn bên phảivà ba thêm cột sẽ được thêm.

Xóa bỏ hàng hoặc cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , bấm xóa bỏ, sau đó bấm Xóa cột hoặc Xóa bỏ hàng.

  Xóa cột hoặc hàng

Xóa bảng

 1. Bấm vào bảng để chọn nó.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , bấm xóa bỏ, rồi bấm Xóa bỏ bảng hoặc nhấn phím DELETE trên bàn phím của bạn.

  Xóa bảng

Xem thêm

Phối, phân tách hoặc xóa các ô của bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Thêm bảng vào trang chiếu

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn hàng.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng và cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

  • Để thêm hàng phía trên hàng đã chọn, hãy bấm Chèn ở trên.

  • Để thêm một hàng bên dưới hàng đã chọn, hãy bấm Chèn bên dưới.

   Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, hãy chọn số hàng mà bạn muốn thêm, sau đó bấm Chèn trên hoặc Chèn dưới.

Mẹo: Để thêm một hàng vào cuối bảng, bấm vào ô cuối cùng của hàng cuối cùng, sau đó nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột ở bên trái hoặc bên phải của vị trí bạn muốn cột mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn cột.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng và cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

  • Để thêm cột vào bên trái của cột đã chọn, hãy bấm Chèn bên trái.

  • Để thêm cột vào bên phải của cột đã chọn, hãy bấm Chèn bên phải.

   Để thêm nhiều cột cùng một lúc, chọn số cột mà bạn muốn thêm, sau đó bấm Chèn trái hoặc Chèn bên phải.

Xóa một cột hoặc hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn cột hoặc Hàng chọn.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , bấm vào mũi tên bên dưới xóa bỏ.

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa một cột, bấm Xóa cột hoặc nhấn phím BACKSPACE.

  • Để xóa bỏ một hàng, bấm Xóa hàng hoặc nhấn phím BACKSPACE.

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm hàng phía trên ô đã chọn, bấm Chèn ở trên.

  • Để thêm hàng phía dưới ô đã chọn, bấm Chèn bên dưới.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: 

   • Để thêm một hàng vào cuối bảng, bạn có thể bấm vào ô ngoài cùng bên phải của hàng cuối cùng, sau đó nhấn TAB.

   • PowerPoint Online không thể thêm nhiều hàng hoặc cột cùng một lúc.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng ở bên phải hoặc trái của cột mà bạn muốn cột mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm cột vào bên trái của ô đã chọn, hãy bấm Chèn bên trái.

  • Để thêm cột vào bên phải của ô đã chọn, hãy bấm Chèn bên phải.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: PowerPoint Online không thể thêm nhiều hàng hoặc cột cùng một lúc.

Xóa bỏ hàng hoặc cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , bấm xóa bỏ, sau đó bấm Xóa cột hoặc Xóa bỏ hàng.

  Xóa cột hoặc hàng

Xóa bảng

 1. Bấm vào một nơi nào đó trong bảng.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , bấm xóa bỏ, sau đó bấm Xóa bảng.

  Xóa bảng

Xem thêm

Phối, phân tách hoặc xóa các ô của bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Thêm bảng vào trang chiếu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×