Thêm hoặc xóa điều chỉnh núm điều khiển để bạn có thể thay đổi hình ảnh của đại cương

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm hoặc xóa điều chỉnh núm điều khiển chỉ nếu bạn đang làm việc trên một ấn phẩm in.

  1. Chọn ảnh.

  2. Trên menu sắp xếp , trỏ tới Ngắt dòng văn bản và đảm bảo rằng tùy chọn hình vuông không được chọn.

  3. Trên menu sắp xếp , trỏ tới Ngắt dòng văn bản, sau đó bấm Sửa điểm ngắt dòng.

  4. Trên viền của ảnh, đặt con trỏ nơi bạn muốn thêm điều khiển mới.

  5. Nhấn giữ phím CTRL và sau đó bấm vào nơi bạn muốn thêm một núm điều khiển mới.

Lưu ý: Để xóa một núm điều khiển, nhấn giữ phím CTRL + SHIFT và bấm núm điều khiển.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×