Thêm hoặc xóa điều chỉnh núm điều khiển để bạn có thể thay đổi hình ảnh của đại cương

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  1. Chọn ảnh.

  2. Trên trang đầu tab, hãy bấm Ngắt dòng văn bản > Sửa điểm ngắt dòng.

  3. Trên viền của ảnh, đặt con trỏ nơi bạn muốn thêm điều khiển mới.

  4. Nhấn giữ phím Ctrl và sau đó bấm vào nơi bạn muốn thêm một núm điều khiển mới.

Lưu ý: Để xóa một núm điều khiển, nhấn giữ phím Ctrl + Shift và bấm núm điều khiển.

Bạn có thể thêm hoặc xóa điều chỉnh núm điều khiển chỉ nếu bạn đang làm việc trên một ấn phẩm in.

  1. Chọn ảnh.

  2. Trên menu sắp xếp , trỏ tới Ngắt dòng văn bản, và đảm bảo rằng tùy chọn hình vuông không được chọn.

  3. Trên menu sắp xếp , trỏ tới Ngắt dòng văn bản, sau đó bấm Sửa điểm ngắt dòng.

  4. Trên viền của ảnh, đặt con trỏ nơi bạn muốn thêm điều khiển mới.

  5. Nhấn giữ phím Ctrl và sau đó bấm vào nơi bạn muốn thêm một núm điều khiển mới.

Lưu ý: Để xóa một núm điều khiển, nhấn giữ phím Ctrl + Shift và bấm núm điều khiển.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×