Hoạt hình, video & âm thanh

Thêm hoặc xóa âm thanh trong bản trình bày PowerPoint

Thêm hoặc xóa âm thanh trong bản trình bày PowerPoint

Bạn có thể thêm âm thanh, như âm nhạc, tường thuật hoặc các đoạn âm thanh vào bản trình bày PowerPoint. Để ghi và nghe âm thanh bất kỳ, máy tính của bạn phải được trang bị thẻ âm thanh, micrô và loa.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

2:00

Thêm âm thanh từ PC

 1. Chọn Chèn > Âm thanh.

 2. Chọn Âm thanh trên PC của tôi.

 3. Trong hộp thoại Chèn âm thanh, chọn tệp âm thanh bạn muốn thêm.

 4. Chọn Chèn.

Ghi âm

 1. Chọn Chèn > Âm thanh.

 2. Chọn Ghi âm.

 3. Nhập tên cho tệp âm thanh, chọn Ghi, rồi nói.

  Lưu ý: Thiết bị của bạn phải bật micrô để ghi âm.

 4. Để xem lại bản ghi, bạn hãy chọn Dừng, rồi chọn Phát.

 5. Chọn Ghi để ghi lại clip hoặc chọn OK nếu bạn đã cảm thấy hài lòng.

 6. Để di chuyển clip, hãy chọn và kéo biểu tượng âm thanh tới nơi bạn muốn clip phát trên trang chiếu.

  Nếu bạn sử dụng nhiều tệp âm thanh cho mỗi trang chiếu, chúng tôi khuyên bạn nên đặt biểu tượng âm thanh vào cùng một điểm trên trang chiếu để dễ tìm thấy điểm đó.

 7. Chọn Phát.

Thay đổi các tùy chọn phát lại

Chọn biểu tượng âm thanh, rồi chọn tab Phát lại công cụ âm thanh. Sau đó, chọn tùy chọn bạn muốn sử dụng:

 • Để cắt tỉa âm thanh, chọn Cắt tỉa, rồi sử dụng các con trượt màu đỏ và màu lục để cắt tỉa tệp âm thanh theo đó.

 • Để tăng dần hoặc giảm dần âm thanh, hãy thay đổi số trong các hộp Thời lượng tăng/giảm dần.

 • Để điều chỉnh âm lượng, chọn Âm lượng, rồi chọn cài đặt bạn muốn.

 • Để chọn cách bắt đầu tệp âm thanh, hãy chọn mũi tên thả xuống, rồi chọn một tùy chọn:

  • Theo trình tự bấm: Tự động phát tệp âm thanh khi bấm.

  • Tự động: Tự động phát khi bạn tới trang chiếu chứa tệp âm thanh.

  • Khi bấm chuột: Chỉ phát âm thanh khi bấm vào biểu tượng.

 • Để chọn cách phát âm thanh trong bản trình bày, hãy chọn một tùy chọn:

  • Phát trên khắp các trang chiếu: Phát một tệp âm thanh trên mọi trang chiếu.

  • Lặp đến khi ngừng: Phát một tệp âm thanh theo vòng lặp cho tới khi tệp đó được ngừng theo cách thủ công bằng cách bấm vào nút Phát/Tạm dừng.

 • Để phát âm thanh liên tục trên mọi trang chiếu trong nền, chọn Phát trong nền.

Xóa âm thanh

Để xóa clip âm thanh, chọn biểu tượng âm thanh trên trang chiếu, rồi nhấn Delete.

Bạn muốn làm gì?

 1. Trong dạng xem Thường, hãy bấm trang chiếu bạn muốn thêm âm thanh vào đó.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Đa phương tiện, bấm vào mũi tên phía dưới Âm thanh.

  Menu Âm thanh

 3. Trong danh sách, bấm vào Âm thanh từ tệp hoặc Âm thanh Clip Art, định vị và chọn clip âm thanh mà bạn muốn, rồi bấm vào Chèn.

  Biểu tượng âm thanh và điều khiển xuất hiện trên trang chiếu.

  Biểu tượng âm thanh và điều khiển

 4. Trong chế độ xem Thường hoặc dạng xem Trình Chiếu, bấm vào biểu tượng rồi bấm vào Phát để phát nhạc hoặc âm thanh khác.

 1. Trong dạng xem Thường, hãy bấm trang chiếu bạn muốn thêm âm thanh vào đó.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Đa phương tiện, bấm vào mũi tên phía dưới Âm thanh.

  Menu Âm thanh

 3. Trong danh sách, bấm vào Ghi Âm thanh.

  Hộp thoại Ghi Âm thanh sẽ mở.

 4. Trong hộp thoại Ghi Âm thanh, bấm vào Ghi Nút Ghi Âm thanh trong PowerPoint , rồi bắt đầu nói hoặc phát âm thanh của riêng bạn.

 5. Bấm Dừng Nút Ngừng trong hộp thoại Ghi Âm thanh khi bạn đã ghi xong. Gán tên cho bản ghi.

  Bấm Phát Nút Phát trong hộp thoại Ghi Âm thanh để nghe bản ghi. Nếu bạn đã hài lòng, hãy bấm vào </c0>OK</c0> để lưu bản ghi và chèn bản ghi vào trang chiếu. Nếu bạn chưa hài lòng, hãy lặp lại bước 4 và 5.

  Biểu tượng âm thanh và điều khiển xuất hiện trên trang chiếu:

  Biểu tượng âm thanh và điều khiển

 6. Trong chế độ xem Thường hoặc dạng xem Trình Chiếu, bấm vào biểu tượng rồi bấm vào Phát để phát nhạc hoặc âm thanh khác.

 1. Trên trang chiếu, chọn biểu tượng clip âm thanh Biểu tượng clip âm thanh .

 2. Bên dưới Công cụ Âm thanh, trên tab Phát lại, trong nhóm Tùy chọn Âm thanh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để bắt đầu clip âm thanh tự động khi bạn hiển thị trang chiếu, trong danh sách Bắt đầu, bấm vào Tự động.

  • Để bắt đầu clip âm thanh theo cách thủ công khi bạn bấm vào clip âm thanh đó trên trang chiếu, trong danh sách Bắt đầu, bấm vào Khi Bấm.

  • Để phát một clip âm thanh khi bạn bấm qua các trang chiếu trong bản trình bày, trong danh sách Bắt đầu, chọn Phát qua trang chiếu.

  • Để phát liên tục một clip âm thanh cho đến khi bạn dừng, hãy chọn hộp kiểm Lặp đến khi Bị ngừng.

   Lưu ý: Khi bạn lặp một âm thanh, âm thanh đó sẽ phát liên tục cho đến khi bạn chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

 • Trên trang chiếu, bấm vào nút Phát/Tạm dừng bên dưới biểu tượng âm thanh.

  Phát clip âm thanh của bạn

Quan trọng: Chỉ sử dụng tùy chọn này khi bạn đặt clip âm thanh tự động phát hoặc nếu bạn đã tạo một số loại điều khiển khác, chẳng hạn như trình kích hoạt, để bấm và phát clip. (Trình kích hoạt là một đối tượng trên trang chiếu, như ảnh, hình, nút, đoạn văn bản hay hộp văn bản có khả năng kích hoạt một hành động khi bạn bấm vào.) Lưu ý rằng biểu tượng âm thanh sẽ luôn hiển thị trừ khi được bạn kéo ra khỏi trang chiếu.

 1. Bấm vào biểu tượng clip âm thanh Biểu tượng clip âm thanh .

 2. Bên dưới Công cụ Âm thanh, trên tab Phát lại, trong nhóm Tùy chọn Âm thanh, chọn hộp kiểm Ẩn Trong khi Chiếu hình.

Để xóa clip nhạc hay một âm thanh khác trong PowerPoint, hãy thực hiện như sau:

 1. Định vị trang chiếu chứa âm thanh bạn muốn xóa.

 2. Trong dạng xem Thường, bấm vào biểu tượng âm thanh Biểu tượng clip âm thanh hoặc biểu tượng CD Ảnh biểu tượng , rồi nhấn Delete.

Bạn muốn làm gì?

 1. Trong dạng xem Thường, hãy bấm trang chiếu bạn muốn thêm âm thanh vào đó.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Clip Phương tiện, bấm vào mũi tên phía dưới Âm thanh.

  Menu Âm thanh

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm âm thanh từ máy tính của bạn hoặc chia sẻ trên mạng, hãy bấm vào Âm thanh từ Tệp, định vị thư mục chứa tệp rồi bấm đúp vào tệp bạn muốn thêm.

  • Để thêm âm thanh từ clip art, bấm vào Âm thanh từ Clip Organizer, định vị clip âm thanh mà bạn muốn sử dụng trong ngăn tác vụ Clip Art, rồi bấm để thêm vào trang chiếu.

  • Để phát âm thanh từ CD chạy trên máy tính của bạn, hãy bấm vào Phát Rãnh Âm thanh từ CD, chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cùng các tùy chọn phát khác rồi bấm vào OK.

  • Để ghi và thêm âm thanh của riêng bạn, hãy bấm vào Ghi Âm thanh, rồi trong hộp thoại, bấm vào nút Ghi Nút Ghi Âm thanh trong PowerPoint để bắt đầu nói hoặc phát âm thanh của riêng bạn.

  Biểu tượng âm thanh Ảnh biểu tượng xuất hiện trên trang chiếu.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn biểu tượng âm thanh Ảnh biểu tượng .

 2. Bên dưới Công cụ Âm thanh, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn Âm thanh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để bắt đầu clip âm thanh tự động khi bạn hiển thị trang chiếu, trong danh sách Phát Âm thanh, hãy bấm vào Tự động.

  • Để bắt đầu clip âm thanh theo cách thủ công khi bạn bấm vào clip âm thanh đó trên trang chiếu, trong danh sách Phát Âm thanh, hãy bấm vào Khi Được bấm.

  • Để phát một clip âm thanh khi bạn bấm qua các trang chiếu trong bản trình bày, trong danh sách Phát Âm thanh, hãy bấm vào Phát qua trang chiếu.

  • Để phát liên tục một clip âm thanh cho đến khi bạn dừng, hãy chọn Lặp đến khi Bị ngừng.

   Lưu ý: Khi bạn lặp một âm thanh, âm thanh đó sẽ phát liên tục cho đến khi bạn chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

Để lặp lại một âm thanh cho đến khi bạn ngừng hoặc phát âm thanh đó trong toàn bộ thời lượng của bản trình bày, bạn cần chỉ định các tùy chọn ngừng.

 1. Để điều chỉnh các cài đặt về thời gian ngừng tệp âm thanh, trên tabHoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

  Ảnh tab Hoạt hình

 2. Trong Hoạt hình Tùy chỉnhngăn tác vụ, bấm vào mũi tên phía bên phải của âm thanh được chọn trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, rồi bấm vào Tùy chọn Hiệu ứng.

 3. Trên tab Hiệu ứng, bên dưới Ngừng phát, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để ngừng tệp âm thanh bằng một thao tác bấm chuột trên trang chiếu, hãy bấm vào Khi Bấm.

  • Để ngừng tệp âm thanh sau trang chiếu này, hãy bấm vào Sau trang chiếu hiện tại.

  • Để phát tệp âm thanh trong một vài trang chiếu, hãy bấm vào Sau, rồi đặt tổng số trang chiếu sẽ phát tệp đó.

   Lưu ý: Đối với hai tùy chọn cuối cùng ở trên, âm thanh sẽ có thời lượng tương tự như thời gian hiển thị đã chỉ định của các trang chiếu. Bạn có thể xem thời lượng của tệp âm thanh trên tab Cài đặt Âm thanh, bên dưới Thông tin.

 • Trên trang chiếu, bấm đúp vào biểu tượng âm thanh Ảnh biểu tượng .

Quan trọng: Chỉ sử dụng tùy chọn này khi bạn đặt âm thanh tự động phát hoặc nếu bạn đã tạo một số loại điều khiển khác, chẳng hạn như trình kích hoạt, để bấm và phát âm thanh. (Trình kích hoạt là công cụ nằm trên trang chiếu, chẳng hạn như ảnh, hình, nút, đoạn văn bản hay hộp văn bản sẽ kích hoạt một hành động khi bạn bấm vào.) Lưu ý rằng biểu tượng âm thanh sẽ luôn hiển thị trong dạng xem Thường trừ khi được bạn kéo ra khỏi trang chiếu.

 1. Bấm vào biểu tượng âm thanh Ảnh biểu tượng .

 2. Bên dưới Công cụ Âm thanh, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn Âm thanh, chọn hộp kiểm Ẩn Trong khi Chiếu hình.

 1. Bấm vào trang chiếu chứa âm thanh bạn muốn xóa.

 2. Trong dạng xem Thông thường, bấm vào biểu tượng âm thanh Ảnh biểu tượng hoặc biểu tượng CD Ảnh biểu tượng , rồi nhấn DELETE.

  Để xóa nhiều âm thanh, hãy lặp lại bước 1 và 2 cho từng trang chiếu có chứa tệp âm thanh bạn muốn xóa.

Bạn có thể thêm âm thanh, như âm nhạc, tường thuật hoặc các đoạn âm thanh vào bản trình bày PowerPoint. Để ghi và nghe âm thanh bất kỳ, máy tính của bạn phải được trang bị thẻ âm thanh, micrô và loa.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

2:00

Để thêm nhạc hoặc clip âm thanh khác vào trình chiếu của bạn, hãy chọn trang chiếu bạn muốn, rồi bấm vào Chèn > Âm thanh. Bạn có thể thêm âm thanh vào một trang chiếu duy nhất, phát âm thanh tự động khi một trang chiếu xuất hiện hoặc thêm bài hát phát làm nhạc nền trong toàn bộ bản trình bày.

Bạn có thể thêm nội dung tường thuật hoặc bình luận của riêng mình vào toàn bộ bản trình bày bằng cách ghi nội dung đó trên tab Trình chiếu. Xem mục Ghi trình chiếu của bạn để biết thêm thông tin.

Thêm âm thanh vào một trang chiếu duy nhất

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu bạn muốn, rồi bấm vào Chèn > Âm thanh.

  Menu Chèn âm thanh với các lựa chọn âm thanh từ tệp và trình duyệt âm thanh
 2. Bấm vào Trình duyệt âm thanh để chèn âm thanh từ iTunes hoặc Âm thanh từ tệp để chèn clip âm thanh từ máy tính của bạn.

 3. Chọn clip âm thanh. Trên tab Định dạng âm thanh, chọn các tùy chọn âm thanh bạn muốn.

  Các tùy chọn âm thanh ở bên phải tab Định dạng âm thanh
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thay đổi hoặc sửa đổi biểu tượng tệp âm thanh tiêu chuẩn, hãy dùng các nút định dạng ảnh trên tab Định dạng âm thanh để thêm khung, viền hoặc hiệu ứng định dạng khác cho biểu tượng âm thanh.

  Điều khiển âm thanh với biểu tượng loa được chọn

Xem trước âm thanh

 • Trên trang chiếu, chọn biểu tượng âm thanh, rồi bấm vào Phát/Tạm dừng bên dưới biểu tượng âm thanh.

  Biểu tượng Âm thanh và điều khiển phát lại trong PowerPoint for Mac 2011

Phát âm thanh tự động khi một trang chiếu xuất hiện

Theo mặc định, trong quá trình trình chiếu, âm thanh sẽ phát khi bạn bấm chuột. Bạn có thể thay đổi để âm thanh tự động phát ngay khi trang chiếu xuất hiện.

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu bạn muốn, rồi thêm clip âm thanh nếu bạn chưa thêm.

 2. Trên tab Định dạng âm thanh, ở bên phải, bấm vào Bắt đầu > Tự động.

  Tùy chọn âm thanh để bắt đầu tự động

Thêm âm thanh sẽ phát trong toàn bộ bản trình bày của bạn

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày của bạn, rồi thêm clip âm thanh nếu bạn chưa làm điều đó.

 2. Trên tab Định dạng âm thanh, ở bên phải, bấm vào Phát khi chạy trang chiếu.

  Tùy chọn âm thanh để phát nhạc liên tục trên tất cả các trang chiếu

Thêm âm thanh sẽ phát liên tục

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu bạn muốn, rồi thêm clip âm thanh nếu bạn chưa thêm.

 2. Trên tab Định dạng âm thanh, ở bên phải, bấm vào Lặp đến khi bị ngừng.

  (Được dùng riêng rẽ, tùy chọn này có nghĩa là âm thanh lặp sẽ được phát trong khi trang chiếu chứa âm thanh đó đang được hiển thị. Khi kết hợp Lặp đến khi bị ngừng với Phát khi chạy trang chiếu, âm thanh lặp sẽ tiếp tục phát trong toàn bộ bản trình bày.)

Ẩn biểu tượng Âm thanh

 1. Bấm vào biểu tượng clip âm thanh. Biểu tượng Âm thanh cho biết trạng thái hiện diện của clip âm thanh trên trang chiếu trong PowerPoint 2016 for Mac

 2. Trên dải băng PowerPoint, trên tab Phát lại, chọn hộp kiểm Ẩn trong khi trình chiếu.

  Chỉ sử dụng tùy chọn này nếu bạn đặt clip âm thanh tự động phát. Lưu ý rằng biểu tượng âm thanh sẽ luôn hiển thị, trừ khi được bạn kéo ra khỏi trang chiếu.

Xem thêm

Ghi trình chiếu của bạn

Để phát nhạc hoặc âm thanh khác trong toàn bộ bản trình bày, hãy thiết lập từ tab Định dạng âm thanh.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Đi đến tab Trang đầu, bấm vào Phương tiện > Trình duyệt âm thanh, rồi chọn iTunes hoặc GarageBand.

  Mở trình duyệt âm thanh
 2. Chọn tệp âm thanh của bạn, rồi kéo vào trang chiếu đầu tiên.

  Trình duyệt phương tiện

  Mẹo:   Để xem trước bài hát, hãy bấm đúp vào bài hát đó.

 3. Khi đã chọn biểu tượng loa ngoài, bấm vào tab Định dạng âm thanh, rồi bấm Bắt đầu > Phát khi chạy trang chiếu.

  Biểu tượng Âm thanh

  Chọn Phát khi chạy trang chiếu

  Mẹo:   Nếu bản trình bày của bạn dài hơn âm thanh, hãy lặp lại âm thanh bằng cách bấm vào Tùy chọn phát lại > Lặp đến khi bị ngừng.

  Lặp đến khi bị ngừng

  Mẹo:   Để ẩn biểu tượng âm thanh, hãy chọn Ẩn biểu tượng trong khi trình chiếu.

  Ẩn biểu tượng trong khi trình chiếu

Bài viết liên quan

Ghi âm

Ghi trình chiếu

Không hỗ trợ thêm âm thanh vào trang chiếu trong PowerPoint Online.

Nếu bạn muốn thêm tính năng này vào PowerPoint Online, vui lòng đi đến hộp đề xuất của chúng tôi và bình chọn cho tính năng đó.

Xem thêm

Tự động phát nhạc hoặc âm thanh khác khi trang chiếu xuất hiện 

Phát nhạc trên nhiều trang chiếu trong trình chiếu của bạn

Ghi trình chiếu kèm theo tường thuật và định giờ trang chiếu 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×