Thêm hoặc thay đổi các thể loại trong thư mục Site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư mục Site cung cấp một vị trí trung tâm từ đó, bạn có thể xem và sắp xếp tất cả các trang Web được liên kết với một trang cổng thông tin. Để sắp xếp và hiển thị các trang theo cách có ý nghĩa, bạn có thể tạo các thể loại để nhóm các site. Khi trang cổng thông tin của bạn phát triển và tổ chức của bạn thay đổi, bạn có thể muốn thực hiện thay đổi thành các thể loại trong thư mục Site. Bạn có thể thay đổi hoặc xóa các thể loại mặc định trong thư mục Site để phù hợp với tổ chức cấu trúc hoặc quy trình kinh doanh của bạn.

Lưu ý: Sau khi bạn thay đổi thể loại hoặc thêm phần đặt câu mới, bạn phải chỉnh sửa tất cả các trang hiện có để đảm bảo rằng chúng trong các thể loại chính xác. Ngoài ra, đảm bảo rằng các thể loại mới hoặc thay đổi sẵn dùng trên trang tạo trang.

Thêm một thể loại mới vào thư mục Site

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để mở thư mục Site.

 2. Trong thư mục Site, bấm vào menu Hành động trang , hãy bấm Sửa trang.

 3. Trong phần thể loại , hãy bấm Tạo thể loại mới.

 4. Trên trang tạo cột, nhập tên cho thể loại mới trong hộp tên cột , đảm bảo rằng tùy chọn lựa chọn được chọn, chọn thiết đặt thể loại bổ sung khi cần thiết, sau đó nhập các lựa chọn bạn muốn xem bên dưới đầu đề thể loại.

 5. Hãy đảm bảo rằng hộp kiểm xem thêm về mặc định được chọn, sau đó bấm OK.

 6. Trên trang tùy chỉnh site, trong phần dạng xem , hãy bấm thể loại.

 7. Trong phần cột, sắp xếp các cột bằng cách chọn tùy chọn trong danh sách các vị trí từ bên trái , sau đó bấmOK.

 8. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để trở lại thư mục Site, sau đó bấm phát hành.

Thay đổi các thể loại trong thư mục Site

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để mở thư mục Site.

 2. Trong thư mục Site, bấm menu Hành động trang , sau đó bấm Sửa trang.

 3. Trong phần thể loại , hãy bấm sửa trang và thể loại.

 4. Trên trang site, bấm menu thiết đặt , sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

 5. Trên trang tùy chỉnh site, trong phần cột , bấm vào tên thể loại mà bạn muốn thay đổi.

 6. Trên trang thay đổi cột, thực hiện các thay đổi mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

 7. Trên trang tùy chỉnh site, trong phần dạng xem , hãy bấm thể loại.

 8. Trên trang sửa dạng xem, nếu hộp kiểm tạo này vào dạng xem mặc định được hiển thị, đảm bảo rằng nó được chọn, và sau đó trong phần cột , đảm bảo rằng hộp kiểm cho cột (thể loại) mà bạn đã thay đổi được chọn và là chính xác vị trí trong danh sách các vị trí từ bên trái .

 9. Bấm OK để trở về trang site tùy chỉnh.

 10. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để trở lại thư mục Site, sau đó bấm phát hành.

Xóa thể loại thư mục Site

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để mở thư mục Site.

 2. Trong thư mục Site, bấm menu Hành động trang , sau đó bấm Sửa trang.

 3. Trong phần thể loại , hãy bấm sửa trang và thể loại.

 4. Trên trang site, bấm menu thiết đặt , sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

 5. Trên trang tùy chỉnh site, trong phần cột , bấm vào tên thể loại mà bạn muốn xóa.

 6. Trên trang thay đổi cột, cuộn xuống dưới cùng của trang, sau đó bấm xóa.

 7. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để trở lại thư mục Site, sau đó bấm phát hành.

Thêm hoặc thay đổi thể loại thư mục trang web của một trang web hiện có

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng của trang chủ của trang cổng thông tin, hãy bấm vào trang để mở thư mục Site.

 2. Trên menu Hành động trang , hãy bấm Xem tất cả nội dung trang.

 3. Trên trang tất cả nội dung trang, trong phần liệt kê , hãy bấm site.

 4. Trên trang web, trên menu dạng xem , bấm Tất cả các trang.

 5. Đặt con trỏ trên trang mà bạn muốn thay đổi, bấm mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Sửa mục.

 6. Trên trang site, chọn thể loại mà bạn muốn trang đó được hiển thị, và sau đó bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×