Thêm hoặc loại bỏ viền trang trong Publisher

Thêm hoặc loại bỏ viền trang trong Publisher

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Viền trang có thể cung cấp cho Ấn phẩm khác Flair cũng như thêm một giao diện chuyên nghiệp và cảm nhận. Bạn có thể thêm viền trang vào một trang duy nhất hoặc đến tất cả các trang. Nếu bạn đang thêm viền vào tất cả các trang, bạn cần thêm nó vào trang chính và nó sẽ xuất hiện trên tất cả các trang.

Để thêm viền vào tất cả các trang trong ấn phẩm của bạn, hãy thêm viền vào trang chính.

 1. Bấm thiết kế trang _ GT_ trang chính.

 2. Chọn trang chính của bạn, rồi bấm sửa trangchính.

  Sửa Trang Chính trong Publisher 2013.

 3. Bấm vào trang chủ _ Gt_ hình, và trong phần hình dạng cơ bản , bấm vào hình chữ nhật_ z0z_.

 4. Kéo trên trang để vẽ viền trang.

 5. Bấm chuột phải vào viền, rồi chọn định dạng hình tựđộng.

  Lưu ý: Hãy bảo đảm rằng mục Tô Hình dạng được đặt là Không Tô, nếu không toàn bộ trang sẽ được tô màu.

  Mẹo: Để thêm viền bằng nhau thành cả bên trong và bên ngoài hình chữ nhật thay vì chỉ bên trong, hãy xóa hộp kiểm vẽ viền bên trong khung . Điều này giúp ngăn chặn viền từ các đối tượng chồng lên nhau nằm bên trong hình chữ nhật.

 6. Bấm vào tab màu và đường kẻ, chọn màu và kiểu đường kẻ, rồi bấm OK.

 7. Trên tab trang chính, hãy bấm đóng trangchính.

 1. Với trang được chọn, bấm vào trang chủ _ GT_ hình.

 2. Trong phần hình dạng cơ bản , bấm vào hình chữ nhật_ z0z_,rồi kéo để vẽ viền trang.

  Quan trọng: Nếu đã có những điều trên trang, chẳng hạn như ảnh hoặc hộp văn bản, hãy gửi hình chữ nhật sang mặt sau bằng cách chọn hình chữ nhật và bấm vào gửi đến phần lùi _ chuyển đến gửi để quay lại. Điều này sẽ đặt mọi thứ trên đầu hình chữ nhật.

 3. Bấm chuột phải vào viền, rồi chọn định dạng hình tựđộng.

  Lưu ý: Hãy bảo đảm rằng mục Tô Hình dạng được đặt là Không Tô, nếu không toàn bộ trang sẽ được tô màu.

  Mẹo: Để thêm viền bằng nhau thành cả bên trong và bên ngoài hình chữ nhật thay vì chỉ bên trong, hãy xóa hộp kiểm vẽ viền bên trong khung .

 4. Bấm vào tab màu và đường kẻ, chọn màu và kiểu đường kẻ, rồi bấm OK.

 1. Với trang được chọn, bấm vào trang chủ _ GT_ hình.

 2. Trong phần hình dạng cơ bản , bấm vào hình chữ nhật_ z0z_,rồi kéo để vẽ viền trang.

 3. Bấm chuột phải vào viền, rồi chọn định dạng hình tựđộng.

 4. Bấm vào tab màu và đường kẻ, rồi bấm vào borderart.

 5. Trong danh sách viền có sẵn , hãy bấm vào viền bạn muốn, rồi bấm OK.

Đối với thêm Pizzaz, hãy thêm viền tùy chỉnh từ tệp ảnh, ảnh quét hoặc ảnh mà bạn đã tạo trong một chương trình vẽ. Viền tùy chỉnh của bạn sẽ được lưu trữ với nghệ thuật viền của nhà phát hành.

Lưu ý: Tệp ảnh mà bạn sử dụng cho viền tùy chỉnh phải nhỏ hơn 64 kilobyte (KB).

 1. Bấm vào Borderart và trong hộp thoại xuất hiện, bấm vào tạo tùy chỉnh.

 2. Bấm vào Chọn ảnh.

 3. Trong hộp thoại chèn ảnh , duyệt đến ảnh mà bạn muốn sử dụng, trên máy tính của bạn hoặc từ tìm kiếm hình ảnh.

 4. Bấm vào ảnh, rồi bấm chèn.

 5. Trong hộp thoại tên viền tùy chỉnh , hãy đặt tên cho viền tùy chỉnh của bạn, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Nếu ảnh quá lớn (lớn hơn 64 KB), hoặc nếu nó chứa văn bản, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Nếu điều này xảy ra, hãy chọn một ảnh nhỏ hơn.

 1. Chọn viền.

  Lưu ý: Để loại bỏ viền trên trang chính, hãy bấm trang cái trên tab dạng xem , rồi chọn viền.

 2. Nhấn Delete.

Đầu Trang

Để thêm viền vào tất cả các trang trong ấn phẩm của bạn, hãy thêm viền vào trang chính.

 1. Bấm vào xem trang _ Gt_ Master.

 2. Chọn trang chính của bạn trong ngăn sửa trang chính.

 3. Bấm chèn _ Gt_ ảnh _ GT_ hình tự động _ gt_hình dạng cơ bản _ GT_ hình chữ nhật_ z0z_.

 4. Kéo trên trang để vẽ viền trang.

 5. Bấm chuột phải vào viền, rồi chọn định dạng hình tựđộng.

  Lưu ý: Hãy bảo đảm rằng mục Tô Hình dạng được đặt là Không Tô, nếu không toàn bộ trang sẽ được tô màu.

  Mẹo: Để thêm viền bằng nhau thành cả bên trong và bên ngoài hình chữ nhật thay vì chỉ bên trong, hãy xóa hộp kiểm vẽ viền bên trong khung . Điều này giúp ngăn chặn viền từ các đối tượng chồng lên nhau nằm bên trong hình chữ nhật.

 6. Bấm vào tab màu và đường kẻ, chọn màu và kiểu đường kẻ, rồi bấm OK.

 7. Trên thanh công cụ sửa trang cái, hãy bấm đóng dạng xembản cái.

 1. Với trang được chọn, bấm vào chèn _ Gt_ ảnh _ GT_ hình tự động _ GT_ hình dạng cơ bản _ gt_hình chữ nhật_ z0z_.

 2. Kéo trên trang để vẽ viền trang.

  Quan trọng: Nếu đã có những điều trên trang, chẳng hạn như ảnh hoặc hộp văn bản, hãy gửi hình chữ nhật sang mặt sau bằng cách chọn hình chữ nhật và bấm vào gửi đến phần lùi _ chuyển đến gửi để quay lại. Điều này sẽ đặt mọi thứ trên đầu hình chữ nhật.

 3. Bấm chuột phải vào viền, rồi chọn định dạng hình tựđộng.

  Lưu ý: Hãy bảo đảm rằng mục Tô Hình dạng được đặt là Không Tô, nếu không toàn bộ trang sẽ được tô màu.

  Mẹo: Để thêm viền bằng nhau thành cả bên trong và bên ngoài hình chữ nhật thay vì chỉ bên trong, hãy xóa hộp kiểm vẽ viền bên trong khung .

 4. Bấm vào tab màu và đường kẻ, chọn màu và kiểu đường kẻ, rồi bấm OK.

 1. Với trang được chọn, bấm vào chèn _ Gt_ ảnh _ GT_ hình tự động _ GT_ hình dạng cơ bản _ gt_hình chữ nhật_ z0z_.

 2. Kéo trên trang để vẽ viền trang.

 3. Bấm chuột phải vào viền, rồi chọn định dạng hình tựđộng.

 4. Bấm vào tab màu và đường kẻ, rồi bấm vào borderart.

 5. Trong danh sách viền có sẵn , hãy bấm vào viền bạn muốn, rồi bấm OK.

Đối với thêm Pizzaz, hãy thêm viền tùy chỉnh từ tệp ảnh, ảnh quét hoặc ảnh mà bạn đã tạo trong một chương trình vẽ. Viền tùy chỉnh của bạn sẽ được lưu trữ với nghệ thuật viền của nhà phát hành.

Lưu ý: Tệp ảnh mà bạn sử dụng cho viền tùy chỉnh phải nhỏ hơn 64 kilobyte (KB).

 1. Bấm vào Borderart và trong hộp thoại xuất hiện, bấm vào tạo tùy chỉnh.

 2. Bấm vào Chọn ảnh.

 3. Trong hộp thoại chèn ảnh , duyệt đến ảnh mà bạn muốn sử dụng, trên máy tính của bạn hoặc từ tìm kiếm hình ảnh.

 4. Bấm vào ảnh, rồi bấm chèn.

 5. Trong hộp thoại tên viền tùy chỉnh , hãy đặt tên cho viền tùy chỉnh của bạn, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Nếu ảnh quá lớn (lớn hơn 64 KB), hoặc nếu nó chứa văn bản, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Nếu điều này xảy ra, hãy chọn một ảnh nhỏ hơn.

 1. Chọn viền.

  Lưu ý: Để loại bỏ viền trên trang chính, hãy bấm trang chính trên menu xem , rồi chọn viền.

 2. Nhấn Delete.

Đầu Trang

Xem thêm

Thêm viền quanh hộp văn bản, hình ảnh hoặc đối tượng khác trong Publisher

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×