Thêm hoặc loại bỏ viền trên hộp văn bản, hình dạng hoặc đồ họa SmartArt

Viền ngoài hình dạng cho phép bạn chọn màu sắc, độ dày hoặc kiểu của viền ngoài của hộp văn bản, hình dạng hoặc Đồ họa SmartArt. Bằng cách đặt viền để không dànbài, bạn loại bỏ hoàn toàn viền.

Lưu ý: Nếu bạn đang thay đổi đường viền của Đồ họa SmartArt, hãy chọn đồ họa và tìm viền ngoài hình dạng trên tab định dạng .

Đặt độ dày của đường

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Đi đến định dạng > viền hình dạng, chỉ đến độ dày, rồi chọn độ dày.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy độ dày bạn muốn, hãy chọn Thêm đườngvà đặt độ dày bạn muốn trong hộp chiều rộng .

 1. Chọn hộp văn bản hoặc hình.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Bấm vào tab định dạng , bấm vào viền ngoài hình dạng, trỏ tới dấu gạchnối, rồi bấm vào kiểu bạn muốn.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

 1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.

 2. Trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, trỏ tới Độ dày, chọn Thêm Đường kẻ.

 3. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, dưới Đường, chọn tùy chọn kiểu đường bạn muốn.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc hình.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, sau đó bấm Không Viền.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

Xem thêm

Thêm, thay đổi hoặc xóa viền khỏi các tài liệu hoặc ảnh

Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản

Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính

Loại bỏ hộp văn bản

 1. Chọn hộp văn bản hoặc hình.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày đường bạn muốn.

  Nhóm Kiểu Hình dạng trên tab Định dạng.

  Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hộp văn bản hoặc hình dạng. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình để mở tab Định dạng.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy độ dày bạn muốn, hãy chọn Thêm đườngvà đặt độ dày bạn muốn trong hộp chiều rộng .

 1. Chọn hộp văn bản hoặc hình.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu viền bạn muốn.

  nhóm kiểu hình dạng trên tab định dạng.

  Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hộp văn bản hoặc hình dạng. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình để mở tab Định dạng.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

 1. Chọn hộp văn bản hoặc hình.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Dấu gạch, rồi chọn Xem thêm Đường.

 3. Trong hộp thoại Định dạng Hình, dưới Kiểu Đường kẻ, chọn tùy chọn kiểu đường bạn muốn.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn loại bỏ.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

  Bên dưới Công cụ Vẽ, tab Định dạng trong dải băng của PowerPoint 2010.

  Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hộp văn bản hoặc hình dạng. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình để mở tab Định dạng.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

Xem thêm

Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản

Thêm, thay đổi hoặc xóa viền khỏi tài liệu hay ảnh

Thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản

Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×