Biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong biểu đồ Excel

Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong biểu đồ Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi các con số trong biểu đồ mà bạn đã tạo khác biệt từ chuỗi dữ liệu sang chuỗi dữ liệu khác, hoặc khi bạn có nhiều kiểu dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và khối lượng), bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu này trên trục dọc phụ (giá trị). Thang tỷ lệ của trục dọc phụ cho biết giá trị của các chuỗi dữ liệu liên kết. Trục phụ rất có hiệu quả trong biểu đồ thể hiện sự kết hợp của biểu đồ cột và biểu đồ đường.

Biểu đồ kết hợp với trục phụ

Bạn có thể nhanh chóng hiển thị một biểu đồ như trên bằng cách thay đổi biểu đồ của bạn thành biểu đồ kết hợp.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ mà bạn muốn thay đổi sang biểu đồ kết hợp để hiển thị Công cụ Biểu đồ.

  Tab Thiết kế và Định dạng cho Công cụ Biểu đồ

 2. Bấm vào Thiết kế > Đổi Loại Biểu đồ.

  Nhóm Loại trên tab Thiết kế

 3. Trên tab Tất cả Biểu đồ, chọn Kết hợp, rồi chọn Đường - Cột Liên cụm trên biểu đồ Trục Phụ.

  Biểu đồ kết hợp với trục phụ trên tab Tất cả Biểu đồ

 4. Tại mục Chọn kiểu biểu đồ và trục cho chuỗi dữ liệu của bạn, bạn chọn hộp Trục Phụ cho từng chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, sau đó thay đổi kiểu biểu đồ của chuỗi dữ liệu sang Đường.

 5. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các chuỗi dữ liệu khác đều được hiện là Cột Liên cụm.

  Để trình bày rõ những gì được vẽ trên từng trục dọc, bạn thể có thêm tiêu đề trục.

Thêm tiêu đề trục vào trục dọc

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ, rồi bấm vào Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ .

 2. Chọn hộp Tiêu đề Trục, bấm vào mũi tên bên cạnh, sau đó chọn hộp tiêu đề trục mà bạn muốn thêm.

 3. Trong biểu đồ, bạn lần lượt bấm vào từng tiêu đề trục, sau đó nhập tiêu đề mô tả dữ liệu được vẽ trên trục đó.

Xem Thêm

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Chọn dữ liệu cho biểu đồ

Thay đổi nhãn trục trong biểu đồ

Thêm tiêu đề trục vào biểu đồ

Tìm hiểu thêm về biểu đồ kết hợp:

Khi các giá trị trong biểu đồ 2D rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu hoặc khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và khối lượng), bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu này trên trục (giá trị) dọc phụ. Tỷ lệ của trục dọc phụ phản ánh giá trị của các chuỗi dữ liệu liên kết.

Biểu đồ kết hợp đã định dạng

Sau khi thêm trục dọc phụ vào biểu đồ 2D, bạn cũng có thể thêm trục (danh mục) ngang phụ, có thể hữu ích trong biểu đồ bong bóng hoặc biểu đồ xy (phân tán).

Bạn có thể thay đổi loại biểu đồ để phân biệt chuỗi dữ liệu được vẽ ở trục phụ. Ví dụ: trong biểu đồ cột, bạn có thể thay đổi chuỗi dữ liệu trên trục phụ thành biểu đồ đường.

Quan trọng: Để hoàn thành quy trình sau, bạn phải có biểu đồ 2D. Biểu đồ 3D không hỗ trợ thêm trục phụ.

Trên trục dọc phụ, bạn có thể vẽ từng chuỗi dữ liệu một lúc. Để vẽ nhiều hơn một chuỗi dữ liệu trên trục dọc phụ, lặp lại quy trình này cho mỗi chuỗi dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trên trục dọc phụ.

 1. Trong một biểu đồ, hãy nhấn vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục dọc phụ hoặc làm như sau để chọn chuỗi dữ liệu từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Ở tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào chuỗi dữ liệu bạn muốn vẽ dọc theo trục đứng phụ.

   Ảnh Ribbon

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

  Hộp thoại Chuỗi Dữ liệu Định dạng đang được hiển thị.

  Lưu ý: Nếu một hộp thoại khác xuất hiện, lặp lại bước 1 và đảm bảo rằng bạn có chọn một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ.

 3. Trên tab Tùy chọn Chuỗi, bên dưới Vẽ Chuỗi Trên, bấm vào Trục Phụ rồi bấm vào Đóng.

  Trục dọc phụ đang được hiển thị trong biểu đồ.

 4. Để thay đổi hiển thị của trục dọc phụ, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, bấm vào Trục.

  2. Bấm vào Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

 5. Để thay đổi tùy chọn trục của trục dọc phụ, hãy làm như sau:

  1. Bấm chuột phải vào trục dọc phụ, rồi bấm vào Định dạng Trục.

  2. Bên dưới Tùy chọn Trục, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn sử dụng.

Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có biểu đồ có hiển thị trục dọc phụ. Để thêm trục dọc phụ, hãy xem Thêm trục dọc phụ.

 1. Bấm vào biểu đồ hiển thị trục dọc phụ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Trục.

  Hình ảnh Dải băng

 3. Bấm vào Trục Ngang Phụ, rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

 1. Trong biểu đồ, bấm vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu, bấm vào Đổi Loại Biểu đồ Chuỗi, rồi tiếp tục với bước 3.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, bấm vào Thay đổi Loại Biểu đồ.

  Hình ảnh Dải băng Excel

 3. Trong hộp thoạiThay đổi Loại Biểu đồ, bấm vào loại biểu đồ bạn muốn sử dụng.

  Hộp đầu tiên sẽ hiển thị danh sách các danh mục loại biểu đồ và hộp thứ hai sẽ hiển thị các loại biểu đồ sẵn có cho từng danh mục loại biểu đồ. Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ bạn có thể sử dụng, hãy xem mục Các loại biểu đồ sẵn có.

Lưu ý: Tại một thời điểm, bạn chỉ có thể thay đổi loại biểu đồ cho một chuỗi dữ liệu. Để thay đổi loại biểu đồ cho nhiều hơn một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ, hãy lặp lại các bước trong quy trình này với mỗi chuỗi dữ liệu bạn muốn thay đổi.

 1. Bấm vào biểu đồ hiển thị trục phụ mà bạn muốn loại bỏ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, bấm vào Trục, rồi bấm vào Trục Dọc Phụ hoặc Trục Ngang Phụ, sau đó bấm vào Không có.

  Hình ảnh Dải băng

Mẹo: 

 • Bạn cũng có thể bấm vào trục phụ mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE hoặc bấm chuột phải vào trục phụ, rồi bấm vào Xóa.

 • Để loại bỏ trục phụ ngay sau khi bạn thêm trục phụ vào, bấm vào Hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hoặc nhấn CTRL+Z.

Khi giá trị trong biểu đồ rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu, bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ. Trục phụ có thể được dùng như một phần của biểu đồ kết hợp khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và số lượng) trong cùng một biểu đồ

Trong biểu đồ này, trục dọc chính ở bên trái được dùng để hiển thị doanh số bán hàng, trong khi trục dọc phụ ở bên phải hiển thị giá.

Biểu đồ với trục phụ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm trục phụ

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Thêm tiêu đề trục cho trục phụ

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Tiêu đề Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Khi giá trị trong biểu đồ rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu, bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ. Trục phụ có thể được dùng như một phần của biểu đồ kết hợp khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và số lượng) trong cùng một biểu đồ

Trong biểu đồ này, trục dọc chính ở bên trái được dùng để hiển thị doanh số bán hàng, trong khi trục dọc phụ ở bên phải hiển thị giá.

Biểu đồ với trục phụ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm trục phụ

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Lựa chọn Hiện tại

 3. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Trục.

 4. Bấm vào Trục phụ, rồi bấm vào OK.

  Để thêm nhiều chuỗi dữ liệu vào trục phụ, hãy lặp lại quy trình này.

Thêm tiêu đề trục cho trục phụ

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Nhãn, bấm vào Tiêu đề trục, trỏ tới Tiêu đề Trục Ngang Phụ hoặc Tiêu đề Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 3. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề Trục, rồi nhập tiêu đề trục.

Thêm nhãn trục cho trục phụ

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Trục, bấm vào Trục, trỏ tới Trục Ngang Phụ hoặc Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Trục

Khi giá trị trong biểu đồ rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu, bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ. Trục phụ có thể được dùng như một phần của biểu đồ kết hợp khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và số lượng) trong cùng một biểu đồ

Trong biểu đồ này, trục dọc chính ở bên trái được dùng để hiển thị doanh số bán hàng, trong khi trục dọc phụ ở bên phải hiển thị giá.

Biểu đồ với trục phụ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm trục phụ

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Lựa chọn Hiện tại

 3. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Trục.

 4. Bấm vào Trục phụ, rồi bấm vào OK.

  Để thêm nhiều chuỗi dữ liệu vào trục phụ, hãy lặp lại quy trình này.

Thêm tiêu đề trục cho trục phụ

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Nhãn, bấm vào Tiêu đề trục, trỏ tới Tiêu đề Trục Ngang Phụ hoặc Tiêu đề Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 3. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề Trục, rồi nhập tiêu đề trục.

Thêm nhãn trục cho trục phụ

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Trục, bấm vào Trục, trỏ tới Trục Ngang Phụ hoặc Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Trục

Khi giá trị trong biểu đồ rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu, bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ. Trục phụ có thể được dùng như một phần của biểu đồ kết hợp khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và số lượng) trong cùng một biểu đồ

Trong biểu đồ này, trục dọc chính ở bên trái được dùng để hiển thị doanh số bán hàng, trong khi trục dọc phụ ở bên phải hiển thị giá.

Biểu đồ với trục phụ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm trục phụ

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Lựa chọn Hiện tại

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Trục.

 5. Bấm vào Trục phụ, rồi bấm vào OK.

  Để thêm nhiều chuỗi dữ liệu vào trục phụ, hãy lặp lại quy trình này.

Thêm tiêu đề trục cho trục phụ

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới Nhãn, bấm vào Tiêu đề trục, trỏ tới Tiêu đề Trục Ngang Phụ hoặc Tiêu đề Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề Trục, rồi nhập tiêu đề trục.

Thêm nhãn trục cho trục phụ

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới Trục, bấm vào Trục, trỏ tới Trục Ngang Phụ hoặc Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Trục

Khi giá trị trong biểu đồ rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu, bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ. Trục phụ có thể được dùng như một phần của biểu đồ kết hợp khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và số lượng) trong cùng một biểu đồ

Trong biểu đồ này, trục dọc chính ở bên trái được dùng để hiển thị doanh số bán hàng, trong khi trục dọc phụ ở bên phải hiển thị giá.

Biểu đồ với trục phụ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm trục phụ

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

 2. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Thêm tiêu đề trục cho trục phụ

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

 2. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Tiêu đề Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Khi giá trị trong biểu đồ rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu, bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ. Trục phụ có thể được dùng như một phần của biểu đồ kết hợp khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và số lượng) trong cùng một biểu đồ

Trong biểu đồ này, trục dọc chính ở bên trái được dùng để hiển thị doanh số bán hàng, trong khi trục dọc phụ ở bên phải hiển thị giá.

Biểu đồ với trục phụ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm trục phụ

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

 3. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Thêm tiêu đề trục cho trục phụ

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

 3. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Tiêu đề Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×